Banka boşaltanlara DGM yolu göründü

Hürriyet Haber
02.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağına göre, banka yönetimi kurulu başkan ve üyelerinin kendi denetim ve sorumlulukları altındaki para veya sair varlıkların zimmete geçirilmesinde sağlanan her türlü menfaat karapara sayıldı. Taslak bu haliyle kabul edilirse, bu suçu işleyen banka yöneticileri de DGM'lerde yargılanacak.

Adalet Bakanlığı, "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, Bankalar Kanununda ev Devlet Güvenlik mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı" hazırladı.

Taslağın birinci maddesiyle 4208 sayılı Karaparayla ilgili yasanının "tanımlar" başlıklı ikinci maddesine bir ekleme yapılıyor. Buna göre, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasındaki fiillerle elde edilen para veya sair varlıkların zimmete geçirilmesinde sağlanan her türlü menfaat de karapara sayıldı.

Bu düzenlemenin gerekçesinde, özellikle banka yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle diğer mensuplarının görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetim ve sorumlulukları altındaki bankaya ait para veya sair kıymetleri zimmetlerini geçirmeleri, ayrıca bu eylemleri bankayı aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle gerçekleştirmelerinin bankacılık suçları içerisinde özel bir ağırlık ve önem taşıdığı vurgulandı. Bu yoldan zimmete geçirilen para veya sair menfaatlerin karapara niteliğinde olduğu kaydedildi.

Taslağın ikinci maddesi de 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket nedeniyle oluşan suçlara bakma görevini DGM'lere veriyor. Taslak yasalaşırsa, bankayı zarara uğratan yöneticileri DGM'lerde yargılanacaklar. Bu maddenin gerekçesinde, söz konusu suçların nitelikleri ve sonuçlarındaki etkilerin sadece gerçek veya özel tüzel kişilerle sınırlı kalmaması ve özellikle devletin ekonomisini de yakından ilgilendirmesinin bu suçların soruşturma ve kovuşturmasının DGM'lerde görülmesi ihtiyacını doğurduğu belirtildi.

Taslağın üçüncü maddesi ise Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan suçlar yabancı memlekette veya yabancı memlekette bulunanlarla bağlantılı olarak işlenmiş ise bu suçların soruşturma ve kovuşturmasının Ankara DGM'ce yapılacağını öngörüyor. Bu düzenlemenin gerekçesi ise bu suçların soruşturması ve kovuşturmasında yetki konusundaki tereddüt ve zaman kaybının önlenmesi olduğu gösterildi.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı