Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü 2022 Raporu: ‘Türkiye yenilenebilirde üretimi hızla katlayabilir’

Güncelleme Tarihi:

Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü 2022 Raporu: ‘Türkiye yenilenebilirde üretimi hızla katlayabilir’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), ‘Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü 2022 Raporu’nu yayınladı. İstanbul’da önceki gün gerçekleşen ‘Dünya Enerji Krizi: Çözümler & Yenilenebilir Enerjinin Rolü’ konferansında konuşan IICEC Direktörü Bora Şekip Güray raporun bir sunumunu yaptı. Raporda, çeşitli senaryolarda Türkiye’de yenilenebilir enerjinin yıllara göre nasıl bir gelişim göstereceğine dair detaylı analizlerin sonuçlarına yer verildi.

Haberin Devamı

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray’a göre 2050’ye kadar Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin oransal katkısı 2 kat, toplam enerji sisteminde ise yenilenebilir enerji katkısı dört katın üzerinde artabilir.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ÖNCÜ

Ayrıca bu alanda bir birim elektrik yatırım artışının, ithal fosil yakıt ve emisyon maliyetlerinde 10 birim tasarruf yaratacağı hesaplanıyor. Güray’ın paylaştığı diğer detaylara göre de 2050 yılında ‘yüksek senaryo’da elektrik üretiminin yüzde 90’a yakını yenilenebilir enerjiden sağlanabilecek. Bu yolda güneş ve rüzgâr en önde olacak. Güneş ve rüzgârın elektrik üretimine katkısı oransal olarak 4 kat artışla 2050’de üçte ikiye çıkabilir. Güray, “Özellikle yenilenebilir enerji odaklı ve verimli bir elektrik sistemi için yapılacak yatımlar, Türkiye’nin fosil yakıt ithalatını ve emisyon envanterini büyük oranda azaltacaktır” diyor.

Haberin Devamı

Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü 2022 Raporu: ‘Türkiye yenilenebilirde üretimi hızla katlayabilir’

 

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Raporda, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide ve ilgili teknolojilerde yüksek büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi için 7 somut öneri sunuluyor:

* 2050 yılında 250 GW’nin üzerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü ile yüzde 85’in üzerinde yenilenebilir elektrik üretim payına, nihai enerji talebinde yüzde 50 toplam yenilenebilir payına ulaşılmasını ve buna yönelik yol haritalarının kaynakları, teknolojiler ve sektörler bazında belirlenmesi.

* Verimli, derinlikli, maliyetleri yansıtan, öngörülebilir bir elektrik piyasası işleyişi için sürdürülebilir yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi, böylelikle proje stoğunda güçlü büyümenin sağlanması.

* Elektrik sisteminin omurgasını oluşturan şebekelerin kapasitesinin ve esnekliğinin, uzun vadeli dinamik planlama ile desteklenen teknoloji odaklı yatırımlar ile güçlendirilmesi.

* Rüzgar ve güneş sektörlerinin Türkiye’nin bölgesel temiz enerji teknolojileri üretim üssü olmasını destekleyecek şekilde sürdürülmesi; enerji depolama ve yeşil hidrojen üretimi teknolojilerinin hayata geçirilmesi.

Haberin Devamı

* Binalarda, sanayide ve ulaşımda temiz elektrifikasyona ek olarak, doğrudan yenilenebilir enerji katkısının da en az üç kat artırılmasını temin edip temiz enerji dönüşümünün desteklenmesi.

* Enerji verimliliği potansiyelinden ve dijitalleşme çözümlerinden faydalanarak, yenilenebilir enerji ekosistemlerindeki büyümenin yüksek katma değerli fırsatlara dönüştürülmesi.

* Yenilenebilir enerjide güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçiliği destekleyecek, nitelikli insan kaynağının ve girişimcilik ekosistemlerinin geliştirilmesi.

 

BAKMADAN GEÇME!