Tarımda erkekler, kadınlardan 2 kat fazla kazandı

Tarımda erkekler, kadınlardan 2 kat fazla kazandı

Tarım sektöründe çalışan erkekler yıllık ortalama 13 bin 854 lira gelir elde ederken, kadınların yıllık ortalama kazancı 6 bin 192 lira olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinde yer alan verilere göre, tarımda ücretli ve maaşlı çalışanlar 2014 yılında yıllık ortalama 13 bin 126 lira, yevmiyeliler 4 bin 772 lira, kendi hesabına veya işveren olarak çalışan müteşebbisler ise 13 bin 399 lira gelir elde etti.
Tarım sektöründe çalışanlar toplam çalışanların yüzde 20,3'ünü oluştururken, sektörde çalışan kadınların payı yüzde 49, erkeklerin payı da yüzde 51 oldu.

Sektörde gelir getirici bir işte çalışanların yıllık ortalama kazancı 12 bin 461 lira olarak hesaplandı. Kadınlar, tarım sektöründe çoğunlukla düşük gelir elde edilen yevmiyeli işlerde çalıştığından, bu sektörde çalışan erkeklerin ortalama geliri 13 bin 854 lira ile kadınların kazancının iki katından fazla oldu. Kadınlar yılda ortalama 6 bin 192 lira gelir elde etti.

Tarım sektöründe çalışan fertlerin yüzde 67,8’ini lise altı eğitimliler oluştururken bunu yüzde 15 ile okur-yazar olmayanlar, yüzde 10,2 ile bir okul bitirmeyenler ve yüzde 7,1 ile lise ve üstü eğitimliler takip etti. Sektördeki kadınların önemli bir bölümünün eğitim düzeyinin düşük olduğu görüldü. Kadınların yüzde 3,5’i lise ve üstü eğitimli iken, erkeklerde bu oran yüzde 10,6 oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında tarım sektöründe çalışan ve okur-yazar olmayanlar yıllık ortalama 6 bin 939 lira gelir elde ederken, bir okul bitirmeyenler 10 bin 682 lira, lise altı eğitimliler 12 bin 691 lira, lise ve üstü eğitimliler ise 18 bin 906 lira kazandı.