İşsizlik 2006'da tek haneye indi

Güncelleme Tarihi:

İşsizlik 2006da tek haneye indi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2007 10:04

İşsizlik oranı 2006 yılında 0.4 puanlık azalışla yüzde 9.9'a indi. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 74 bin kişi azalarak 2 milyon 446 bin kişiye düştü. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 12.1, kırsal yerlerde 0.3 puanlık azalışla yüzde 6.5 oldu.

Haberin Devamı

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık bir düşüşle yüzde 12.6 olarak gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde bir önceki yıla göre 1.1 puanlık düşüşle yüzde 11.3, kadınlarda 0.9 puanlık düşüşle yüzde 17.9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması 2006 Yıllık Sonuçları açıkladı. Buna göre; 2005 yılında 5 milyon 520 bin olan işsiz sayısı 2006'da 2 milyon 446 bine indi. Böylece işsizlik oranı da 10.3'ten 9.9'a indi.

İSTİHDAM 284 BİN KİŞİ ARTTI

2006 yılında kurumsal olmayan sivil nüfus 995 bin artışla 72 milyon 606 bin kişi olarak hesaplandı. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 842 bin artışla 51 milyon 668'e çıktı. İşgücü nüfusu 211 bin artışla 24 bin 776'a ulaştı. İstihdam, 284 bin artışla 22 milyon 330 bine çıktı. İşgücüne dahil olmayan nüfus 632 bin kişi artarak, 26 milyon 892 bine yükseldi.

İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

İşgücüne katılma oranı 0.3 puan düşüşle yüzde 48'e indi. Tarım dışı işsizlik oranı 1 puan düşüşle, yüzde 12.6'a geriledi. İstihdam oranı 0.2 puan düşüş ile yüzde 43.2'ye indi.

Kentlerde kurumsal olmayan sivil nüfus, 1 milyon 71 bin kişi artışla 45 milyon 383'e çıktı. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 1 milyon 40 bin kişi artışla 32 milyon 718 bine yükseldi. İşgücü rakamı 484 bin artışla 14 milyon 882 bine ulaştı.

KENTLERDE İŞSİZLİK 0.6 PUAN DÜŞTÜ

Kentsel istihdam 515 bin artışla 13 milyon 81 bine çıktı. kentsel alanda işsiz sayısı 30 kişi azalarak, 1 milyon 802 bine indi. İşgücüne dahil olmayan nüfus 556 bin kişi artışla 17 milyon 835 bine çıktı. Kentsel alanda işgücüne katılma oranı 2006 yılı ile aynı düzeyde kalarak, yüzde 45.5 olarak gerçekleşti.

Kentlerde işsizlik oranı 0.6 puan düşüşle yüzde 12.1'e indi. Tarım dışı işsizlik oranı 0.7 puan azalarak, yüzde 12.5'e indi. İstihdamı oranı ise 0.3 puan artarak, yüzde 40'a yükseldi.

KENTE GÖÇ KIRSAL GÖSTERGELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Kırsal kesime ilişkin göstergelerde, ülke geneli ve kentsel alanın tersine, nüfustan işgücü sayısına kadar gerileme dikkat çekti. Kırsaldan kente göçün etkisiyle, işgücüne dahil olmayan nüfus hariç tüm göstergelerde düşüş gözlendi. Buna göre; 2006'da kırsal alanda kurumsal olmayan sivil nüfus, 76 bin kişi azalarak, 27 milyon 223 bine indi.

GENÇ NÜFUS GÖÇÜYOR

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus da 198 bin kişi azalarak, 18 milyon 950 bine indi. İşgücü sayısı 273 bin kişi azalarak, 9 milyon 894 bine geriledi. İstihdam 231 bin kişi azalarak 9 milyon 249 bine indi. Kırsal kesimde işsiz sayısı 42 bin kişi azalarak 645 bine geriledi.

Kırsalda artış görülen tek gösterge olan, işgücüne dahil olmayan nüfus ise 76 bin kişi artarak, 9 milyon 57 bin kişiye yükseldi. Bu gösterge de, istihdama dahil olan genç nüfusun kırsal kesimde azaldığını ortaya koydu.

Kırsalda işgücüne katılma oranı 0.9 puan düşerek, yüzde 52.2'ye geriledi. Kırsalda 2006 yılında işsizlik oranı 0.3 puan düşüşle yüzde 6.5'e indi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.7 puan düşüş ile yüzde 13.2'e inerken, istihdam oranı 0.7 puan azalarak, yüzde 48.8'e geriledi.

GÜNEYDOĞU'DA İŞSİZLİK YÜZDE 14'E ÇIKTI

TÜİK'in 2006 yılı işsizlik istatistikleri, en yüksek işsizliğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olduğunu gösterdi. Bölgede işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 2.2 geriledi.

