GeriEkonomi Prim borçlarına 60 aylık taksit imkanı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  32
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Prim borçlarına 60 aylık taksit imkanı

Prim borçlarına 60 aylık taksit imkanı
refid:3973538 ilişkili resim dosyası

Yaklaşık 3.5 milyonluk işletme sahibi ve vatandaşın beklediği prim borçlarının yapılandırılması yasası TBMM’den geçti. Yasa, SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarına 60 aya kadar taksitlendirme olanağı getiriyor.

Görüşmeleri 14 Şubat’ta başlayan ve Mart 2005 itibariyle SSK’lı 1 milyon 450 bin ve BAĞ-KUR’lu 2 milyon 158 bin kişinin yaklaşık 21.3 milyar YTL’ye ulaşan prim alacağını yeniden yapılandıran yasa TBMM’de kabul edildi. Böylece özel sektörün belediyelerinin 31.3.2005, Büyükşehir belediyelerinin ise 14.4.2005 tarihine kadar olan SSK prim borçlarına indirim ve 60 ay taksit imkanı getirildi. Bu tarihten sonraki prim borçlarına ise indirim yapılmaksızın, yine 60 ay taksit uygulanacak.

BORÇ NASIL HESAPLANACAK ?

SSK prim borçlarında iki farklı hesaplama yöntemi kullanılacak. 100 bin YTL’nin altında olan borçlardan 1999 yılına kadar olan bölümüne gecikme zammı, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan TEFE ve ÜFE oranları uygulanarak esas borç hesaplanacak. Borç aslı 100 bin YTL’nin üstünde olanlar için yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın sonuna kadar olan gecikme zammı hesaplanarak borç tutarı saptanacak. Bu tutardan şirketin mali durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında borç terkin edilerek kalan borç 60 aya kadar taksitlendirilecek.
Yükümlünün borç miktarı ve taksit miktarlarının hesaplanmasında serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir belgesine sahip olanlar da görevlendirilebilecek.

BAĞ-KUR’DA YAPILANDIRMA

Tasarının kabul edilen ikinci maddesiyle; prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lunun yasanın yürürlüğe girmesinin ardından iki ay içinde kuruma yazılı olarak başvurması gerekiyor. Buna göre, BAĞ-KUR’lu borcunun yüzde 25’ini veya ilk dört taksitini, cari ay primleriyle birlikte öderse sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecek. BAĞ-KUR’lunun borcunun yeniden yapılandırılmasında, hesaplama sonucu bulunacak miktar anaborcu geçemeyecek.

AKP, BAĞ-KUR’LUNUN FATURASINI KATLADI

Tasarının ikinci maddesinde AKP Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa’nın verdiği ve AKP’lilerin oylarıyla kabul edilen önergeyle, yapılandırma sonucunda emekli olabilecek BAĞ- KUR’lular aleyhine hüküm getirildi. Böylece tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihe kadar hesaplanacak prim borçlarından, sağlık primi kadar indirim yapılması olanağı kaldırıldı. Bu ise yasadan yararlanarak BAĞ-KUR’dan emekli olmaya hak kazanacak duruma gelenlerin, geçmişe dönük olarak sigortalı olmadıkları döneme ait sağlık sigortası primlerini de yatırmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla bu durumdaki BAĞKUR’luların ödeyeceği borç miktarı katlanmış oldu.

TAKSİTLENDİRME FARKI İNDİRİLDİ

Yeniden yapılandırılan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca; 12 aylık sürede ödenecekse yıllık yüzde 4, 12-24 aya arası ödemede yıllık yüzde 5, 24 ayı aşan sürede ödenecekse yıllık yüzde 6 oranında taksitlendirme farkı eklenecek. Taksitlerini bir takvim yılında 3 defadan fazla ödemeyenler yeniden yapılandırma hakkını kaybedecekler. 100 bin YTL’nin üzerinde prim borcu bulunanların yeniden yapılandırmadan faydalanabilmeleri için vergi borçlarını zamanında ödemeleri gerekiyor. Danışma Kurulu kararıyla tasarının ikinci maddesi yeniden görüşüldü ve gelen ortak önergeyle, taksitlendirme farklarında birer puanlık indirim yapılarak yukarıdaki oranlar kabul edildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DE KAPSAMA ALINDI

Bu arada, büyükşehir belediyeleri ile bu belediyelerin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin SSK’ya olan prim borçları da Genel Kurul görüşmeleri sırasında yasa kapsamına alındığı için borçlu belediyeler de borçlarını yapılandırabilecek.

DİĞER YASA DEĞİŞİKLİKLERİ NEDİR?

Bu arada Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakında Yasa’da yapılan değişiklikle de icra daireleri, kamuya borcu bulunanların hak ve alacaklarının bulunabileceği banka veya katılım bankalarının doğrudan genel müdürlüklerine de haciz bildiriminde bulunulabilecek. Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılan değişiklikle de SSK’nın prim ve diğer alacaklarının süresi içerisinde ve tam olarak ödenmemesi halinde ödenmeyen kısmının, sürenin bittiği tarihte yüzde 10 olarak artırılmasından vazgeçilecek. Bunun yerine bu tutar üç aylık süreye yayılacak ve her ay için yüzde 3 oranında bileşik bazda gecikme cezası uygulanacak. Ayrıca 20 YTL ve altındaki alacaklar için tahsil zamanaşımı beklenmeksizin SSK Yönetim Kurulu kararıyla terkin edilebilecek. Sosyal Sigortalar Yasası’na eklenen yeni madde sayesinde, işverenler ve 3.şahıslar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yükümlü bulundukları her türlü borcu 36 aya kadar eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle