GeriEkonomi 30 bin kişiye emeklilik göründü
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

30 bin kişiye emeklilik göründü

Hükümet, IMF'ye verdiği 7.1 katrilyon liralık tasarruf sözününü tutabilmek için bir genelge yayınladı. Başbakan Bülent Ecevit imzası ile tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelge, kamuda kademeli olarak 50 yaşını doldurmuş ve emeklilik hakkını elde etmiş tüm çalışanların emekli edilmesini öngörüyor.

Başbakan Bülent Ecevit, kamu harcamalarının azaltılması ve disiplin altına alınması için benimsenen tasarruf tedbirlerini dün bir genelgeyle duyurdu. KİT'lerde emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerindeki kamu işçileri, her türlü yasal hakları ödenerek iş akidleri feshedilecek.

İş akdi feshiyle ilk aşamada, 10 bin kamu işçisinin re'sen emekli edilmesi hedefleniyor. Bu sayının kademeli olarak 30 bine ulaşması bekleniyor. Re'sen emeklilik süreci şöyle işleyecek:

Kamu işçilerinden hangi işyerlerinde ve ne kadarının iş akdinin fesh edileceğine kurulacak komisyon karar verecek. Komisyonda kamu kurumlarının yöneticilerinin yanısıra, sendika temsilcileri de yer alacak.

Hükümet KİT'lerle tek tek konuşarak, re'sen emeklilik kapsamını onlarla ortak şekillendirecek.

Öncelik üretkenliğini, verimliliğini yitiren, üretim yapamayan KİT'lerde olacak.

Üreten ve verimliliği olan KİT'lerde şu aşamada iş akdi feshine gidilmeyecek. Kuruluşların kritik görevlerinde yeralan kişiler bu şartları taşısa bile, emekli edilmeyecek.

İş akdi feshleri, bir yıl üçer aylık 4 dilime bölünerek, 4 aşamada uygulanacak. Bu yolla, iş akdi feshi, kurumların kıdem tazminatı ödeyebilme gücüne göre, bir takvim içinde düzenlenebilecek.

İş akdi feshedilen kamu işçilerinin her türlü yasal hakları ödenecek. Bu komisyon ve kamu kurumlarının kurum yöneticileri tarafından uygun görülecek işçiler için 1996 yılında çıkarılan ve emekliliği gelen işçilerin emekli olmalarını engelleyen Başbakanlık genelgesinin hükümleri uygulanmayacak.

Daha sonraki aşamalarda, 50 yaşına gelmemiş ama emeklilik hakkını kazanmış işçilerin, kendi isteğiyle emekli olması için teşvik edici önlemler de hazırlanacak.

Ecevit'in imzasıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 8 maddelik genelge fazla mesai ve yurtdışı görevleri de şöyle sınırlıyor:

FAZLA MESAİ İÇİN İZİN:

Yıllık üretim programlarının fazla mesai gerektirmeyecek bir şekilde yapılmasına ve vardiya usulü yada daha az maliyet yükü getirecek yöntemlerle çalışma konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilecek. Kuruluşlar, hizmetlerin aksamaması amacıyla ancak olağanüstü hallerde ve kilit personelle sınırlı kalmak üzere fazla mesai yaptıracakları personellerin görevlerini, sayısını, fazla mesai süresini ve maliyetini açıkça belirterek, Hazine Müsteşarlığı'ndan uygun görüş almak suretiyle fazla mesai yaptırabilecekler.

YURTDIŞI GÖREVE SINIR:

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu hallerde yapılacak yurtdışı geçici görevlendirmeler, üniversitelerde YÖK Başkanlığı'ndan, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ise ilgili bakandan izin alınmak suretiyle yapılacak. 2002 yılında yurtdışı geçici görevlendirmeler için yapılacak harcamalar 01.12.2000-01.12.2001 döneminde yapılan toplam harcamanın dolar bazında yüzde 80'inini geçmeyecek.

Reklama sınır gazeteye son

Başbakan Bülent Ecevit imzası ile dün tüm kamu kuruluşlarına gönderilen tasarruf genelgesi kamu kurum ve kuruluşlarının 2002 yılındaki reklam harcamaları, 2001 yılına göre yüzde 60 küçülecek. Genelgeye göre 2001 yılı harcamaları arasında yeralan mesleki kuruluş ve derneklere üyelik giderleri 2002 yılında en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 75'i kadar olacak. Reklam, tanıtım ve ilan giderleri ise en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 40'ı kadar olacak. Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili kitaplar ve uluslararası kabul görmüş periyodik dergiler dışında kalan gazete, kitap, dergi ve benzeri yayın alımlarına son verilecek. Faaliyet raporu ve benzeri periyodik yayınlar basılı olarak değil, internet ortamında sunulacak.

Bir ikramiye erteleniyor

Tasarruf genelgesine göre tasarruf dışında kalan istihdamı öngörülen seviyede tutabilmek ve istihdam giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla 6772 sayılı kanun kapsamında ödenen ikramiyelerden biri 2003 yılına ertelenecek. Faaliyet göstermeyen birimlerde üretime ilişkin yapılan her türlü prim ve benzeri ödemelere sonverilmesini öngören ek protokoller yapılacak. Protokol yapılamadığı takdirde gereken tasarrufa ulaşabilmek amacıyla ilave olarak istihdam giderlerinin azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınacak. Genelgenin, emeklilik ve ikramiye ile ilgili hükümleri, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik müessese ve işletmeler ile yukarıda sayılanların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulanacak.

Milletvekiline uçak indirimi bitiyor

Başbakan Bülent Ecevit, dün yayınladığı ikinci bir genelgeyle, kamu hizmetlerinde ücretsiz veya indirimli uygulamalara son verileceğini duyurdu. Böylece, 1 Ocak 2002'den itibaren THY'nin de milletvekilleri, basın mensupları'na uyguladığı indirimler sona erecek. Genelgede, ‘‘KİT ve bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olup, kendi özel kanunları bulunan kuruluşlar tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında sosyal ve ticari amaçlı olmayan ücretsiz veya tarife altı uygulamalarına son verilecek’’ denildi. Alınan kararlar şöyle:

Çeşitli zamanlarda verilen Başbakanlık talimatları, ilgili bakanlık talimatları ve genelgeleri ile yapılan tüm ücretsiz veya tarife altı uygulamaları kaldırıldı.

Kuruluş yönetim kurulları tarafından ihdas edilmiş olan kararlar, tarifeler, onaylar veya kuruluşların ücretsiz ve tarife altı yönetmelikleri gereği uygulanan ticari gerekler dışındaki tüm ücretsiz veya tarife altı uygulamaları derhal sona erdilecek.

Kuruluş ana statüleri, kanunlar, bakanlar kurulu kararları, tüzükler ve YPK kararları uyarınca yapılan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına sonverilmesi için gerekli çalışmalar Hazine Müsteşarlığı ve DPT Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yürütülecek.

Meral: 1 katrilyon liradan fazla tazminat ödeyecekler

TÜRK-İŞ Başkanı Bayram Meral, kamu kesiminde 50 yaşın üzerinde emeklilik hakkını kazanan 39 bin işçinin bulunduğunu savunarak, bunların emekli olması halinde devletin 1 katrilyon liranın üzerinde kıdem tazminatı ödeyeceğini belirterek, bu uygulamanın yanlış olduğunu savundu.

Meral dün düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla yayınlanan Tasarruf Genelgesi'nin durdurulmasını istedi. Meral, ‘‘IMF'ye ve Dünya Bankası'na gösterdiğiniz sadakatı kanunlarımıza, altına imza attığınız toplu sözleşme ve protokollere de gösterin ve bu genelgeyi durdurun. Halkınıza saygınız, ülkenize sevginiz varsa, bu genelgeyi durdurun. Ülkede huzur istiyorsanız bu genelgeyi durdurun’’ çağrısı yaptı.

Başbakanlık genelgesine göre, 2002 yılındaki bir ikramiyenin 2003 yılına erteleneceğini anlatan Meral, ‘‘Toplu iş sözleşmelerinde yer alan bazı primler kaldırılacak, önceden izin alınmamış fazla mesai ücretleri ödenmeyecek. Yeni işçi çıkarmalar ve toplu iş sözleşmesinin çeşitli maddelerin uygulanmaması gündemde’’ dedi. Bu uygulamanın tam anlamıyla serbest toplu pazarlık düzenine aykırı olduğunu savunan Meral, ‘‘Yıllardır emekten yana olduğunu söyleyen bir Başbakan'ın imzasıyla böyle bir genelgenin yayınlanması, üzüntülerimizin ayrı bir kaynağıdır’’ dedi.

Hükümte, ‘‘Şemsiyeniz altında tuttuğunuz sermayeden fedakarlık isteyin’’ çağrısı yapan Meral, ‘‘Faizciyi, talancıyı, vurguncuyu, banka batıranı koruyacaksın. Çalışanı ezeceksin. Kazanılmış haklarını geri almaya çalışacaksın. Bu şartlarda sizin 12 Eylül yönetiminden ne farkınız kalıyor’’ diye sordu. Meral, Hükümetin, çıkardığı yasaları ve protokolleri hiçe saydığını Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamadığını söyledi.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle