GeriEkonomi Fon bankalarına 20 milyar dolar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Fon bankalarına 20 milyar dolar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`ndaki (TSMF) bankalara aktarılan kaynak miktarının, Kasım ayı sonu itibariyle 20 milyar 154 milyon 949 bin dolara ulaştığı bildirildi. Bugün itibariyle Fon Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Tevfik Altınok`un imzasını taşıyan rapora göre, fon bankalarına bu kaynak, 15 milyar 428 milyon 88 bin doları yedek akçe (devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)), 2 milyar 910 milyon 481 bin doları mevduat, 1 milyar 816 milyon 380 bin doları da sermaye olarak sağlandı. Aktarılan kaynak TL cinsinden ise toplam 18 katrilyon 92 trilyon 473 milyar lira oldu. Bu meblağın 15 katrilyon 263 trilyon 995 milyar lirası yedek akçe (DİBS), 1 katrilyon 882 trilyon 829 milyar lirası mevduat, 945 trilyon 649 milyar lirası ise sermaye olarak konuldu. ZARAR 5.7 MİLYAR DOLARI BULDUTasarruf Meduatı Sigorta Fonu`ndaki(TSMF) bankaların birikmiş zararlarının Kasım 2001 sonu itibariyle 5 milyar 759 milyon doları bulduğu bildirildi. Kasım ayı sonu itibariyle 1997 yılından bu yana Fon`a 19 banka devredildi. 4 banka satıldı. 7`si birleştirildi. 1`inin lisansı iptal edilirken, 3`ü tasfiye edildi. Fon bünyesinde hukuki ihtilaf yaşanan Türkbank dışında 4 banka daha bulunuyor. Fon`daki bankalar sayısıyla birlikte şube sayısında da artışlar gerçekleşti. Fon bankalarında 31 Aralık 1997 tarihinde 274 olan şube sayısı 2000 yılı sonu itibariyle 1.112`ye ulaştı. Şube sayısı 30 Kasım 2001`de 567`ye geriledi. Yine geçen yıl sonu 20 bin 93 olan personel sayısı da 9 bin 484`e düştü.Geçen yıl sonunda 13 milyar 192 milyon dolar olan fon bankalarının aktif toplamı, bu yıl Mayıs ayı sonunda 19 milyar 394 milyon dolar olarak en yüksek seviyesine çıktı. Kasım sonunda ise bu rakam 8 milyar463 milyon dolar oldu. ALACAKLARIN DURUMUFon bankalarının takipteki brüt alacakları, krediler ve muhtelif alacaklardan oluşan ``Alacaklar`` kalemi, 2000 yılı sonu itibariyle 5 milyar 763 milyon dolar olarak kayda alındı. 30 Kasım tarihi itibariyle ise alacaklar 1 milyar 643 milyon dolara düştü. 2000 sonunda 13 milyar 140 milyon dolar olan fon bankalarının toplam mevduatı, yine geçtiğimiz Kasım sonunda 6 milyar 593 milyon dolara geriledi. Mayıs ayına kadar negatifte olan fon bankalarının özkaynakları, Mayıs`ta 3 milyar 803 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibariyle ise fon bankalarının özkaynakları 496 milyon dolar olarak kayıt altına alındı. Fon bankalarının 2000 yılı sonunda 9 milyar 403 milyon dolar olan birikmiş zararı, Şubat 2001`de en yüksek değer olan 11 milyar 92 milyon dolara çıktı. Birikmiş zarar geçtiğimiz Kasım ayı sonunda ise 5milyar 759 milyon dolara indi. Fon bankalarının dönem zararı ise Kasım sonunda 2 milyar 933 milyon dolar olarak belirlendi. AÇIK POZİSYONLAR 1.2 MİLYAR DOLARBu yıl Fon bankalarının 30 Nisan 2001 itibariyle 5 milyar 245 milyon dolarla en yüksek seviyesine ulaşan açık pozisyonları, 31 Mayıs`ta 728 milyon dolar, Kasım sonunda 1 milyar 203 milyon dolar olarak belirlendi. Ayrıca, tasfiye olunacak alacaklardan yapılan tahsilat da toplam 449 milyon 873 bin dolara ulaştı. Bu rakamın 202 milyon 368 bin doları hakim gruptan nakden, 80 milyon 290 bin doları hakim gruptan mahsuben, diğerlerinden ise 131 milyon 337 bin doları nakden, 35 milyon 878 bin doları da mahsuben sağlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat Dairesi`ne 45 bin 933 adet alacak dosyası devredildi. Bu alacakların net tutarı da 354 trilyon 155 milyar dolar olarak ifade edildi. Fon bankalarının menkul, gayrimenkul ve iştiraklerinin satışından 101 milyon 43 bin dolar gelir sağlandı. Bu tutarın 58 milyon 686 bin doları iştirak, 26 milyon 368 bin doları gayrimenkul, 15 milyon 989 bin doları da menkullerden elde edildi. MASRAFLAR AZALDIDevir tarihinden önceki ay 114 milyon 857 bin dolar olan fon bankalarının operasyon ve personel masrafları, Aralık 2000`de 77 milyon 960 bin dolara düştü. 2001 yılının Ocak ayında 56.4, Şubat`ta 57.3, Mart`ta 49.3, Haziran`da 34.3, Temmuz`da 40.7, Ağustos`da 35.8, Eylül`de 29, Ekim`de 21.7, Kasım`da ise 21.6 milyon dolar olarak gerçekleşen Fon bankalarının masrafları, 2000 sonuna göre yüzde 72.3 azalmış oldu. Fon bankaları Ortak Yönetim Kurulu ayrıca, Kasım sonu itibariyle toplam 1.842 adet karara imza attı. Bunların 632`si kredi, 121`i yönetim ve organizasyon, 394`ü personel, 163`ü iştirak ve 532`si ise diğer konulardan oluştu. BANKACILIKTAKİ KRİZLERİN NEDENLERİAltınok raporunda, bankacılık sektöründeki krizlerin pahalıya patladığının gerçek olduğunu belirterek, bankacılık sektöründeki krizlerin nedenlerine değindi. Ekonomik faktörler arasında, ``döviz krizleri ve ödemeler dengesi problemleri, varlıklardaki sorunlar, sermaye hareketleri, dış piyasa şokları ve ekonomik resesyonları`` gösteren Altınok, mali sektörün zaafları olarak ise ``Yetersiz risk yönetimi, yetersiz bankacılık düzenleme ve denetlemeleri, hızlı liberalizasyon ve deregülasyon, yetersiz para disiplini, banka yönetimindeki sahtekarlıklar, yetersiz özvarlık`` unsurlarını saydı. Tevfik Altınok, dünyadaki kriz yönetiminde ve çözümündeki 10 altınkuralı da şöyle sıraladı: ``Tek yaklaşım değil çok yaklaşım, çok başlılık değil güçlü tek merkezi yönetim, bürokrat değil pratik özel sektör mantığında üst düzey yönetici, sarmaşık stratejiler değil yalın ve uygun stratejiler, birbirinden kopuk politika ve programlar değil tutarlı ve uyumlu politikalar, oyalama değil süratli ve kesin uygulama, kişisel değil global çözümler, banka ve iştirakleri yaşatma değil satış ya da tasfiye, kamu fonlarını azar azar değil aşamalı ve etkili dozda kullandırma, maliyeti artıran değil, azaltan formülleri uygulama.``