Tahakkuk Fişi Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Alınır?

Tahakkuk Fişi Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Alınır

İşletmelerin başarılı bir şekilde işlerini yürütmeleri için bazı detaylara çok dikkat etmeleri gerekir. Özellikle vergi ödemeleri yapılırken de bazı prosedürler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda tahakkuk fişi de çok önem taşımaktadır. Tahakkuk fişi nedir, ne işe yarar ve nasıl alınır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tahakkuk fişi, vergi mükelleflerine yönelik bilgilendirmeler için verilir. Bu tahakkuk fişi verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Borçlu olan kişiye tahakkuk fişi verilmektedir.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Vergi tahakkuku durumunda tarih ve tebliğ edilen vergi miktarı borçluya tahakkuk fişi ile birlikte gönderilir. Ödenmesi gereken verginin son tarih aralığında olduğunu belirten tahakkuk fişi vergi mükellefine verilmektedir. Tebliğ edilen vergi borcunun ödenmesi gerektiği ve gerekli bilgiler ise tahakkuk fişinde yazılı olarak beyan edilir.

Mükellefe tahakkuk fişi ile vergi ödeme emri gönderilir. Mükellefin borca bir itirazı olmaması durumunda işlem de vergi mükellefine çeşitli belgeler vasıtası ile bildirilir. Tahakkuk fişi de bu verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Tahakkuk fişinde yazan bilgiler doğrultusunda borç ödemesi yapılmalıdır. Vergi mükellefinin borcunu ödememesi durumunda haciz süreci başlatılabilir.

Vergi Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

Haberin Devamı

Tahakkuk fişi, vergi kanunları doğrultusunda gösterilen beyan üzerine alınan vergilerin tarh ile tahakkuk ettirilmesi işlemidir. Özellikle vergi daireleri tarafından beyanname alınması ile birlikte tahakkuk fişi de tanzim edilir. Bu tanzim edilen tahakkuk fişinin bir nüshası vergi mükellefine diğer bir nüshası ise beyannameyi mükellef adına tutan vergi dairesine tevdi edilmektedir. Bu şekilde de vergi tahakkuk edilir. Ayrıca vergi tahakkuk fişinin vergi mükellefine verilen nüshası beyanname makbuzu olarak da kullanılmaktadır. Vergi tahakkuk fişi büyük bir öneme sahip olması ile bilinir.

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Vergi mükelleflerine gönderilen tahakkuk fişi vergi beyannamesini veren kişi tarafından da teslim alınmadığı zamanlar olabilir. Eğer vergi mükellefi tahakkuk fişini teslim alamaz ise vergiye ait olan tahakkuk işlemi durmaz ve ya aksamaz. Bunun ardından tahakkuk fişi vergi mükellefinin bulunan adresine posta yolu ile gönderilmektedir.

Tahakkuk fişi vergi dairesi tarafından düzenlenir. Bu tahakkuk fişi iki nüsha olarak çıkarılır. Tahakkuk fişinin bir nüshası vergi mükellefine diğer nüshası ise mükellef adına vergi dairesine verilir.

Tahakkuk Fişi İçerisinde Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Haberin Devamı

Vergi mükelleflerine gönderilen tahakkuk fişi içerisinde bazı bilgilerin bulunması zorunludur. Buna göre tahakkuk fişinde vergi hesabı, vergi matrahı, verginin tam miktarı, tahakkuk fişinin tanzim edildiği tarih ve tahakkuk fişi sıra numarası yer alır. Eğer vergi mükellefi gerçek dışı kişi olur ise tahakkuk fişinde adı ve soyadı bulunur. Bu tüzel kişi olursa unvanı tahakkuk fişinde yer almalıdır. Tahakkuk fişinde vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile alakalı bazı hükümler de kısa bilgiler ile tahakkuk fişine yazılır.

Haberin Devamı

Tahakkuk fişinde sıra numarasının yanı sıra düzenlenmiş olan vergi beyannamesinin tarihi de yazılmaktadır. İlgili verginin nevi ile birlikte tahakkuk fişinde vergi mükellefinin açık ve güncel adres bilgileri de yer almaktadır. Ayrıca vergi mükellefine gönderilen tahakkuk fişinde düzenlenen vergi beyannamesinin vergilendirme dönemi de bulunur.

Tahakkuk fişinde bu bilgilerin yer alması ve vergi mükellefinin detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tahakkuk fişi vergi kanunlarında belirtilen şekilde tahakkuk beyannamesi vergi dairesine teslim edilmektedir. Bunun ardından da mutlaka tahakkuk fişi oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu tahakkuk fişinin iki nüshasından birisi vergi mükellefine verilir. Diğer tahakkuk fişi nüshası ise vergi dairesinde bulunur. Tahakkuk fişi vergi ödemelerinde çok önemli bir belge niteliğindedir.