GeriEkonomi Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden Akbank'a ceza
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden Akbank'a ceza

Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden Akbank'a ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Akbank’a 94.7 milyon lira ceza keserken, 15 gün süre ile de sigorta aracılığı faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Akbank sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 94.7 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Bankanın Cumartesi gecesi KAP'a yaptığı açıklamaya göre idari para cezasının yanı sıra bankanın sigorta aracılık faaliyetlerine 30 Ocak'tan başlamak üzere 15 gün ara verilecek.

Akbank açıklamada para cezasının bankanın finansal tabloları üzerinde "önemli bir etkisi" bulunmayacağını bildirdi. Para cezası yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek.

ŞİRKETTEN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle; Bankamıza 94.703.256 TL idari para cezası uygulanmasına ve sigorta aracılığı faaliyetinin 15 gün süre ile 30 Ocak 2020 ile 13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır. 

Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. 

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti. 

Söz konusu erteleme kararı; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında Bankamız ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla alınmıştır.

32'NCİ MADDE ŞÖYLE:

İyiniyet

MADDE 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.

(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

(3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.

(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False