Rekabet'ten Milli Piyangonun özelleştirmesine vize

ANKA
23.10.2008 - 16:07 | Son Güncelleme:

Rekabet Kurulu, Milli Piyango’nun hasılat paylaşımı yoluyla özelleştirilmesine olur verdi.

Rekabet Kurulu kararı ile ön süreci tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ihale ilanına çıkması bekleniyor.

Hasılatın yüzde 17’si 10 yıl süreyle özel sektöre devredilecek.

Rekabet Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Milli Piyango özelleştirme ihalesine çıkılabilmesi için ÖİB’nin yaptığı görüş alma başvurusunu karara bağladı. Bu aşamada rekabete aykırı bir durum görmeyen Rekabet Kurulu, şart koşmaksızın olumlu görüş verdi. Kurul, ihale sonrası oluşan sonucu ise ayrıca değerlendirecek.

Rekabet Kurulu kararı ile ilana çıkılması için tüm süreçler tamamlanmış oldu. ÖİB’nin hemen ilana çıkması bekleniyor.

Piyango hasılatının yüzde 80’i ikramiye ve vergi olarak dağıtıldığı, hasılatın yüzde 20’si işleticide kaldığı ve bunun yüzde 3’ü de Milli Piyango İdaresi’ne aktarılacağı için özelleştirme ihalesinde yüzde 17’lik bölüm yeni işleticiye aktarılacak. Bunun karşılığında sabit bir bedel alınacak. İhalede bu bedel üzerinden yarışma yapılacak.

2,5 MİLYAR YTL’LİK YARIŞ

Böylece toplam şans oyunları hasılatının KDV hariç yüzde 17’si işleticiye terkedilecek. Bunun içerisinde işletme ve yatırım masrafları, cari giderler olacak. İhaleye katılanlar bu kendi hesaplarıyla belirledikleri bu harcama kalemlerini yüzde 17’lik hasılattan düşerek teklif verecekler.

Milli Piyango’nun 2007 yılı hasılatı yaklaşık 1,5 milyar YTL olmuştu. Bunun yüzde 17’si 255 milyon YTL’ye karşılık geliyor. 2007 hasılatına dayanarak 10 yıllık devir sürecinde 2,5 milyar YTL’lik hasılat için şirketler yarışacak. Mevcut durumda dahi yıllık yüzde 10 civarında artış olduğu düşünüldüğünde yarışa esas tutar çok daha yüksek olacak.

5 MİLYON YTL SERMAYE ŞARTI

Alıcı şirketin ödenmiş sermayesinin beş milyon YTL’den az olmaması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

Türkiye’de veya yurt dışında ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması, Milli Piyango İdaresi’nin etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması şartı bulunacak.

İKİ YIL DENEYİM ŞARTI

Lisans verilebilecek tüzel kişiliğin en az yüzde 10 hissesine sahip ortaklarından birinin, ihale ilan tarihinden önceki son yedi yıl içinde, şartnamelerde belirlenen sayıda terminalden oluşan satış ağına sahip şans oyunları sistemi üzerinden lisansa konu şans oyunlarının veya benzer işlerin asgari iki yıl süre ile tek sözleşmeye dayalı ve kesintisiz olarak operatörlüğünü yapmış olması gerekecek. Bu kapsamda, şartnamelerde belirlenen sayıda çevrimdışı ve çevrimiçi oyunu düzenlemiş ve şartnamelerde belirlenen tutarda yıllık hasılatı gerçekleştirmiş olması ve bunları belgelendirmesi esas olacak.

İhale, Özelleştirme Kanunu’nda yer alan pazarlık usulü ile yapılacak.

Lisans sahibi, lisans süresince her takvim yılında gerçekleştireceği hasılatın, idari şartnamede belirlenen tutarın altına düşmeyeceğini taahhüt etmekle yükümlü olacak. Taahhüt yerine getirilmezse alıcıya verilen pay düşecek.

18 YAŞ SINIRI VE HALKI ALDATMA YASAĞI

Halkı aldatacak, yanıltacak veya on sekiz yaşından küçüklere yönelik olacak şekilde reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunamayacak. Kamu yararına aykırı, haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde veya tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunamayacak. 18 yaşından küçüklerin şans oyunlarına iştirakine izin veremeyecek, bunlara ikramiye ödemek veya ödenmesine izin veremeyecek.

İkramiyeli biletleri suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama amacıyla veya sair hukuka aykırı amaçlarla kullanamayacak.

Video oyun terminallerinde veya oyun salonlarında şans oyunu düzenleyemeyecek.

Lisans sahibinin ilgili mevzuat ile lisans sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerine, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

BAĞIMLILIK YAPAN OYUNA İZİN VERİLMEYECEK

Lisans sahibi, aşırı oynamayı teşvik ettiği veya bağımlılık yarattığı kanıtlanmış oyunların tertip edilmemesi ile 18 yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesi konularında sorumlu oyun anlayışına ve ilkelerine uymakla ve bu kapsamda kendisi de stratejiler geliştirmekle yükümlü tutulacak.

Lisans sahibi, lisans süresince izin almak kaydıyla yeni şans oyunlarını uygulamaya koyabilecek.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı