GeriEkonomi Enerji Bakanlığı'na 117 dava açıldı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Enerji Bakanlığı'na 117 dava açıldı

Abone Olgoogle-news


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı davalardan başını kaldıramıyor. Dağıtım tesisleri ve termik santrallerinin işletme hakkı devri, yap-işlet-devret (YİD) ile imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesine imkan veren Bakanlar Kurulu Kararları hakkında bugüne kadar 117 dava açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, fizibilite değerlendirmesi, santral faaliyetlerinin durdurulması, nükleer santral konusunda açılan davalar hariç, işletme hakkı devri ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 83 dava açıldı.

İşletme hakkının devri konusunda açılan davalardan 16'sı termik santrale, 55'i dağıtım tesislerine, 5'i beş dağıtım bölgesinde 1991 yılında yapılan görevlendirmeler hakkında ve 7'si Bakanlar Kurulu Kararları ile birlikte sözleşme iptaline ait bulunuyor. YİD projeleri hakkında 12, imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesine imkan veren Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak da 10'u dağıtım tesislerine ve 12'si üretim tesislerine ilişkin olmak üzere 22 dava açıldı.

Termik Santraller

7 termik santralin işletme haklarının devrine ilişkin kararnamelerin iptali için Danıştay 10. Dairesi'nde 16 dava bulunuyor. Termik santrallerden Soma A-B, Çatalağzı B ve Orhaneli 3'er adet ile en fazla dava konusu olurken, Çayırhan, Kangal, Tunçbilek A-B hakkında 2'şer adet ve Yatağan-Yeniköy-Kemerköy hakkında bir dava açıldı.

Kararname tarihleri 1998 yılına ait olan termik santrallardan Yatağan-Yeniköy-Kemerköy, Çayırhan, Kangal, Tunçbilek A-B hakkında açılan davalar ''red ve temyiz aşamasında'', Soma A-B, Çataağzı B için''işlem iptal ve temyiz bozma'', Orhaneli'nde de ''işlem iptal ve temyiz'' aşamasında bulunuyor.

Üretim tesislerinin işletme hakkının devirleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi imkanveren Bakanlar Kurulu Kararları'nın iptali için Danıştay 10. Dairesi 12 dava açıldı. Haklarında ikişer dava açılan Yatağan Termik Santrali hakkında Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini redederken, dava derdest edildi.

Yeniköy Kemerköy Termik Santrali, Soma A-B Termik Santrali, KangalTermik Santrali, Tunçbilek A-B Termik Santrali, Çatalağzı Termik Santrali hakkında açılan davalarda da dava derdest oldu.

Yatağan-Yeniköy-Kemerköy termik santralinin işletme hakkı için Güney Ege Enerji İşletmeleri, Soma A-B'yi Süsel-Süzer Soma Elektrik Üretim, Çayırhan'ı Park Termik Elektrik Sant. ve Tic, Kangal'ı Kanel Kangal Elektrik, Çataağzı B'yi Çatalağzı Elektrik Üretim ve Tic, Tunçbilek A-B'yi Temzet Elektrik Üretim, İletim ve Orhaneli'ni de Sorel-Süzer Orhaneli Elektrik Üretim firmaları görevlendirilmişti.

Bakanlar Kurulu kararları

1991 yılında yapılan görevlendirmelerin geri alınmasına ilişkin 13Kasım 1996 tarih ve 96/8810 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları'nın iptali için açılan 5 dava sonucunda iptal kararı kesinleşti. İptal kararı kesinleşen görev bölgeleri ve görevlendirilen şirketler şöyle:

Aydın, Denizli-Muğla (Aydem Güneybatı En.San.ve Tic., Eskişehir (Tekdar Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım), Balıkesir (Balıkesir Enerji San.ve Tic.,İsparta (Gökdere Elektrik) ve İzmir (Senkom Enerji Komünikasyon Ür.İlt.)

Sözleşmeler

Görevlendirme kararnameleri ile birlikte sözleşmelerin iptali içinDanıştay 10. Dairesi'ne, Kepez Elektrik, Çukurova Elektrik ve Aktaş Elektrik hakkında toplam 7 dava açıldı. Şahıslar, Enerji Yapı-Yol, Tes-iş Sendikası, Elektrik MühendisleriOdası tarafından açılan davalardan ikisi Kepez Elektrik, 4'ü Çukurova Elektrik ve biri de Aktaş Elektrik hakkında bulunuyor.

Kepez Elektrik hakkında görevlendirme kararnamesi, imtiyaz ve işletme hakkı devir sözleşmeleri hakkında açılan davalardan biri rededilirken, Kepez Elektrik ile Bakanlık arasında akdedilen imtiyaz sözleşmesi doğrultusunda akdedilen işletme hakkı devir sözleşmesi içinaçılan bir başka davada yürütmenin durdurulması istemi kabul edilmedi ve dava derdest edildi.

Çukurova Elektrik'in görev sözleşmesi, işletme hakkı sözleşmesi hakkında açılan 3 dava reddedilirken, Enerji Yapı-Yol Sendikası tarafından aynı kurum hakkında görev verme sözleşmesi ve işletme hakkıdevir sözleşmesine yönelik bir açılan bir başka davada ehliyet yönünden verilen red kararı kesinleşti.

Aktaş Elektrik ile Bakanlık arasında imzalanan görev verme sözleşmesinin iptali için açılan dava rededilirken, temyizde yürütmenin durdurulması kararı verildi. Yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildi.

Yap-işlet-devret projeleri

YİD modeli çerçevesinde yaptırılacak santral işlemlerinin iptali için 12 dava açıldı. Bu çerçevede açılan davalardan 3'ü Kahramanmaraş Afşin Elbistan (A) Termik Santrali, 2'si Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde Dilek Güroluk hidroelektrik santraline ait bulunuyor. Unit International-Unit altyapı ve Tarımsal firmasının kazandığı Iğdır Doğalgaz Yakıtlı Termik Santralinin ihalesinin iptali talebiyle Bakanlık aleyhine, Süzer Enerji Üretim şirketince açılan dava reddedildi. Dava halen temyiz aşamasında yer alıyor.

Esenyurt Doğalgaz Termik Santrali için Bakanlık ile Doğa Enerji Üretim San.Tic A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin ve TEAŞ ile adı geçen firma arasında imzalanan elektrik satış anlaşmasının (ESA) iptali talepli dava reddedildi. Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda onandı.

Marmara Ereğlisi'nde kurulacak doğalgaz santrali için Bakanlık ileUnimar Enerji Yatırımları arasında imzalanan sözleşme ve TEAŞ ile adı geçen şirket arasında yapılan ESA'nın iptali için dava rededilirken, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda onandı.

Marmara Ereğlisi'nde kurulacak doğalgaz santrali için Bakanlık ileTrakya Elk. arasında imzalanan sözleşme ve TEAŞ ile adı geçen şirket arasında yapılan ESA'nın iptali için açılan dava süre aşımı yönünden reddedildi. Birecik Barajı ve hidroelektrik santrali için bakanlık ile BirecikBarajı ve Hidroelektrik Santrali firması arasında imzalanan sözleşme ile TEAŞ ile adı geçen firma arasıda yapılan ESA anlaşmasının iptali talepli dava reddedildi ve alınan karar onandı.

Bursa-Ovaakça doğalgaz kombine çevrim santralinin doğalgaz çevrim santralinin kurulması, yer seçimi ve tesis edilmesine ilişkin işlemlerinin iptali talepli dava red edilirken dava halen temyiz aşamasında bulunuyor. Gömbe Hidroelektrik santrali için bakanlık ile Aksu Enerji arasında imzalanan sözleşmenin iptali talepli dava da işlem Bakanlık tarafından geri alındı. Konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Kahramanmaraş Afşin Elbistan (A) termik santrali için ERG-VERBUND Elektrik Üretim ve Ticaret firmasının santralin rehabilitasyonu, yeni ünite yapımı, elektrik üretimi ve ticareti ile görevlendirme, işletme hakkının devrine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali talepli açılan dava reddedildi. Dava halen karar düzeltme safhasında bulunuyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Dilek Güroluk hidroelektrik santralinin ÇED olumlu belgesinin iptali talepli dava da işlem iptal edildi, fakattemyizde bozuldu. Dağıtım tesisleri Enerji dağıtım tesislerinin işletme hakkı devirleri bugüne kadar 55 dava konusu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararname tarihleri 1998 tarihine ait olan dağıtım tesislerinin işletme hakkının devrine ilişkin kararnamelerin iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne 17 görev bölgesi için 55 dava açıldı.

