GeriEkonomi Repo ve mevduat stopajı yüzde 16'ya yükseldi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Repo ve mevduat stopajı yüzde 16'ya yükseldi

Bakanlar Kurulu, mevduat faizi ve repodaki stopaj oranını yüzde 16'ya yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı kararnameyle, Gelir Vergisi Kanunu ile dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları yeniden düzenlendi. Repoda yüzde 14, mevduat faizinde ise yüzde 15 olan stopaj oranı üzde 16'ya çıkarıldı.

Yeni düzenleme uyarınca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca (islami esaslara göre çalışan faizsiz bankalar) döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları, nama ve hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler yüzde 16 stopaja tabi tutulacak.

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, döviz tevdiat ve mevduat hesaplarıyla ilgili yeni stopaj oranları, 1 Ocak'tan itibaren açılan veya vadesi aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olacak.

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kár payları, kár ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kár payları ile özel finans kurumlarınca kár ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları da yüzde 16'lık stopaj kapsamında bulunacak. Bu gruptaki yeni stopajlar da, 1 Ocak'tan itibaren açılan veya vadesi sözkonusu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar paylarında uygulamaya girecek.

Yeni düzenleme gereğince menkul sermaye iratlarından da yüzde 16 stopaj alınacak. Gelir Vergisi Kanunu çerçevesince kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarakkabul edilenler stopaj kapsamına girmeyecek. Diğer dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler ise stopaja tabi olacak.

Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi bu tür kazanç ve iratlarından da aynı oranda stopaj alınacak. Repodaki stopaj artışı da 1 Ocak'tan itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olacak.

Hangi hesabın stopajı ne kadar?

Banka mevduatı: % 16

Repo: % 16

İslami hesap: % 16


Yorumları Göster
Yorumları Gizle