GeriEkonomi Uzlaşma komisyonları yeniden belirlendi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Uzlaşma komisyonları yeniden belirlendi

Maliye Bakanlığı, il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarlarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, İl Uzlaşma Komisyonları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 milyar liralık vergi, resim ve harcı uzlaşma konusu yapabilecek. 3 büyük ilin dışında kalan ve büyükşehir belediyesi bulunan diğer illerde 60 milyar, geri kalan illerde ise 40 milyar lira olarak belirlenen uzlaşma limiti, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçe uzlaşma komisyonlarında 6 milyar, bağlı vergi dairelerinde de 1 milyar lira olarak tespit edildi.

Tebliğe göre, 3 büyük il merkezinde bulunan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ait uzlaşma taleplerinden, ilçe uzlaşma komisyonlarına tanınan limitler içinde kalanlar, ilgili vergi dairesince oluşturulacak ilçe uzlaşma komisyonunca incelenerek sonuçlandırılacak.

İlçe uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, ilçe vergi dairesinin bulunduğu ilin uzlaşma komisyonunca incelenecek.

İllerin limitlerini aşan uzlaşma talepleri ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere, Maliye Bakanlığı'na intikal ettirilecek.

Bugüne kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş talepler hakkında da, yeni limitler uygulanacak.

Uzlaşmaya konu olmayan vergi ve cezalar

Söz konusu düzenleme kapsamında 1 Ocak 1995 ile 1 Ocak 1999 yılları arasındaki vergilendirme dönemlerine ait kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza, uzlaşma kapsamına girmeyecek. Burada yalnızca kusur ve ağır cezalı tarhiyatlar uzlaşma konusu yapılabilecek.

1 Ocak 1999 ile 14 Ağustos 1999 tarihleri arasındaki döneme ilişkin tarhiyata 3 kat vergi cezası kesilmiş ise sadece vergi aslı uzlaşmaya konu olacak. Uzlaşmaya varılması halinde de vergi ziyaı cezası, uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilecek.

Yine aynı tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda, hem vergi aslı hem de vergi ziyaı cezası uzlaşmaya girecek.

14 Ağustos 1999'dan sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yapılan ve 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda da vergi ve ceza uzlaşma konusu yapılmayacak.

1 Ocak 1999 tarihinden sonraki dönemde kendiliğinden verilen beyannameler için yüzde 50 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde, yalnızca bu ceza uzlaşma konusu olacak.

Temyiz davaları

Yine Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2001'den geçerli olacak bir başka Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıklarının Danıştay nezdinde dava açmalarına ilişkin limitler arttırıldı.

Bu düzenleme çerçevesinde, halen uygulanmakta olan 15 milyar liralık had, yılbaşında 50 milyar lira olacak.

Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları, vergi, resim ve harç asılları ile bunların gecikme zamları toplamı 50 milyar liraya kadar olan ve dava açma süresinin bitimi 1 Ocak 2001'den sonraya rastlayan vergi mahkemesi kararları için Maliye Bakanlığı'ndan izin almadan Danıştay nezdinde doğrudan temyiz davası açabilecek.

Bu haddin altında kalan ve dava açma süresinin bitimi 1 Ocak 2001'den sonraya rastlayan, ancak bu tarihten önce muvafakat talebiyle Bakanlığa intikal ettirilen vergi mahkemesi kararlarının temyizine ilişkin onaylar da, defterdarlık ve vergi dairesi başkanlıklarına verilecek ve buna dayanarak temyiz yoluna gidilecek. (aa)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle