Rekabet Kurumu'ndan özelleştirmeye uyarı

Rekabet Kurumu, Özelleştirme İdaresi'ne bir yazı göndererek, bundan sonraki bütün satışlarda Kurum'a bildirimde bulunulmasını ve birleşme-devralmalarda izin alınmasını istedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bundan sonra, ‘birleşme ve devralma’ sayılacak her türlü özelleştirme işlemi için Rekabet Kurumu'ndan izin alacak.

Rekabet Kurumu, tekelleşmeye yol açacabilecek özelleştirme işlemleri için daha önce Sanayi Bakanlığı'ndan görüş alan ÖİB'in, artık kendisine başvurması gerektiğini bildirdi. Birleşme ve devralma yaratacak satış işlemleri için izin alınmasını isteyen Kurum, ayrıca ihale aşamasında da başvuran firmaların bildirilmesini istedi. Rekabet Kurulu Başkanı Aydın Ayaydın imzasıyla ÖİB'e gönderilen yazıda, ‘Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ''in kısa bir süre önce yayımlandığı hatırlatılarak, tebliğin Rekabet Kurulu'nun teşkilatını oluşturmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

Tebliğ yürürlüğe girmeden önce, ilerde, giderilmesi güç zararlar oluşmaması için ihalelerde katılan firmaların bildirimesi ve Kurum'un görüşünün alınması istendi. Ayaydın, ÖİB'nin Rekabet Kurumu'ndan izin almaması halinde, yapılan her türlü işlemin hukuken geçersiz sayılacağına dikkat çekerek, ‘‘Özelleştirme işlemlerinin, hukuken geçerlik kazanabilmesi için Rekabet Kurumu'ndan izin alınması lazım. Alınmazsa, her türlü birleşme devralma işlemi hukuken geçersiz sayılır. O zaman eski hale iade Ayrıca sorumlulara da para cezası verilmesi gerekir.’’ dedi.

Ayaydın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile, Özelleştirme Kanunu'nda, ÖİB'in, Sanayi Bakanlığı'nın görüşünü almasını düzenleyen maddenin, ‘örtülü olarak’ yürürlükten kalktığını da bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası: