‘Mobbing kurulları oluşturulsun’

Güncelleme Tarihi:

‘Mobbing kurulları oluşturulsun’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2021 07:00

Toplusözleşme masasına oturmaya hazırlanan memur sendikaları, memurlara yönelik mobbing eylemleri için ‘mobbing kurulları’ oluşturulmasını talep ediyor. İşyerinde psikolojik şiddet anlamına gelen ‘mobbing’ kavramı, çalışanların birbirlerini rahatsız ve huzursuz edici davranışlarla taciz etmeleri, birbirlerine kötü davranmaları; kısaca, kişiler arası psikolojik şiddet uygulamaları anlamına geliyor.

Haberin Devamı

2 Ağustos’ta başlayacak toplusözleşme görüşmeleri öncesinde Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen’in belirlediği ortak talepler listesinde mobbing konusu da yer aldı. Buna göre, kamu görevlilerine yönelik ‘mobbing’ fiillerinin tespiti için işyerlerinde aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu ‘mobbing kurulları’ oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca böyle bir durum yaşandığında, ilgilinin konumuna göre adli ve idari soruşturmanın ivedilikle açılması da isteniyor.

DİŞ TEDAVİLERİ KARŞILANSIN

Memur sendikalarının talepleri arasında diş tedavilerinin SGK tarafından karşılanması da yer aldı. Buna göre kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

Haberin Devamı

YIPRANMADAN SAYILSIN

Ayrıca kamu görevlilerinin COVID-19 dönemindeki çalışmaları için de çeşitli düzenlemeler isteniyor. Buna göre kamu görevlilerinin COVID-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı, fiili hizmet zammı süresi (yıpranma payı) kapsamında değerlendirilecek. Bu süre her ay için ilave 1 ay olarak uygulanacak. Ayrıca kamu görevlilerinin ve aile bireylerinin COVID-19 nedeniyle gördükleri zararların giderilmesi esas olacak, ölüm ya da maluliyet durumunda illiyet bağının varlığı esas kabul edilecek ve bu bağın varlığı ya da yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olacak. Acil durum, afet ve salgın hastalıklarda dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, bu gibi durumlarda, fiilen çalıştıkları süreler için telafi ödemesi yapılacak.

‘DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA OLSUN’

DOĞUM sonrası memur anne veya baba için uygulanabilecek ‘yarı zamanlı çalışmayla’ ilgili düzenlemenin de 1 Mart 2022’ye kadar yaşama geçirilmesi talep ediliyor. Bu hakkı kullanan kamu görevlilerinin taban aylık, ek ödeme ve sosyal hak ve yardımlarından herhangi bir kesinti yapılamayacak, ayrıca bu kamu görevlileri, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ile yöneticilik görevlerine atanmak yönüyle herhangi bir sınırlamaya ve engellemeye tabi tutulamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!