Koç Holding, Yapı Kredi hissesi sattı

Güncelleme Tarihi:

Koç Holding, Yapı Kredi hissesi sattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:42

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,81'ine tekabül eden payın borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Koç Holding, portföyündeki Yapı ve Kredi Bankası sermayesinin %6,81'ine tekabül eden payın borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara 6,76 milyar TL karşılığında satışını gerçekleştirdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ("Banka") çıkarılmış sermayesinin %6,81'ine tekabül eden toplam 575.000.000 TL nominal değerli payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 11,75 TL bedel üzerinden toplam 6.756.250.000  TL karşılığında gerçekleşmiştir. 

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 28 Temmuz 2023 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır.

Haberin Devamı

İşlemin kapanışını takiben, Koç Holding'in Banka'daki doğrudan pay sahipliği %20,22; Koç Holding A.Ş. ve halihazırda Banka'nın %40,95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam payı ise %61,17 olacak, Koç Topluluğu Banka'nın ana hissedarı olmaya devam edecektir. "

575 MİLYON ADET PAY SATILACAK

Koç Holding, portföyündeki Yapı ve Kredi Bankası sermayesinin %27,02'sine tekabül eden 575 milyon adet hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış için yetki verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("Banka") sermayesinin %27,02'sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2.282.666.574 TL nominal değerli payların 575.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı %6,81), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, "Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar") olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.

Haberin Devamı

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.

Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen İşlem'in Banka paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması beklenmektedir.

İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Banka'daki doğrudan pay sahipliğimizin %20,22 olması ve Banka'nın halka açıklık oranının %38,82'a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve halihazırda Banka'nın %40,95 payına sahip bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam paylarının %61,17 olması beklenmekte olup, Koç Topluluğu Banka'nın ana hissedarı olmaya devam edecektir. 

Haberin Devamı

Ortaklığımız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin İşlem sonrasında sahibi olacakları Banka payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü verilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!