Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası açıklandı... Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 15:22

Türkiye ekonomisinin 2023 ile 2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Orta Vadeli Programa göre 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ekonomik olarak yol haritasını belirleyecek yeni Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2023-2025 dönemini kapsayan programa göre, büyüme hedefi ortalama yüzde 5,3 olarak belirlendi. Enflasyonun ise tek haneye düşmesinin planlandığı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemi ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan yeni OVP, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere yer verilen programda, makroekonomik hedefler ve politikalar anlatılarak, "OVP'nin temel amacı, Türkiye Ekonomi Modeli'ni esas alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Salgın sonrası göreli bir toparlanma eğilimine giren ancak, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürebilmiştir. Program döneminde büyüme potansiyelini ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisi kararlı bir biçimde uygulanacaktır. Hizmet gelirlerinde sağlanacak artışın yanında dijital dönüşümü dikkate alarak ithalat bağımlılığın azaltılması, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirmesi ile katma değeri yüksek üretimin desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesiyle cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

Haberin Devamı

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Bu dönemde, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan ve sürdürülebilir fiyat istikrarını önceleyen bir yaklaşımla enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Finansal sistemde tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca program süresince, iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak ve kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme önem verilecektir. Tarihi yüksek seviyelerine ulaşan istihdam ve işgücünün program döneminde ekonomik aktivitedeki istikrarlı seyir ile artış eğilimini sürdürmesi, aktif işgücü politikaları başta olmak üzere ekonomide gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde meslek edindirici, nitelikli istihdam edilebilirliği ve üretkenliği artırıcı politikalarla işgücü potansiyelimizin azami şekilde kullanılması amaçlanmaktadır."

Haberin Devamı

BÜYÜME ORTALAMA YÜZDE 5,3 OLACAK

Program döneminde bütçe disiplini sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali yapının daha da güçlendirilmesinin temel amaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, hedefler şu şekilde sıralandı:
"Programa döneminde; 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olmak üzere ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedefleniyor. İşsizlik oranlarının ise 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'te yüzde 9,9 ve 2025'te yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranının da 2022'de yüzde 65, 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8 ve 2025'te tek haneye düşerek yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor." 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!