GeriEkonomi İş verenler prim borcunu KDV alacağına mahsup yoluyla ödeyebilecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İş verenler prim borcunu KDV alacağına mahsup yoluyla ödeyebilecek

İşverenlerin sosyal güvenlik prim borçları, katma değer vergisi (KDV) iade alacaklarına mahsup yoluyla ödenebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, sosyal güvenlik prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödenmesi hakkındaki tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre prim borçları, işverenlerin KDV iade alacağından mahsubu yoluyla ödenebilecek. Bu durumda KDV iade hakkı sahibi, kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı ya da iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilecek.

İşverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının belirlenen prim ödeme sürelerini izleyen 15 gün içinde mahsup yoluyla ödenmesi durumunda yasal süresi içinde ödendiği kabul edilecek. Ancak prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödenmesi talebinde bulunulduğu halde süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için prim ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ile bu uygulamadan yararlanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim borcunu ödeme süresini 30 aşmamak üzere uzatmaya yetkili bulunuyor.

Uygulamadan yararlanmak için başvuran işverenlerin, işletme türü, işletme büyüklüğü ve iştigal konusu itibariyle ayrımına gidilmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yolla tahsil edebileceği alacaklarının kapsamını daraltacağı dikkate alınarak bu konuda herhangi bir ayrıma gidilmedi.

Prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken yasal süre; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen özel sektör işverenleri yönünden, primin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonu yerine, vadeyi izleyen 15. günü olacak. Ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği resmi sektör işverenleri yönünden ise primin ilişkin olduğu dönemi izleyen dönemin sonu yerine, vadeyi izleyen 15. gün olarak esas alınacak.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle