GeriEkonomi IMF vergide Amerikan modeli istiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

IMF vergide Amerikan modeli istiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası, Gelirler Genel Müdürlüğü`nün Amerika`daki uygulamaya benzer şekilde bağımsız bir Gelir İdaresi`ne dönüştürülmesini istiyor. Bağımsız bir gelir idaresi,bağımsız bir vergi dairesi fikri önce Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında yürütülen vergi idaresinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında gündeme geldi. Dünya Bankası uzmanları, bu çalışmalardaTürkiye`nin vergi alanında daha etkin bir sisteme geçebilmesi için vergi idaresinin de bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.  Dünya Bankası, bu çerçevede, Gelirler Genel Müdürlüğü`nün daha özerk bir yapılanmaya tabi tutulmasını ve doğrudan Maliye Bakanı`na bağlanmasını istedi. Dünya Bankası, halen Maliye Bakanlığı`nın  merkezi denetim birimleri olan Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu`nun da, yeniden yapılandırılacak Gelir İdaresi bünyesine geçirilmesini önerdi. Bu şekilde çalışmalarını Gelirler Genel Müdürlüğü organizasyonundasürdüren gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden sonra diğer 2 merkezi denetim biriminin de aynı çatı altına alınmasıyla vergi denetimlerinin çok daha ciddi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtildi. Dünya Bankası, vergi dairelerinin daha özerk ve hızlı çalışan birimler haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. IMF DE BASTIRDIDünya Bankası`nın bağımsız gelir idaresi yönündeki görüşleri, IMF tarafından da benimsendi. Yeni Stand-by anlaşmasına ilişkin görüşmelerde IMF tarafı da, Maliye Bakanlığı`nın önüne aynı isteklerle geldi. IMF, Gelirler Genel Müdürlüğü`nün vergi kayıp ve kaçağı ile daha ciddi mücadele verebilmesi ve kayıt dışı ekonomiyi kavrayabilmesi için mutlak suretteyeniden yapılanmaya tabi tutulması gerektiğini vurguladı. IMF yetkileri, yeni vergi stratejisi adı altında gerçekleştirilecek düzenlemeler kapsamında Türk gelir idaresinin bağımsız ve daha güçlü bir yapıya kavuşturulması talebinde bulundu. IMF tarafı, bu konudaki düzenlemelerin yeni niyet mektubuna konulmasını da istedi. Ancak yapılan görüşmelerde Maliye Bakanı Sümer Oral, Gelirler Genel Müdürlüğü`ne yönelik bu tür yeniden yapılandırma önerilerine sıcak bakmadı ve bu konuda IMF`ya taahhütte bulunulmasına karşı çıktı. IMF yetkilileri de, bu alandaki düzenlemelerin Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası`nın yürüttüğü çalışmalar ışığında şekillenmesi fikrini benimsedi.  Bu arada edinilen bilgiye göre, Dünya Bankası vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına dönük çalışmalarda, Türk Gelir İdaresi`nin Amerikan Gelir İdaresi`ne benzer bir örgütlenmeye gitmesi ve daha bağımsız olması konusunda ısrar ediyor.