GeriEkonomi Danıştay'dan TV sahibine kamu freni
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Danıştay'dan TV sahibine kamu freni

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, ''devletten veya bunların doğrudan ve dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işine giren şirketleri oluşturan şirketler ve hissedarlarının; özel radyo ve televizyon kuruluşundaki hisselerinin toplamının yüzde 10'u aşması halinde bu taahhüt işini kabulüne yasal olanak bulunmadığı''na karar verdi.Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, ''Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hissesi olanların, devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyeceklerine'' ilişkin 3984 Sayılı yasa hükmü konusundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, iki ayrı davadaki aykırı içtihatlarını birleştirdi.Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun kararında, görsel ve işitsel basının sahip olduğu toplumu etkileme gücünün büyüklüğünün, kamu yararının korunması yönünde birtakım yasaklar da içeren kurallar konulmasını zorunlu kıldığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:''Kamu ihalelerinde açıklık ve rekabet yoluyla kamu yararının sağlanması için radyo ve televizyon kuruluşlarına belli oranda hissedar olanlara, kamu idarelerinden taahhüt işi alma yasağı getirilmesi doğal bulunmaktadır.3984 Sayılı yasanın 29. maddesinin 10. bendindeki düzenleme, özel radyo ve televizyon kuruluşunda hissesi olanların toplumu, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sahip oldukları etkileme gücünü, basın özgürlüğünü kötüye kullanmak suretiyle eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturacak biçimde kullanılmasını önlemeyi amaçlamaktadır.Anılan bentteki düzenleme gereğince, özel bir radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hissesi olan gerçek ve tüzel kişilerin devlet ve kamu tüzel kişilerinin veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıkların herhangi bir taahhüt işini alamayacakları tartışmasızdır.3984 Sayılı Kanunun 29. maddesinin 10'uncu bendi ile bu doğal gereksinim sonucu ortaya çıkan şirketler ve hissedar yapısı göz önüne alınarak bu şirketlerin faaliyet alanlarına sınırlama getirilmiş olduğuna göre, özel bir radyo ve televizyon kuruluşunda hissedar olan gerçek ve tüzel kişilerin hisselerinin toplamının yüzde 10'dan fazla olması halinde bunların katılımı ile oluşan şirketlerin de devletten, diğer kamu tüzel kişilerden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıkların taahhüt işini almalarının yasaklama kapsamında olduklarının kabulü gerekmektedir.''Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, bütün bu gerekçelerle, 3984 Sayılı RTÜK Kanunu'nun 29. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen ''devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işine giren şirketleri oluşturan şirketler ve hissedarlarının; özel radyo ve televizyon kuruluşundaki hisselerinin toplamının yüzde 10'u aşması halinde de bu taahhüt işini kabulüne yasal olanak bulunmadığına'' karar verdi.