GeriEkonomi Son torbadan Turkcell çıktı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Son torbadan Turkcell çıktı

Son torbadan Turkcell çıktı
refid:23516141 ilişkili resim dosyası

Turkcell’deki yönetim tıkanıklığının 24 Haziran’daki genel kurulda da çözülmesini beklenmeyen hükümet Meclis’e gönderilen torba kanuna bu konuda madde koydu.

TBMM’ye önceki gece gönderilen Torba Kanun’da, Sermaye Piyasası Kurulu’na halka açık şirketlerin yönetim kurullarına belli şartlarda re’sen üye atama yetkisi verilmesi var. Tasarı yasalaşırsa SPK’ya, halka açık şirketlerin yönetim kurullarına üye atama yetkisi verilecek. Böylece Turkcell’deki geçtiğimiz ay ortaya çıkan yönetim kurulu tıkanıklığı  aşılacak. Sözkonusu teklif şöyle: “SPK, halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, genel kurulca yeni üyeler seçilinceye veya başka üyeler atayıncaya kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda yönetim kurulu üyesini resen atayacak. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, SPK tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam edecek.” Son torba, bir önce hazırlananın içindekileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, ehliyetler artık, uluslararası sürücü belgesi olacak. Vekil imamlara kadro verilecek. 28 Şubat döneminde kamudan atılanlar sayı sınırlandırması olmadan göreve dönecek. Dışişleri Bakanlığı’nda ‘alaylı büyükelçi’ atanabilecek. Aynı bakanlıkta, müsteşar ve müsteşar yardımcısı olabilmek için birinci sınıf büyükelçi olmak gerekmeyecek. Tek pakete dönüştürülen düzenlemede özetle şu maddeler bulunuyor:

ÖSYM İÇİN BAŞVURU HAKKI YOK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde çalışıp başka kurumlara gönderilen personelin tüm hakları korunacak. Bu kişiler aradaki fark giderilene kadar tazminat alacak. ÖSYM, sınav yaptığı yerleri, sınav evrakı saklamak, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmek için de kullanabilecek. ÖSYM’nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. ÖSYM’nin yaptığı sınavların soru ve cevaplarına ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuru yapılamayacak.Defterdarlık Uzman Yardımcılığı’na atanabilmek için en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak yeterli olacak. Uzman yardımcılıklarında asgari hizmet süresi üç yıldan iki yıla indirilecek. Uzmanlığa atanmada yabancı dil belgesine sahip olma şartı, zorunlu olmaktan çıkartılacak. Müdür, il müdürü, daire başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süresi beş yıla düşürülecek.

DİYANET’TEN VAKIFA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmak üzere mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerindeki cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının eklerinde açılan dükkanları işletecek. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesi planlanan bu görev Vakıflara alındı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılacaklar. Bunların görev süresi 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl olacak. Vekil imam, vekil müezzin-kayyım ve Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil olarak öğreticilik yapanlar, 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde ve yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanabilecekler.

Sağlık personeline ceza

SAĞLIK personeli, meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek ya da görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet vermesi halinde, 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilecek.

Ehliyetler artık uluslararası

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından iki yıldan bu yana üzerinde çalışılan ve daha önce basına yansıyan sürücü belgeleriyle ilgili düzenleme torba teklife taşındı. Buna göre, sürücü belgeleri süreli olarak verilecek ve uluslararası geçerliliği bulunacak. Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasak olacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 Türk Lirası trafik idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi geri alınacak.
Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da
elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak veya yaptırılacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle