Son dakika... MB Başkanı Uysal'dan önemli enflasyon açıklaması

Son dakika... MB Başkanı Uysaldan önemli enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Uysal, 2020 yılında pozitif büyümenin görüleceğini açıklarken enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizede bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporunun tanıtımını yaptı. Uysal "3.çeyrekte iktisadi faaliyet v tipi belirgin bir toparlanma kaydetti. 2020 yılında muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz. Öncü göstergeler istihdamın iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Uysal enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Uysal, 2020 yılında enflasyonun yıl sonunda yüzde 12.1 (önceki yüzde 8.9) 2021 sonunda ise enflasyonun yüzde 9.4 (önceki yüzde 6.2) olmasını beklediklerini duyurdu. 

MB Başkanı Uysal'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon raporunun yeni hali genel değerlendirme, ekonomik görünüm ve orta vadeli öngörülerden oluşuyor.

Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber salgının seyrine ve ekonomi politikalarının etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Haberin Devamı

Gelişmiş ülkeler zayıf büyüme görünümü ve düşük seyreden enflasyon doğrultusunda genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürüyor, ancak gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları zayıf ve dalgalı bir seyir izliyor.

Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor. 

Döviz kuru oynaklığı son dönemde artarken, salgın dönemine özgü politikalardaki normalleşme adımlarıyla kredi büyümesi üçüncü çeyrek sonunda önemli ölçüde yavaşladı. 

Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor. 

Finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlandı. 

3.çeyrekte iktisadi faaliyet v tipi belirgin bir toparlanma kaydetti. 

Altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı oldukça yüksek seyrediyor. 

Mal ihracatındaki güçlü toparlanmaya karşın hizmet gelirlerindeki düşüş ve ithalattaki yükselişle cari işlemler açığı arttı. 

2020 yılında muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz.

 İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma işgücü piyasasına yansımaya başlamakla birlikte, istihdam salgın öncesi seviyelerin altında seyrediyor. 

İstihdam kaybının yarısı bu dönemde telafi edildi.

Öncü göstergeler istihdamın iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi. 

Çekirdek göstergeler 3.çeyreket enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. 

Hizmetler sektöründe arz yönlü enflasyonist baskılar bir miktar azaldı. 

Gıda enflasyonundaki yüksek seyir devam ediyor.

Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyondaki düşüş sürecini yeniden tesis etmek amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atıldı.

Haberin Devamı

Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz.

ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının daha hızlı toparlanacağını öngörüyoruz.

2020 petrol fiyat tahmini 41,6 dolar, 2021 tahmini 43,8 olarak bırakıldı. 

2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini yüzde 10,5'ten yüzde 13,5'e çıkarıldı.

2021 gıda fiyat enflasyonu tahmini yüzde 8,0'den yüzde 10,5'e çıkarıldı.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,9) 

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %6,2)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 

Haberin Devamı

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %11,1-13,1 aralığında -orta noktası %12,1- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (Önceki %6,9-10,9 aralığı ile %8,9)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %7,1-11,7 aralığında -orta noktası %9,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (Önceki %3,9-8,5 aralığı ile %6,2)

2020 yıl sonu enflasyon tahmininde TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş 1,6 puan, çıktı fiyatlarındaki güncelleme 0,9 puan, gıda enflasyonu 0,7 puan artış etkisi yaptı.

2021 yıl sonu enflasyon tahmininde TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş 0,8 puan, çıktı fiyatlarındaki güncelleme 0,3 puan, gıda enflasyonu 0,5 puan artış etkisi yaptı.

Enflasyonda görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek.

Haberin Devamı

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıyor.

Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.

Enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra yavaşlamasını bekliyoruz.

Salgının seyrine bağlı olarak iç ve dış belirsizlikler devam ediyor, olağanüstü bir dönemden geçtik, hala da geçiyoruz.

Son attığımız adımla birlikte hem sıkılaştırmayı güçlendirmiş olduk, hem de bir esneklik sağlamış olduk. 

Simetrik faiz koridoru aktif bir şekilde zaten kullanılmaya başlanmıştı.

Sadeleşmeden kalıcı bir uzaklaşma değil, simetrik koridor korunuyor ama tek sefere yönelik geç likidite ile borç vermeye bir ayarlama yapıldı, bu para politikasında esneklik konusunda kolaylık sağlayacaktır.

Sadeleşmeden kalıcı bir uzaklaşma değil, simetrik koridor korunuyor ama tek sefere yönelik geç likidite ile borç vermeye bir ayarlama yapıldı, bu para politikasında esneklik konusunda kolaylık sağlayacaktır.

Ağırlıklı ortalama pozitif bölgeye geçmiş durumda ve yükseliş eğilimi devam ediyor.

Öncelikle ağırlıklı ortalama ve gecelik oluşan faiz oranının seviyesi bizim para politikamızın sıkılığını gösteren göstergeler.

GLP üst limit olarak düşünülebilir, gecelik faizler büyük ölçüde bu seviyeye yakın oluşuyor, bu da sıkılaşmayı ve pozitif faizi ima ediyor.

Merkez Bankası olarak kur noktasında herhangi bir nominal veya reel kur seviyesi hedeflemiyoruz, ancak finansal istikrar ve fiyat istikrarı açısından konuya yaklaşıyoruz. 

(Kur) Orta vadede makro ekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz. 

Reel kurun seviyesinin oldukça değersiz noktada olduğunu değerlendirebiliriz. 

Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz. 

Merkez Bankası olarak döviz kurunun seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok. 

Finans istikrarını tehdit edici ve aşırı volatilite konusunda hassasiyetimiz var, para politikasında bunu da dikkate alıyoruz. 

Ciddi sıkılaştırma politikası yürüttük, bunun etkilerini kısmen gördük, hala da sıkılaştırma eğilimimiz devam ediyor, enflasyonu iyileştirmeye yönelik gerekli olduğunda tüm farklı kanallardan politika faizi de dahil olmak üzere gerekli adımları atabiliriz, burada kendimizi sınırlamıyoruz. 

Döviz kuru geçişkenliği ortalamada yüzde 20 civarında. 

Şu anda para politikasında sıkılaştırma eğilimimiz devam ediyor, enflasyonda güçlü iyileşme sağlanana kadar bunu kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 

Swapların kullanımı rezervlerimizde değişimler yaratabiliyor ama asıl amaç bankacılık sektörünün likidite yönetiminde kolaylık sağlamak. 

Swap faizlerinin büyük ölçüde para politikasıyla uyumlu olmasına özen gösteriliyor. 

Swap faizlerinde de gerektiği zaman değişiklik yapma imkanımız var, bir sıkılaştırma kanalı olarak orayı da kullanma imkanımız her zaman için var.

Döviz rezervleri üzerinde bu dönemde bir baskı oluştu ancak önümüzdeki dönemde yapılan parasal sıkılaştırmayla ilgili birlikte kredi kanalından gelen baskının azalmasını bekliyoruz. 

Portföy çıkışlarında önümüzdeki dönem tersine dönüş olabilir, bunlara bağlı olarak cari dönem ve rezervlerde önümüzdeki dönemlerde baskının azalması ve bir miktar olumlu döneme girilmesi bekleniyor.

Merkez Bankasının rezervleri şu anda kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayacak düzeyde, orada bir sıkıntı yok, fırsat buldukça artırmaya devam edeceğiz.

Swap anlaşmaları ile ilgili salgın döneminde başlattığımız görüşmelerimiz vardı, bunların bazılarından somut gelişmeler var, bazılarında da son aşamadayız.

Swap anlaşmaları neticelendikten sonra bunların açıklamalarını yapacağız.

(Kur) Bu noktadaki rahatsızlığımızı para politikasındaki duruşa yansıtarak, buna karşı olacak adımları da atmaya devam edeceğiz.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için zaman zaman mb'nin kredibilitesi, güveni veya enflasyon hedefleriyle ilgili tartışmalar yaşanabilir, biz para  politikasındaki sıkı duruşumuzu devam ettirerek, zaman içinde güven artırma sürecinde olacağız, iletişimi daha fazla yapmayı düşünüyoruz.

Swap anlaşmalarıyla ilgili 1-2'sinde olumlu gelişmeler var, bunları neticelenince açıklamayı tercih ediyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası: