GeriEkonomi Tüketicilerin haberi olmadan faiz artmayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tüketicilerin haberi olmadan faiz artmayacak

Yeni Tüketici Yasası'na göre bankalar faiz oranı artırımını 30 gün önceden bildirecek ve yeni faiz oranı geriye dönük uygulanmayacak.Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Bakanlar Kurulu'nda imzada bulunan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişikliği öngören tasarıyla, tüketicilere geniş imkanlar sağlandığını bildirdi. Tanrıkulu, "yeni tasarıda, kredi kartları ile yapılan alışverişlerde komisyon uygulamasına Yeni yasa neler getiriyor Bazı kampanyalı satışlar ve kapıdan satışlar bakanlığın iznine bağlandı.Elektronik ticarette meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, kanuna mesafeli sözleşmeler başlığı altında yeni bir madde ilave edildi. Tüketici kredisi ile ilgili mevcut düzenlemeye ilave edilen kredi kartları başlığı altında kredi kartları ile yapılan alışverişlerde komisyon uygulamasına son verilerek, faiz oranı artırımının 30 gün önceden tüketiciye bildirilmesine ve yeni faiz oranının geriye dönük olarak uygulanamayacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Tüketicilerin isteklerini yazılı olarak bildirmesi şartıyla taraf oldukları her türlü abonelik sözleşmesine son verebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Sanayi mallarında asgari garanti süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Değeri üç yüz milyon liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunlarında hakem heyetlerinin vereceği kararlar bağlayıcı olarak kabul edilir.Tüketici davalarının tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemelerde de açılabilmesine imkan sağlandı.Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretinin bakanlıkca karşılanması öngörüldü son verilerek, faiz oranı arttırımının 30 gün önceden tüketiciye bildirilmesine ve yeni faiz oranının geriye dönük olarak uygulanamayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır" dedi. Bakan Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, tüketici kanununda değişiklikleri öngören tasarı hakkında bilgi verdi. Toplantıya Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği (TÜKOBİR) Genel Başkanı Osman Katipoğlu, Türk-İş Başkanı Bayram Meral, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Atıl Akkan, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı TurhanÇakar, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Mehmet Sevim, Hak-İşGenel Başkanı Salim Uslu da katıldı. Tanrıkulu, yeni tasarı kapsamında yapılan değişiklikle mal tanımına bir ilave konulduğunu, böylece konut ile tatil amaçlı taşınmazlar ve elektronik ortamda hazırlanan gayrimaddi mallarında kanun kapsamına alındığını söyledi. Değişiklikle, açık ayıp taşıyan mal veya hizmetlerin satıcı veya sağlayıcıya bildirim süresininde 15 günden 30 güne çıkarıldığını belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti: "Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı, ölüm veya yaralanmalar meydana geldiği durumlarda veya kullanımdaki diğer mallarda hasar oluşması durumunda, tüketiciye tazminat talep etme hakkı sağlanmış, böylece mevcut 4 seçimlik hak 5'e çıkarılmıştır. Tüketici sözleşmelerinde yeralan haksız koşullara ilişkin düzenleme yapılarak, bu tür sözleşme hükümlerinin geçersiz olması sağlanmıtır. Bazı kampanyalı satışlara bakanlık izni ile yapılabileceği düzenlenmiştir."KAPIDAN SATIŞLARKanun'un 6 yıllık uygulanması sırasında çok sayıda tüketicinin mağduriyetine yol açan kapıdan satışların, Bakanlığın iznine bağlandığını da ifade eden Tanrıkulu, elektronik ticarette meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, kanuna "mesafeli sözleşmeler" başlığı altında yeni bir madde ilave edildiğini bildirdi. Tüketici kredisine ilişkin hükümlere ilaveler yapılarak, sonradan ortaya çıkacak sorunların önüne geçilmesinin öngörüldüğünü de vurgulayan Tanrıkulu, şunları söyledi: "Tüketici kredisiyle ilgili mevcut düzenlemeye ilave olarak, `kredi kartları` başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir. İlave edilen bu madde uyarınca kredi kartları ile yapılan alışverişlerde komisyon uygulamasına son verilerek, faiz oranı arttırımının 30 gün önceden tüketiciye bildirilmesine ve yeni faiz oranının geriye dönük olarak uygulanamayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tüketicinin isteklerine yazılı olarak bildirmek şartıyla taraf oldukları hertürlü abonelik sözleşmesine son verebilmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır."GARANTİ SÜRESİ 2 YILA ÇIKARILIYORSanayi mallarında asgari garanti süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarıldığını da belirten Tanrıkulu, değeri 300 milyon liranın altındaolan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları, hakem heyetlerinin vereceği kararlarının bağlayıcı kabul edildiğini bildirdi. Tanrıkulu, tüketici davalarının tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılmasına imkan sağlandığını da belirtirken, tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilir kişi ücretinin bakanlıkça karşılanasının öngörüldüğünü söyledi. "BANKALAR BİRLİĞİ İLE SORUN YOK" Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tanrıkulu, kredi kartları ile ilgili yeni bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, değişikliğin hazırlanması aşamasında Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun görüş ve düşüncelerinin alındığını bildirdi. Tanrıkulu, "Şu aşamaya kadar Bankalar Birliği ile aramızda büyük bir sorun gözükmemektedir" dedi. Tanrıkulu, bir başka soru üzerine, tüketici mahkemelerinin kurulduğunu, 300 milyon liranın altındaki uyuşmazlıklarda ise hakem heyetlerinin yetkili kılınarak tüketici mahkemelerine büyük iş düşmesinin önlenmeye çalışıldığını söyledi. Tanrıkulu, AB ile bütünleşme doğrultusunda 13 adet temel direktifin, değişikliğin hazırlanması sırasında gözönüne alındığını vurguladı.