Hanehalkı İşgücü istatistikleri için ülke genelinde oluşturulan 12 bölgeye bakıldığında, 12 istatistiki bölge içinde; Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Doğu Karadeniz'de işsizlik artarken, diğer bölgelerde azaldı.

Güneydoğu Anadolu'da işsizlik oranı 2.2 puan artışla yüzde 14'e çıktı. Akdeniz Bölgesi'nde işsizlik 1.1 puan azalarak, yüzde 12'ye inmesine rağmen, en yüksek işsizlik olan ikinci bölge oldu. Akdeniz'i, yüzde 11.6 işsizlik oranı ile Batı Anadolu izledi. Batı Anadolu'da işsizlik oranı bir yıl öncesine göre 1 puan azaldı.

Ortadoğu Anadolu'da işsizlik 2.5 puan düşerek, yüzde 11.3'e indi.

İSTANBUL'DA İŞSİZLİK 0.2 PUAN AZALDI

İstanbul'da işsizlik 0.2 puan gerileyerek, yüzde 11.2'ye indi. Buna karşın, 12 bölge içinde en yüksek işsizliğin görüldüğü beşinci bölge oldu.

Orta Anadolu'da işsizlik 0.1 puan gerileyerek, 10.9 olarak gerçekleşti. Doğu Marmara'da işsizlik 0.8 puan düşerek, yüzde 9'a indi. Ege'de işsizlik 0.8 puan gerileyerek, yüzde 8.8'e indi. Batı Marmara'da işsizlik 0.3 puan gerileme ile yüzde 7.1'e indi.

Batı Karadeniz'de 0.3 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. Doğu Karadeniz'de işsizlik 0.1 puan artarak, yüzde 5.7'ye çıktı. Kuzeydoğu Anadolu'da işsizlik 1.2 puan artarak yüzde 5.3'e çıktı.

TARIMSAL İSTİHDAM AZALDI

Sektörel dağılım içinde istihdam edilenlere bakıldığında; 2006 yılında istihdamın yüzde 47.3'ünün hizmetler, yüzde 27.3'ünün tarım, yüzde 25.4'ünün sanayide olduğu görüldü.

2006 yılında hizmetler sektöründe istihdam 1.5 puan artarak, yüzde 47.3'e yükseldi. Sanayide istihdam 0.7 puan artışla 25.4'e çıktı. Tarımda ise istihdam 2.2 puan gerileyerek yüzde 27.3'e indi.

Kentlerde, hizmetlerde istihdam 0.8 puan artışla yüzde 61.7'e çıktı. Kentlerde sanayi alanında istihdam 0.3 puan gerileyerek, yüzde 33.5'e, tarımsal istihdam da 0.6 puan gerileyerek, yüzde 4.8'e indi.

Kırsal alanda, hizmet sektörü istihdamı 1.2 puan artarak, yüzde 27'ye, sanayi istihdamı 1,1 puan artarak yüzde 13.9'a çıkarken; tarımsal istihdam 2.3 puan gerileyerek yüzde 59.1'e indi.

İSTİHDAM ARTIŞI ERKEKLERE YARADI

Haberin Devamı

Genel işsizlikte 2006 yılında gerileme görülürken, istihdam artışı kadınlara yansımadı. Kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıl ile aynı kalarak yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise istihdam 0.6 puan gerilerek, yüzde 9.7'e indi.

Haberin Devamı

Kadınlarda istihdam oranı yüzde 22.3, erkeklerde ise yüzde 64.5 oldu. İşgücüne katılma oranı kadınlarda yüzde 24.9, erkeklerde yüzde 71.5 oldu.

2006 yılında kadınlarda istihdam oranı 10.3, istihdam oranı da yüzde 22.3 olarak bir önceki yıla göre sabit kaldı.

Kadınlarda işgücüne katılma oranı sadece 0.1 puan artarak, yüzde 24.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.98 puan gerileyerek, yüzde 17.9 olarak gerçekleşti.

TEK HANEYİ ERKEKLER SAĞLADI

Erkeklerde 2006 yılında işsizlik oranı 0.6 puan düşüşle yüzde 9.7'ye indi. Böylece, genel istihdamda tek haneye dönüş, erkek istihdamından kaynaklandı. Erkeklerde istihdam oranı 0.3 puan gerileyerek, yüzde 64.5'e indi. Tarım dışı işsizlik oranı erkeklerde 0.7 puan inerek, yüzde 11.3'e düştü. İşgücüne katılma oranı 0.7 puan gerileyerek yüzde 71.5'e indi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!