GeriEkonomi Fazla mesaide sınır 270 saat
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  11
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Fazla mesaide sınır 270 saat

Bir işçiye yılda 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırılamayacak. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamayacak.

Geçen yıl çıkarılan 4857 sayılı yeni ''İş Kanunu''na dayanılarak, çalışma süreleri ve fazla çalışmaya ilişkin bir dizi düzenleme yapıldı.
 
Söz konusu düzenlemeleri içeren yönetmelikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. ''İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'', haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğin içerdiği bazı düzenlemeler şöyle:
 
-Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenecek.
  
-Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 25 yükseltilmesiyle ödenecek.

-Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanacak. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunacak. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde 50 fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde 25 fazlası fazla sürelerle çalışma ücreti olacak.

-Bir işçiye yılda 270 saatin üzerinde fazla çalıştırma yaptırılamayacak.

-Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılacak.
  
-Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilecek.
    
FAZLA ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER

Yönetmeliğe göre, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler ile maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla çalıştırma yapılamayacak.
 
18 yaşını doldurmayan, sağlıkları elvermeyen, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacak.
 
Yönetmeliğe göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayı alınacak.
   
ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

''İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'' ile de  çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar düzenlendi. Yönetmeliğe göre, çalışma süresi, ''işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre'' olarak tanımlandı.

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenecek.

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olacak, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacak.

Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenecek.

Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamayacak.

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilecek. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek.

Denkleştirme 2 aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilecek.

Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilecek.
 
BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ

''Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'' ile de karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'na tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi, iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
  
''Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik'' ile de tarım ve ormandan sayılan işlere çalışan işçilerin, çalışma koşulları, iş sözleşmesi, ücret ve işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar düzenlendi.

Yönetmelik 51 ve daha fazla işçinin çalıştığı bu tür işlerin yapıldığı işyerini kapsıyor.

Bu işlerde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olacak. Bu süre, iklim, mevsim koşulları ile tarım ve ormandan sayılan işlerin niteliği göz önünde bulundurularak, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça haftanın günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacak.
  
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı biçimde dağıtılabilecek.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tarım ve orman işçilerinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenecek.
 
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde, söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle