Danıştay'dan Kentbank'ın Mustafa Süzer'e iadesi talebine ret

ANKARA (A.A)
31.01.2006 - 10:52 | Son Güncelleme:

Danıştay 13. Dairesi, işadamı Mustafa Süzer'in yargı kararı gereği Kentbank'ın kendisine iadesine ilişkin açtığı davayı reddetti.

Kentbank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararı, Danıştay 10. Dairesi'nce iptal edilmişti. Süzer Holding A.Ş., Mustafa Süzer ve Sami Çakır, bu kararın uygulanması istemiyle BDDK'ya başvurmuş ancak BDDK, bu istemi reddetmişti. Süzer Holding A.Ş, Süzer ve Çakır; BDDK'nın bu kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, istemi oybirliğiyle reddetti.

Daire'nin kararında, Türk hukuk düzeninde Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin kararlarının gereğinin, idarece geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İdare hukukunda bir işlemin iptaline karar verilmesi durumunda, bu işlem ve doğurduğu sonuçların, işlemin tesis edildiği andan itibaren hukuk düzeninden kalktığı ifade edilen kararda, “Ancak, idari yargı kararlarının gereklerine uygun işlem tesisinde hukuki engel bulunmasında veya maddi (fiili) imkansızlık durumunda, idarenin yargı kararlarını uygulayamaması söz konusu olabilmektedir” denildi.

4 Nisan 2002 tarihinde yapılan tasfiye halinde Kentbank A.Ş Genel Kurulu'nda tasfiyenin kaldırılmasına ve bankanın Bayındırbank A.Ş bünyesinde devren birleştirilmesine karar verildiği, bu karar gereğince Kentbank A.Ş'nin tüzel kişiliğinin ticaret sicilinden terkin edilerek sona erdiğinin görüldüğü belirtilen kararda, şöyle denildi:

“Kentbank A.Ş'nin banka olarak tüzel kişiliğini idare hukuku dışındaki yasal düzenlemeler kapsamında yitirmiş olması ve hukuken ve fiilen idarenin işlem tesisiyle önceki hukuksal durumun resen tesis edilmesinin mümkün olmadığı, başka bir anlatımla devir kararının alındığı tarihteki Kentbank'ın hukuki ve mali yapısının tesisi suretiyle davacıya iadesinde hukuki ve maddi (fiili) imkansızlık bulunduğu ve idarenin idari yargı kararını uygulayamadığı sonucuna varılmıştır.”

TMSF'YE DEVİR

Danıştay 13. Dairesi'nin kararında, TMSF'nin Kentbank'ın yönetim ve denetimini ele alarak hisse senetlerinin tamamıyla bankanın ödenmiş sermayesine karşılık 50 trilyon lira tutarındaki kısmının Fon hesabına kaydedildiği belirtildi. Kararda, bankanın tasfiyesinin gerçekleştirildiği ve tüzel kişiliğin sona erdiği anımsatıldı.

Kararda, idarece BDDK'nın Kentbank'ın Fon'a devrine ilişkin işlemini iptal eden Danıştay 10. Dairesi kararının gereğinin yerine getirilmesinin olanaksız olduğu vurgulandı. Daire, bu nedenle dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından oybirliğiyle davanın reddine karar verdi. Davacılar bu kararları temyiz ederse dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı