GeriEkonomi Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası'na onay
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası'na onay

Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa, kamu kurum ya da kuruluşlarının yapacağı ihalelerde hazırlanacak "tip sözleşmeler esas alınarak, uygulama birliği sağlanmasını" öngörüyor.Yasa, kamu ihalelerine ilişkin temel kanunla birlikte 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek. Yasaya göre, kamu ihalelerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında birliği sağlamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin tip sözleşmeler, Resmi Gazete'de yayımlanacak. İdareler, yapacakları sözleşmeleri bunları esas alarak düzenleyecekler.Sözleşmelerde yapılacak iş ve nitelikleri, idare, ihalenin koşulları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin çeşitli hükümler de yeralacak. Yapım işlerinde, yüklenici her türlü sigorta güvencesini sağlayacak. Tip sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu'nca ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe gireceği tarihe kadar çıkarılacak. Bunlar yürürlüğe girinceye kadar mevcut sözleşme esasları uygulanacak. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKSözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı anlaşması koşuluyla işin yapılma ve teslim yeri, işin süresinden önce yapılması veya teslimi kaydıyla süreve buna ilişkin ödeme şartlarında değişiklik yapılabilecek. Sözleşmeler, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilecek, bu durumda ilk ihaledeki şartlar aranacak. Yasa, yüklenicilerin ölümü, iflası ve benzeri nedenlerde uygulanacak esasları da düzenliyor.Yasada, ihale edilen işlerde süre uzatımı, sözleşmenin feshi gibi sonuçlar doğuran mücbir sebepler, "doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile genel ekonomik kriz" olarak sıralandı. Mücbir sebeplerin yükleniciden kaynaklanmaması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi koşulu aranacak. Mücbir sebepler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 20 gün içinde idareye yazılı olarak bildirilecek.