GeriEkonomi Telekom'da önce personel gidiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Telekom'da önce personel gidiyor

Özelleştirme sonrası Telekom personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı.Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü'nde çalışan nakle tabi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içide, bu kuruluşta çalışan nakle tabi personelin listesi Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Söz konusu personel, Başbakanlık tarafından otuz gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek. Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen nakle tabi personel, otuz gün içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Başkanlıkça belirlenen münhal kadro ve pozisyonlarına atanmak üzere bu başkanlıkça teklif edilecekler. Atama teklifleri yapılırken, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insangücü ihtiyaçları ile nakle tabi personelin eş durumu ve sağlık durumu dikkate alınarak öncelikle bulunduğu ile, bu ilde münhal kadro ve pozisyon bulunamaması halinde diğer illere atanması hususları gözönünde bulundurulabilecek. Başkanlığın atama konusundaki teklifinin kurumlara intikal ettiği günden itibaren onbeş gün içerisinde ilgililerin özlük bilgileri kurumlarca istenecek. Türk Telekom, bu isteğin kendisine ulaştığı günden itibaren istenilen bilgileri onbeş gün içerisinde ilgili kurumlara gönderecek. Özlük bilgilerinin kurumlara bildirildiği günden itibaren kurumlar onbeş gün içerisinde atama işlemini yaparak Türk Telekom'a sonucu bildirecekler. Bu bildirimin Türk Telekom'a intikal ettiği günden itibaren yedi gün içinde bu kuruluş istihdam fazlası personelin ilişiğini keserek durumu atamayı yapan kuruma bildirecek. Yönetmelik, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasını takiben yürürlüğe girecek.