7 dava ile hakkında en fazla dava açılan devir, 29. görev bölgesi (İstanbul-Trakya yakası) oldu. Bu bölgeyi dörder dava ile 3. Görev bölgesi (Tekirdağ-Kırklarel-Edirne), 8. Görev Bölgesi (Eskişehir-Bilecik-Kütahya), 13. Görev Bölgesi (Ankara-Kırıkkale), 28.Görev Bölgesi (Zonguldak-Çankırı-Bartın-Karabük) izledi.

Dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrine ilişkin kararnamelerin iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne açılan davalar ve sonuçları:

1) 3. Görev Bölgesi (Tekirdağ-Kırklareli-Edirne), İşlem iptal. Temyiz aşamasında.

2) 4. Görev Bölgesi (Bursa-Yalova), İşlem iptal. Temyiz aşamasında.

3) 6. Görev Bölgesi (İzmir Manisa), İşlem iptal. Temyiz aşamasında.

4) 8. Görev Bölgesi (Eskişehir-Bilecik-Kütahya), İşlem iptal. Temyiz aşamasında.

5) 9. Görev Bölgesi (Afyon-Uşak-Isparta-Burdur), İşlem iptal. Temyiz aşamasında.

6) 11. Görev Bölgesi (Kocaeli-Gebze dahil), Dava red. Temyiz aşamasında.

7) 12. Görev Bölgesi (Sakarya-Bolu), dava red. Temyiz aşamasında.

8) 13. Görev Bölgesi (Ankara-Kırıkkale), Dava red. Temyiz aşamasında,

9) 17. Görev Bölgesi( Samsun-Ordu-Sinop), Dava red. Temyiz aşamasında.

10) 18. Görev Bölgesi (Kırşehir-Nevşehir--Niğde-Aksaray), Dava red. Temyiz aşamasında.

11) 19. Görev Bölgesi (Yozgat-Sivas-Tokat), Dava red.

12) 20. Görev Bölgesi (Trabzon-Artvin-Gümüşhane-Rize-Girasun), Temyiz onama. Tashihi kararda içtihat birleştirilmesi istendi.

13) 22. Görev Bölgesi (Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl), Dava red. Temyiz aşamasında.

14) 23. Görev Bölgesi (Adıyaman-Kahramanmaraş), Dava red. Temyiz aşamasında.

15) 25. Görev Bölgesi (Şanlıurfa). Dava red. Temyiz aşamasında,

16) 28. Görev Bölgesi (Zonguldak, Çankırı-Bartın-Karabük), Dava red. Temyiz aşamasında.

17) 29. Görev Bölgesi (İstanbul-Trakya yakası), İşlem iptal. Temyiz bozma.

Bu arada, dağıtım tesislerinin işletme haklarının devirleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesine imkan veren Bakanlar Kurulu Kararları'nın iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne 5 dağıtım bölgesi için 2'şerden toplam 10 dava açıldı. Davaların tümü, ''dava derdest'' kararı ile sonuçlandı. Bu dağıtım bölgeleri şunlar:

1) 18. Görev Bölgesi (Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray)

2) 11. Görev Bölgesi (Kocaeli, Gebze)

3) 29. Görev Bölgesi (İstanbul ili Trakya yakası)

4) 19. Görev Bölgesi (Yozgat, Sivas, Tokat) Her iki davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

5) 12. Görev Bölgesi (Sakarya, Bolu)

False