Enflasyon yuva yıkıyor

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun yaptığı ‘‘Enflasyon ve Aile'' konulu araştırmaya göre, ailelerin yüzde 4'ünün tartışma nedeni enflasyon. Enflasyondan en çok etkilenen ailelerin yüzde 12.1'nde baba ile çocuk arasında fiziksel şiddeti içeren tartışmalar yaşanıyor ve çocukların yüzde 57.1'i de bu yüzden okullarını terk ediyor.

Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren enflasyon oranı yükseldikçe, aile içindeki şiddetin de arttığı belirlendi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nca ‘‘Enflasyon ve Aile'' konulu bir araştırma yaptırıldı.

Ailelerin yüzde 4'ünün tartışma nedeninin enflasyondan doğan ekonomik şartlardan kaynaklandığının belirlendiği Araştırmaya göre, enflasyondan en çok etkilenen ailelerin yüzde 12.1'nde baba ile çocuk arasında fiziksel şiddeti içeren tartışmalar yaşanıyor ve çocukların yüzde 57.1'i de bu yüzden okullarını terk ediyor.

FİZİKSEL ŞİDDET

Enflasyondan en az etkilenen ailelerde kadınların yüzde 57'sinin aktif rol üstlendiği belirlenen araştırmada, ancak enflasyondan daha fazla etkilenen ailelerde bu oranın yüzde 41'e düştüğü tespit edildi. Araştırmaya göre, enflasyondan az etkilenen ailelerde, karı koca arasındaki fiziksel şiddeti içeren tartışmalar yüzde 2.3 oranında olurken, orta derecede etkilenen ailelerde yüzde 3.4 oranında, en fazla etkilenen ailelerde ise bu oran yüzde 4.2 oranında gerçekleşiyor.

Enflasyondan etkilenme oranı arttıkça, karı koca arasındaki tartışma şiddeti de artıyor ve dayak devreye giriyor.

BABALAR VE ÇOCUKLAR

Enflasyon baba ve çocuk ilişkilerini de yoğun biçimde etkiliyor. Araştırmaya göre, yaşam şartlarından az etkilenen ailelerde çocukların babalarıyla aralarının bozulma oranı yüzde 2.3 olarak belirlenirken, bu oran enflasyonun orta derecede etkilediği ailelerde yüzde 3.3'ü, en çok etkilediği ailelerde ise yüzde 12.1'i buluyor.

Dar gelirli aileler, enflasyon oranı arttıkça çocuklarına daha çok fiziksel şiddet uyguluyor, yani çocuklara karşı tahammül azalıyor ve dayak söz konusu oluyor.

Okul bıraktırıyor

Enflasyon, çocukların eğitimlerini de olumsuz etkiliyor. Enflasyondan en az etkilenen ailelerin çocuklarının yüzde 24'ü kendilerini başarılı sayarken, en çok etkilenen ailelerin çocuklarında bu oran, yüzde 13'e kadar düşüyor. Enflasyon yükseldikçe başgösteren geçim sıkıntısı çocuklara okullarını da terk ettiriyor. Enflasyondan az etkilenen ailelerin çocuklarında okulu bırakma oranı yüzde 13.5 olurken, en çok etkilenen ailelerde ise bu oran yüzde 57.1'e kadar yükseliyor.

Haberle ilgili daha fazlası: