GeriEkonomi Altın bonolarında vade 60 gün
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Altın bonolarında vade 60 gün

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayda alınarak ihracına, halka arz ve satışına izin verilen altın, gümüş ve platin bonoların 60 ile 720 gün arasında bir vadeye sahip olacağını bildirdi. Bugünkü Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren ``Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği`` ile ihraçcıların altın, gümüş ve platin bonolarının kurul kaydına alınması, ihracı, halka arz ve satışına ilişkin esaslar düzenlendi. Tebliğe göre, söz konusu bonolar, belli miktarda kıymetli maden cinsinden borçlu sıfatıyla düzenlenip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç edilerek satılan emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktan oluşacak. Bonoların metinlerinde kıymetli madenin nitelikleri, vade, ödeme yeri, emre veya hamiline yazılı olup olmadığı gibi çeşitli unsurlar bulunacak. VADE VE SATIŞ ESASLARIBonolar iskontolu veya iskontosuz olarak satılabilecek. İskontolu satış halinde iskonto oranı, ihraççılar tarafından serbestçe belirlenecek. Bonoların vadesi 60 günden az, 720 günden fazla olmamak üzere 30 gün ve katları olarak ihraçcı tarafından belirlenerek, tanzim anında üzerine yazılacak. Vadenin başlangıcı da bonoların satıldığı ilk gün olacak. Satış bedelinin Türk Lirası, döviz ya da kıymetli maden olarak tahsil edilmesi hususu da ihraçcı tarafından belirlenecek. Söz konusu düzenleme uyarınca bonoların satış süresi, vadenin dörtte birini geçmeyecek şekilde hesaplanacak. Kurul kaydına alınması zorunluluğu bulunan ihraç edilecek bonolar, farklı tertiplerde düzenlenebilecek. Kayda alınan bonoların satış işlemi, Kurul kaydına alınma tarihinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu dönem içinde bonolar, bir tertip içinde tek seri halinde ya da birden fazla seriye bölünerek satılabilecek. Halka arz edilmeksizin yapılacak bono ihraç başvuruları ise belli bir zaman dilimine bağlanmaksızın her tertip ihraç için ayrı ayrı yapılacak. Satış süresi içinde satılamayan bonolar ise satış süresinin bitiminden itibaren en geç 6 iş günü içinde noter huzurunda tespit edilerek iptal olunacak. ARACI KURUMLARTebliğe göre, SPK gerekli gördüğü takdirde bonoların halka arzının aracı kuruluşlar kanalıyla yapılmasını zorunlu tutabilecek. Bonoların halka arz yoluyla satışı, Türkiye çapında yayın yapan günlük gazete veya gazetelerin Türkiye baskısında sirkülerin yayımlanması ile gerçekleştirilecek. Bonoların tanıtımına yönelik ilan ve reklam metinleri de yayım tarihinden en az 2 iş günü önce Kurula gönderilecek. Halka arz edilmeksizin ihraç edilecek bonoların ise emre yazılı çıkartılması şartı bulunacak. Bu bonoların satış süresi kayıt belgesi tarihinden itibaren 7 iş gününü geçmemek üzere Kurulca belirlenecek. İKİNCİ EL PİYASADüzenleme çerçevesinde bonoların ikinci el piyasada alım ve satımı serbest olacak. Borsaya üye kuruluşlar, bu bonoların ikinci el işlemlerini Borsada gerçekleştirmek zorunda bulunacak. Bu arada ihraçcılar Kurul tarafından kayda alınan, satışı yapılacak bonoların ihraç değerinin binde ikisi tutarındaki ücreti, Merkez Bankası Ankara Şubesi`nde Kurul adına açılan özel hesaba peşin olarak yatıracak.