Kirli ve kötü kokan banknot kara para ’zanlısı’ sayılacak

Kirli ve kötü kokan banknot kara para ’zanlısı’ sayılacak

Kara paranın izlenmesi için uygulamada olan tebliğ yenileniyor. Kara para şüphesi ile ihbarı zorunlu işlem sayısı 20’dan 123’e çıkarken kirli görünen ve kötü kokan paraların da ’kara para’ şüphesi ile MASAK’a bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor.

KARA PARA aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenileniyor. Yeni düzenlemeyle şüpheli işlem sayısı da 20’den 123’e yükseltiliyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Adnan Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, şüpheli işlem bildirimlerini yeniden düzenleyen "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ Taslağı" son şeklini aldı. Düzenlemeye göre, kirli görünen ve kötü kokan paralar da ’kara para’ şüphesi ile MASAK’a bildirilecek.

Şüpheli işlem

Taslakta şüpheli işlem, "yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmalı hali" olarak tanımlanıyor.

10 günlük süre

Taslağa göre, bankalar, bunların dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sermaye piyasasında takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, posta ve taşımacılık hizmeti veren kuruluşlar, şüpheli buldukları işlemleri 10 gün içinde MASAK’a bildirecek.

3 ana başlık

İşlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken müşteri profili, faaliyet hacmi, işlemin niteliği, kimlere menfaat sağladığı, sektörün özellikleri gibi unsurlar da dikkate alınacak. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda, yükümlülerce gerekli kimlik tespiti de yapılacak. Şüpheli işlem tipleri "genel mahiyette şüpheli işlemler", "sektörel mahiyette şüpheli işlemler" ve "terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlemler" olarak 3 ana başlık altında toplanıyor. Terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlem tipleri de 15 alt başlık altında toplanıyor. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirimi gerekiyor.

Parasının çalınmasından korkmayandan şüphelenin

YENİ
Şüpheli İşlemler Tebliği’nde şu uyarılar yer alıyor:

Müşterinin nakit paranın taşınması sonucu oluşabilecek can güvenliği, hırsızlık ve suistimal risklerini göz önünde bulundurmaksızın aynı bankadaki hesaplarına sık sık önemli meblağlarda para yatırması veya çekmesi.

Şubelere aynı anda gelen kişilerce hesaba parça parça nakit yatırılması veya çekilmesi.

Riskli ülkeler veya off-shore merkezlerden makul açıklama yapılmadan, tek seferde büyük meblağlı veya belli bir zaman aralığında sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması.

Aklama ve terörün finansmanında yeterli düzenlemelere ve denetimleri olmayan ülkelerdeki bankalardan kredi kullanılması.
Haberle ilgili daha fazlası: