GeriEkonomi Batık bankacılarla pazarlık Maliye Bakanı'na geçiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Batık bankacılarla pazarlık Maliye Bakanı'na geçiyor

Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in ‘‘Hortumcuya Kıskaç Yasa Tasarısı’’, bankacıların penceresinden farklı görünüyor. Bankacılar, Tasarıdaki ‘Fon’un taraf olduğu yeniden yapılandırma anlaşmalarında Fon'un yerine Maliye Bakanlığı ve Hazine taraf sıfatı kazanır' maddesine dikkat çekiyor.BANKACILAR, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, Bankacılık Yasası'nda değişiklik yapan tasarıyı inceledikçe, panik oluyor. Bankacılar bu tasarının aynen yasalaşması halinde ‘‘bankacılık yapan kalmayacağını’’ söyleyip, ardından ekliyorlar: ‘‘Gerçi, şimdi bankacılığı bıraksak ve çalıştığımız banka daha sonra Fon'a alınsa bile sorumluluğumuz kalkmıyor, yani iş işten geçti’’ diye ekliyorlar.Türkiye Bankalar Birliği de dün tasarı hakkındaki hukuki görüşlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta içinde konunun Adalet Bakanlığı ile tartışılması bekleniyor.Bankacıların tasarıda saptadığı çok sayıda hukuki sakınca ve mevcut hukuk sistemine aykırılıklar var. Konulacak hükümlerin geriye yürümesinden tutun da ceza yasası, medeni kanun gibi temel hukuki metinlere aykırılıklar saptandı ve bunlar Hükümet'e iletilecek.‘‘Hortumcu Yasası’’ adı verildiği için, bu yasaya karşı çıkmaya kimsenin cesaret edemediğini kaydeden bankacılar, ‘‘Hortumculardan parayı alalım derken, tüm bankacıları yani mesleğini yapan bankacıların cezalandırma yoluna gidilmesi, tümüyle sistemi tehlikeye sokabilir’’ diyorlar.Bir bankacı durumu ‘‘Sadece biz değil, bankacı akrabası olanlar da yandı. Sadece bankanın üst yönetimlerinde akrabası olanlar korkmasın, şube müdürü akrabası olan bile korksun. Bir şube müdürü kredi kullandırmak zorunda ve ileride bu normal yollardan açılan kredi, banka Fon'a alındığı zaman bir suç unsuru gibi hem verenlerin, hem onların akrabalarının mallarının sorulmadan haczedilmesini gerektirebilir’’ diyerek, durumun vehametini anlatmaya çalıştı.Bu arada sadece bankacı akrabası olan değil, ‘‘karısının bankacı akrabası olan’’ların, hatta bankacı arkadaşı olanların bile korkması gerektiğini kaydeden aynı bankacı, her bankanın Fon'a alınabileceğini, Fon'a alınmanın ekonomik gerekçelerle olup olmadığını bile bakılmaksızın, peşin hükümle herkesin malvarlığının gidebileceğini belirtirken, taslakta ‘‘peşin suçlama ve suçsuz olduğunu suçlananın ispatı öngörülüyor, bu da hukuka aykırı’’ dedi.Taslakta ‘‘tüm mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler medeni kanunun iyiniyet karinesi ve mülkiyet karinesinden ve tüm resmi sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz’’ maddesi bulunuyor ve ‘‘bu madde tek başına yeterli’’ deniyor.BDDK'NIN HÜKMÜ KALMIYORTaslağı inceleyen bankacılar bu taslakta Hükümetin ‘‘BDDK ve TMSF yerine Maliye Bakanlığı'nı devreye soktuğunu ve alacakların tahsilinde yetkili kılındığını’’ hatırlatıp, Hükümet'in bu yolla bankacılık üzerinde büyük bir baskı kurabileceğini, bunun için gerekli mekanizmaları aldığını kaydederek, ‘‘Bağımsız bankacılık otoritesi de bu taslak sayesinde ortadan kaldırılacak’’ dediler.Sadece bundan sonraki değil bundan önceki fon alacakları için de bağımsız otorite yerine siyasi otoriteye bağlı mekanizmalar kurulduğu belirten bir bankacı, ‘‘Bilirkişilerin bile kamudan atanması ilkesi getiriliyor ve bu madde bile asıl niyeti açıkca ortaya çıkarıyor’’ dedi.Batık bankaların patronlarının bu taslak sayesinde Maliye Bakanı ile pazarlık yapıp, borçlarının ödeme koşullarını belirleme imkanına kavuşacağını belirten aynı bankacı, ‘‘Anlamadığımız şey; böyle bir imkanı yani bankasını batıran, hem de kötü niyeti olduğu saptanan patronları yeniden masaya oturtup, siyasilerle pazarlığa oturtan yasa ile hortumculuk mu önlenecek?’’ diye sordu.Taslak ‘‘Fon'un taraf olduğu yeniden yapılandırma anlaşmalarında Fon'un yerine Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı taraf sıfatını kazanır’’ maddesini içeriyor ve bundan sonra, geçmiş dosyaları da bakanların saptadığı 5 kişiden oluşan komisyonun sonuçlandırmasını öngörülüyor.Bankacılar, ‘‘Kimse bunun sadece bankaları ilgilendirdiğini zannetmesin, bu yasayla reel sektör şirketlerinin kaderi, geleceği, yaşayıp yaşatılmayacağı, el değiştirmesi ve kime hangi fiyatla satılacağı ile ilgili tüm yetkiler Hükümete geçmiş oluyor’’ dedi.Aynı bankacı, ‘‘BDDK'nın başına siyasi bir kişiyi getirir, kurul kararlarıyla fona banka alıp, siyasilerden oluşan komisyonlarla her şeyi kendinize göre yeniden dizayn edebilirsiniz, bu taslak Hükümete bu imkanı veriyor’’ diyerek taslağa ‘‘Sermayenin El Değiştirme Yasası’’ adını koydu.