GeriEkonomi Bireysel Emeklilik Yasası yürürlükte
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bireysel Emeklilik Yasası yürürlükte

Bireysel emekliliğin teşviki çerçevesinde bazı Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere ilişkin Yasa, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa, bireysel emeklilik sistemi oluşturulmasına, ödenecek katkı paylarının vergi matrahından indirilebilmesine, kurulacak emeklilik yatırım fonlarından doğacak şirket kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemeleri öngörüyor.

Bu çerçevede, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 25'i, gelir vergisinden müstesna olacak. Aynı şekilde Türkiye'de yerleşik ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet, tasfiye gibi nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler de bu kapsamda bulunacak.

İstisna edilen tutar üzerinden de tevkifat yapılmayacak. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak. Bakanlar Kurulu bu oranda değişikliğe gidebilecek.

DİĞER HÜKÜMLER

Sözleşmenin Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket tarafından akdedilmiş olması kaydıyla, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmesi ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemesi şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri durumunda bunlara ait prim ve katkı payları kendi vergi matrahlarından indirilecek.

Yeni düzenlemeyle emeklilik yatırım fonlarının kazançları da, Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.

İşverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı payları, ücretin brüt tutarı ile ilişkilendirilmeksizin limitler dahilinde doğrudan gider yazılacak.

Bireysel emeklilik işlemlerini yürütecek sigorta şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının her türlü işlemleri Damga Vergisi'nden, emeklilik sigorta poliçeleri üzerinden alınacak paralar ile emeklilik sigorta uygulamalarından oluşacak fonlara ilişkin işlemler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden istisna olacak.

Sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınarak, katkı ve getirilerin hak sahiplerine ödenmesi sırasında gelir vergisi kesintisi yapılacak.

Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasasında yapacakları işlemler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisna tutulacak.

ÇİFTÇİLERE DOĞRUDAN ÖDEME

Bu arada söz konusu düzenlemeyle, çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinde kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine gayrımenkulleri için verilecek kayıt ve belge ödenekleri de, tapu harcı, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile döner sermaye ücretinden muaf olacak.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle