GeriEkonomi Kim ne diyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kim ne diyor

Opsiyon bitti gerisi taraflara bağlıBDDK Başkanı Tevfik Bilgin: Yapı Kredi’nin mülkiyetinde bulunan Turkcell hisselerine ilişkin olarak Çukurova’ya tanınan satın alma opsiyonu önceki gün sona erdi. Yapı Kredi’nin mülkiyetinde bulunan Turkcell hisselerinin akıbeti, hisse devir sözleşmesi imzalayan Çukurova Grubu ve Koç Finansal Hizmetler tarafından belirlenecek. YKB'nin satışına yönelik olarak Çukurova Grubu ile Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisse devir sözleşmesi imzalandı. Bu çerçevede, YKB mülkiyetinde bulunan Turkcell hisselerinin akibeti ilgili taraflarca belirlenecek.Yapı Kredi ve Çukurova Grubu muhatapTMSF Başkanı Ahmet Ertürk: BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu arasında imzalanan 31 Ocak 2003 tarihli sözleşme kapsamında, Çukurova Holding’e Yapı ve Kredi Bankası’nın doğrudan veya dolaylı mülkiyetinde bulunan Turkcell hisselerini, grubun Yapı Kredi hisselerini elden çıkarma süresine paralel olarak bedelini nakden veya defaten ödeyerek satın alma hakkı tanındı. Konunun tarafları Yapı Kredi ile Çukurova Grubu. Bu nedenle bundan sonra uygulanacak sürece ilişkin olarak, muhataplarından bilgi alınması gerekir.Çukurova'ya opsiyon vermeyi değerlendiririmKoç Holding: Yapı Kredi’nin iştirakleri, devir tarihi itibariyle mali tablolarda yer aldığı ölçüde hisse devrinden, Yapı Kredi’deki yönetim değişikliği dolayısıyla dolaylı bir şekilde etkilenecek. YKB hisselerinin alımı nedeniyle, YKB iştiraklerinin sahipliğinin dolaylı el değiştirmesi ilgili izinlerin alınması paralelinde gerçekleşmesi sözleşmede var. Çukurova Grubu’yla imzalanan sözleşme çerçevesinde, Yapı Kredi’nin mülkiyetindeki Turkcell hisseleriyle ilgili olarak yapılacak detaylı çalışmaların sonucuna göre, Çukurova'ya bu hisseleri satın alma opsiyonu verilmesi değerlendirilecek.Satın alma opsiyonum sona ermediÇukurova Holding: Turkcell İletişim Hizmetleri ve Turkcell Holding hisseleriyle ilgili satın alma opsiyonumuz, 31 Ocak’ta sona ermedi. Bu opsiyon mülkiyetimizdeki YKB hisselerinin satışı için Çukurova Grubu’na tanınan sürenin sona ereceği 31 Ekim 2005’te dolacak. Bu durum, Çukurova Grubu’nun ilgili kuruluşlarla çeşitli tarihlerde imzalamış olduğu sözleşmelerin açık hükümleri ile sabit. Aynı zamanda Turkcell İletişim ve Turkcell Holding hisselerinin Çukurova Grubu’nun YKB’deki mülkiyeti sona ermeden önce grubumuz tarafından satın alınması mantığı ile de uyumlu.Opsiyonun vadesinde değişiklik yokYapı Kredi Bankası: 31 Ocak 2003 tarihli sözleşmenin maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mülkiyetinde yer alan Turkcell hisseleri ile ilgili olarak Çukurova Grubu'na tanınan satın alma hakkı 31 Ocak 2005 tarihinde doldu. Esas itibariyle Çukurova Grubu mülkiyetindeki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hisselerinin satış sürecini düzenleyen 5 Ağustos 2004 tarihli ek sözleşmeyle ise, bahse konu opsiyonun vadesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.