GeriEkonomi TOBB'dan hükümete öğütler
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TOBB'dan hükümete öğütler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Hükümet arasında gerçekleşen toplantıda Başbakan Bülent Ecevit'e krizin kalıcı bir şekilde aşılması için çözüm ve öneriler sunuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras, ekonominin dinamik olduğunu, durmaya ve dinlenmeye gelemeyeceğini belirterek, ''rehavete kapıldığınız an spekülasyonlar devreye girer'' dedi.

Başbakan Bülent Ecevit, beraberinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile birlikte, Tobb birlik merkezinde, ''Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların değerlendirilmesi'' konulu, Tobb genişletilmiş yönetim kurulu toplantısının bir bölümüne katıldı.

Tobb Başkanı Miras, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerini getirdi.

Uygulanan istikrar programı ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miras, enflasyonla mücadele konusunda iş aleminin desteği hakkında bilgi verdi.

Ekonominin dinamik olduğunu ve durmaya gelmeyeceğine işaret eden Miras, şöyle konuştu:

''Rehavete kapıldığınız an, spekülasyonlar devreye girer ve toplumda yeni bekleyişler ortaya çıkar. Kabul etmek zorundayız ki, piyasa mekanizması toplumun bekleyişleri üzerine kurulur. Bu bilimsel gerçeği kimse inkar edemez. Özellikle enflasyonla mücadele eden ekonomilerde bu çok daha önem kazanır.''

Dolayısıyla toplumun bekleyişlerini kırmak ve direnç gösteren enflasyonu hedeflenen seviyeye çekmek için, her zaman tekrarladıkları yapısal düzenlemeleri tamamlama aşamasına getirilmesi gerektiğini vurgulayan Miras, şöyle konuştu:

''Yani KİT'leri özelleştirmeye tüm hızıyla devam ederek devleti ekonomiden çekmek, kamu bankalarını özelleştirerek devletin finansal piyasalar üzerindeki ağırlığını ortadan kaldırmak, tarım piyasalarını ve destekleme politikalarını akıllıca temellere oturmak ve devleti küçülterek kamu harcamalarını kısmak zorundaydık. İşte biz, bu noktalarda tıkandık. Yani para ve maliye politikalarıyla kemer sıkarak enflasyonu belli bir düzeye çektik. Ancak bu politikaları yapısal düzenlemelerle desteklemediğimiz için, finansal kesimin ve toplumun beklentilerini kıramadık. Dolayısıyla enflasyon da belli bir düzeyden sonra hala direnmektedir.''

Aslında enflasyonu indirmek için uygulamaya konulan istikrar programının, bu yapısal düzenlemeleri kapsadığını belirten Miras, ''biz de bu nedenle, istikrar programına destek verdik ve enflasyona karşı bayrak açtık'' dedi.

İş aleminin istek ve önerileri

Miras, iş alemi olarak istek ve önerilerini sıralarken, istikrar programı izleme komitesi kurulmasını, kamu bankalarının hızla özelleştirilmesini istedi.

Sektörde banka birleşmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirten Miras, yüzde 50 ile kredi kullandıran bankaların daha sonra faizleri yüzde 2000'lere çıkarmalarının bankacılık olmadığını, bankaların gerçek anlamda bankacılık yapmalarının sağlanmasını istedi.

Miras ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'un bankalar üzerinde etkin denetim yapmasının sağlanması, kronik enflasyonun temel nedenini oluşturan bütçe açıklarının kapatılmasını, gereksiz harcamaların ortadan kaldırılmasını, devletin mutlaka küçülmesi gerektiğini kaydetti.

Raporlar sunuldu

Öte yandan, toplantı nedeniyle Başbakan Ecevit'e, Tobb tarafından hazırlanan ve iş dünyasının görüşlerini içeren ''Türkiye ekonomisi sorunları ve çözüm önerileri'' başlıklı bir rapor sunuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Okan Oğuz da, ayrıca ihracata ilişkin bir rapor sundu.

Enflasyon beklentisi kırılmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras, koalisyonun uyumlu çalışmasının, ekonomininve ülkenin rahata kavuşmasına tercih edildiğini öne sürdü.

Fuat Miras, rapor hakkında bilgi verdiği konuşmasında, hükümetin bir koalisyon hükümeti olarak anlaşamadığı konularda uyumu bozmamak için, yapısal düzenlemeleri ertelemeyi ya da zamana bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

''Yani koalisyonun uyumlu çalışması, ekonominin ve ülkenin rahata kavuşmasına tercih edildi'' diyen Miras, sonucun da özelleştirmeden umudunu kesen yabancı sermaye, borsadan çıkan yatırımcı ve Ekonomik İstikrar Programı'na güveni sarsılan toplum kesimleri olduğunu söyledi. Miras, ''Böyle bir ekonomik ortamda, elbette ki toplumun enflasyon beklentisi kırılmaz. Niye kırılsın ki? İnsanlar, nasıl olsa düzen eski düzen, ne değişiyor ki diye soracaklardır'' diye konuştu.

Yeni ve kapsamlı tedbirlerin uygulamaya konulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Miras, bu tedbirlerin özel sektör ile kamu sektörünün içinde bulunacağı bir ''İstikrar Programı İzleme Komitesi''tarafından izlenmesi gerektiğini ve bu nedenle bir İzleme Komitesi'nin öncelikle kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Yapısal düzenlemeler gerekiyor

TOBB Başkanı Miras, Türkiye'de bankacılık sektöründe kapsamlı bir yapısal düzenlemenin gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de özellikle küçük ve orta boy bankaların birleştirilerek rehabilite edilmesinin ve mali kaynakların güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Miras, Türk bankacılık sektöründe birleşme ve satın almaların özendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Miras, kamu bankalarının kanunla belirlenen sürenin dolması beklenmeden hızla özelleştirilmesi gerektiğini, bankaların bankacılık dışındaki ekonomik alanlarda faaliyet göstermelerine mani olacak yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bankaların gerçek anlamda bankacılık yapmalarının sağlanmasını istedi.

Fuat Miras, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun oluşturulmasının isabetli bir gelişme olduğuna işaret ederken, beklentilerinin Kurul'un bankalar üzerinde etkin bir denetim sağlaması olduğunu söyledi.

Bütçe ve kamu harcamaları için gerekli önlemler alınmalı

TOBB Başkanı, Türkiye'de kronik hale gelen enflasyonun temel nedeninin giderek artan ve Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 10'unu aşan bütçe açıkları olduğu kaydederken, bu nedenle bütçe ve kamu harcamaları konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Miras, sıfır bazlı bir bütçe hazırlanarak, gereksiz harcamaların ortadan kaldırılmasını, kamu harcamaları reformu yapılmasını, etkinliği sağlamak için devletin mutlaka küçültülmesini, Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun yeni ihale yasasının hazırlanmasını ve her türlü kamu ihalesinde şeffaflığın sağlanmasını istedi.

Vergi politikası önlemleri

TOBB Başkanı Fuat Miras, vergi politikalarında dikkatlerin daima üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik olması gerektiğini belirtirken, son yıllarda vergi mevzuatında çok sık değişiklerin yapıldığını ve ek mali yükümlülükler getiren yönetmelik ve yasaların geriye doğru işletildiğini ifade etti.

Miras, ''Bu durum özellikle yabancı sarmayenin ülkemize gelişinde önemli bir caydırıcı etki yaratmaktadır. Yabancı sermayeye çok ihtiyacı olan ülkemizin bu tür uygulamalardan sakınması ve yabancıya güven vermesi gerekmektedir'' dedi.

Fuat Miras, Türkiye'de ciddi, kalıcı ve Anayasa ve yasalara uygun bir vergi düzenlemesi yapılmasını ve yatırım indirimine stopaj vergisinin mutlaka kaldırılmasını, sermaye piyasasının canlandırılması için her tür hisse senedi alım satımlarından elde edilen gelirlerin vergi kapsamı dışında bırakılmasını istedi.

KDV oranlarının aşağı çekilmesini ve sigorta prim oranlarının yeniden düzenlenmesi sağlanarak etkin bir vergi denetim sisteminin kurulmasını da isteyen Miras, vergi potansiyelini daraltan ek vergi veasgari geçim standardı gibi uygulamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kamu yönetimi ve bürokrasi ile ilgili önlemler

Fuat Miras, kamu yönetiminin yeniden yapılanması ve şeffaflaşması gerektiğini vurgularken, idari yapının AB Müktesabatı doğrultusunda öncelikle düzeltilmesi gerektiğini ve bürokratik mekanizmanın etkinliğinin tekrar sağlanması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de enflasyonun kontrolünde arz yönlü politikalarında devreye sokulmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirten Miras, bu çerçevede yatırımı ve üretimi artıracak tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Miras, üretimi ve istihdamı artırmaya, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknoloji geliştirmeye yönelik ihracat artırıcı selektif yatırım teşviklerinin organize sanayi bölgelerinde kullandırılmasını, tarım politikasının AB normlarına uydurulması bakımından destekleme politikalarında prim sistemine geçilmesini istedi.

TOBB Başkanı Miras, Türk özel sektörünün görüşü alınmadan hazırlanan, üretim, yatırım ve istihdamı olumsuz etkileyecek ve kayıtdışı istihdamı artıracak ''İş Güvencesi Yasa Tasarısı''nın geri çekilmesini de istedi.

Ticaret ve özelleştirme

Miras, son günlerde yaşanan finansal krizin ortaya çıkmasında giderek artan cari işlemler açığının önemli bir neden olduğunu ve bu sonucun ortaya çıkmasına esas olarak, döviz kurunun enflasyonun düşürülmesinde çıpa olarak kullanılmasının sebep olduğunu belirtirken, gelecek yıl ihracatın artırılması ve tüketim malları ithalatının kısıtlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının şart olduğuna işaretetti.

Özelleştirilecek kamu işletmelerinin, mali yapısı güçlü, Türkiye'ye teknoloji getirebilecek ve yolsuzluk söylentilerine bulaşmamış firmalara satılarak yabancı sermayenin gelişinin özendirilmesi gerektiğini vurgulayan Miras, Helsinki Zirvesi sonucu ABadaylığı ilan edilen Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uygun yasal düzenlemelerin vakit geçirmeden Meclis'e sevkedilmesi gerektiğini söyledi.

Özel sektör programı destekleyecek

Fuat Miras, Türkiye'deki kronik enflasyonun temelde yapısal özellikli olduğunu belirtirken, toplumun bekleyişlerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapısal düzenlemeye yönelik önlemlerin büyük bir önem taşıdığını kaydeden Miras, ''Para ve maliye politikaları ile başarılabilecekler başarılmıştır. Artık yapısal düzenlemelere acilen ihtiyaç duyulmaktadır'' dedi.

Miras, şu anda en kritik noktada bulunulduğunu ve artık geri dönülmez bir aşamada olunduğunu belirterk, şöyle devam etti:

''İstesek de istemesek de bu yolun dönüşü yoktur. Alternatifi de yoktur. Bu yoldan değil dönmek, uzun süre kararsız beklemek bile, tahmin etmeyeceğimiz büyük sorunlara yol açar.

Türk özel sektörü, Hükümetimizin enflasyonu kontrol altına almak ve dengeli iktisadi büyümesi sağlamak için uygulamaya koyduğu istikrarprogramını desteklemeye devam edecektir. Ancak tüm bunlar yapılırken yabancı yatırımcıları ve işadamlarını ürkütücü, caydırıcı ve güven yitirici gereksiz medyatik demeçlerden de sakınmalıyız.''


 • Hükümet ekonomi programının arkasında
 • 
  Yorumları Göster
  Yorumları Gizle