GeriEkonomi Finansman şirketleri sermaye artıracak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Finansman şirketleri sermaye artıracak

Finansman şirketlerinin, ödenmiş sermayeleri 200 milyar liradan 3 trilyon liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı`nın ``Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği``nde değişiklik yapıldı.Resmi Gazete`nin, bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, yönetmelik hükümleri devamlı ve mutat her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere, ödünç para veren finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenliyor. Yönetmelik hükümleri, taksitli satış, basım ve yayım yoluyla kampanyalı satış ve kapıdan satışlar ile bu satışları yapan gerçek ve tüzel kişilere uygulanmayacak.Yönetmeliğe göre, söz konusu işle uğraşan finansman şirketlerinin sermayeleri 200 milyar liradan 3 trilyon liraya çıkartılırken, faaliyet izni alanlar, verilen izne uygun olarak 1 yıl içinde faaliyete geçecekler. Faaliyete geçmemeleri veya faaliyete sürekli olarak 1 yıl ara verilmesi halinde Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen izin iptal edilecek. Yurtdışında faaliyette bulunan finansman şirketlerinin, Türkiye`de şube açmaları, Müsteşarlığın iznine tabi olacak. Yabancı finansman şirketlerinin şube izni almalarında, tüketici finansman şirketlerinin kuruluş izni için aranan koşulların yerine getirilmesi istenecek. Bu şirketlerce, ilk şube dışında şube açılması, finansman şirketlerince şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabi olacak. ÖDEMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDENFinansman şirketleri, özkaynaklarının 15 katından fazla borçlanamayacaklar. Bu şirketler, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla, önceden genel bir sözleşme yapacaklar. Sözleşmeler döviz üzerinden yapılmış olsa dahi, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı gereği, karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilecek. Genel sözleşmede mal ve hizmetin teminine ilişkin genel şartların yanında, tüketiciye uygulanacak faiz ve diğer masraflar serbestçe belirlenecek.Genel sözleşmenin bir örneği imza tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilecek. Şirketin mali tablo ve raporları Müsteşarlık, Sermaye Piyasası Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`ndan yetki belgesi almış bağımsız denetim kuruşlarınca denetlenecek. Denetleme raporunun bir örneği, düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilecek. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, Müsteşarlık`tan kuruluş izni almış olan veya faaliyette bulunan finansman şirketleri, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, birinci yılın sonuna kadar ödenmiş sermayelerini 1 trilyon lira, bu şirketler ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinde sermayeleri 3 trilyon liradan az olanlar, ikinci yılın sonuna kadar sermayelerini tamamlamak zorunda olacaklar. Ancak, bu şirketlerin ve bunların sermayelerinin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayelerinin yüzde 50 veya daha fazlasının el değiştirmesi sonucunu veren hisse devirlerinde, şirket sermayesinin devir tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 3 trilyon liraya çıkartılması ve nakden ödenmesi de zorunlu hale getirildi.