Bono-tahvil gelirleri için beyan dönemi başlıyor

ANKA
23.02.2006 - 09:33 | Son Güncelleme:

2005 yılında Devlet tahvili ve Hazine bonolarından 408.25 bin YTL’nin üzerinde faiz geliri elde edenler bu gelirlerini 1-15 Mart günleri arasında beyan edecekler. Tahakkuk eden vergi mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

Maliye Bakanlığı, 1-15 Mart günleri arasında beyan edilmesi gereken menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili olarak bir broşür hazırladı. Broşürde hangi miktar ve türdeki menkul sermaye gelirlerinin beyan edileceğine açıklık getirildi.

Buna göre, 26 Temmuz 2001 tarihinden sonra Türk Lirası cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri yüzde 53.7 olan indirim oranı ve 174 bin 333.88 YTL olan istisna uygulandıktan sonra kalan tutar 15 bin YTL’yi aşıyorsa benayname verecekler. Buna göre söz konusu kağıtlardan geçen yıl 408 bin 280.5 YTL’den daha az faiz geliri elde edenler beyanmame vermeyecek ve bu gelirleri için hiç vergi ödemeyecekler.

26 Temmuz 2001’den önce ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonolarından 2005 yılında elde ettiği faiz geliri yüzde 53.7’lik indirim yapıldıktan sonra kalan tutar 15 bin YTL’den fazlaysa beyanname verilecek. Buna göre de söz konusu iç borçlanma kağıtlarından geçen yıl 32 bin 397.41 YTL’den fazla faiz elde edenler beyanname vermek zorunda olacaklar.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli olarak 26 Temmuz 2001’den önce ihraç edilmiş iç borçlanma kağıtlarından geçen yıl elde edilen faiz gelirleri 15 bin YTL’yi aşmıyorsa beyanname verilmeyecek. 26 Temmuz 2006’dan sonra ihraç edilen söz konusu kağıtlardan elde edilen gelirlerin ise 174 bin 33.88 YTL indirildikten sonra kalan tutar 15 bin YTL’den fazlaysa beyanname verilerek vergisi ödenecek.

1-15 Mart arasında vergi dairelerine beyan edilecek bir diğer menkul sermaye gelirini ise kıyı bankalarından (off- shore) elde edilen faiz gelirleri ve alacak faizleri oluşturuyor. Buna göre kıyı bankalarında açılan döviz hesaplarından elde edilen faiz geliri 800 YTL’yi aşıyorsa beyan edilecek. Bu bankalarda YTL cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden ise yüzde 53.7 oranında indirim yapıldıktan sonra beyan edilecek. Yüzde 53.7 oranında indirim yapıldıktan sonra kalan tutar 800 YTL’yi aşan alacak faizi gelirlerinin de vergisi ödenecek.
Türkiye’de elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna tutulacak. Diğer yarısı da 15 bin YTL’yi aşıyorsa beyanname verilecek.

Söz konusu menkul sermaye gelirlerinin bir kaçını bir arada elde edenler ise vergi kesintisi yapılmayan gelirleri 800 YTL’yi aşıyorsa tamamını beyan edecekler. Vergi kesintisi yapılmış sermaye iradıyla kesintiye tabu olmayanların toplam tutarı 15 bin YTL’yi aşanlar da bu gelirlerini beyan edecekler.

1 Ocak- 31 Aralık 2005 döneminde elde edilen beyana tabi menkul sermaye gelirleri 1 Mart-15 Mart arasında verilecek gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek. Beyanname mükellefin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecek. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

BU YILLA BİRLİKTE SİSTEM DEĞİŞTİ

Bu arada menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerle mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirler bu yıl başından itibaren banka ve aracı kurumlar araçılığıyla yüzde 15 oranında stopaj yapılarak vergilendirilmeye başlandı. Bu nedenle gelecek yıldan itibaren, 31 Aralık 2005’ten önce ihraç edilen iç borçlanma kağıtlarının faiz gelirleri hariç elde ettikleri menkul sermaye gelirleri için miktarı ne olursa olsun ertesi yıl beyanname vermeyecekler.

Ancak 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş her türlü tahvil ve Hazine bonolarının gelirlerinden yüzde 15 stopaj yapılmayacağı için söz konusu gelirler yine belli bir tutarı aşıyorlarsa izleyen yıllarda da beyanname verilerek beyan edilecek ve vergsi ödenecek.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı