BİST'ten altın ithalat kotası değişikliği

Güncelleme Tarihi:

BİSTten altın ithalat kotası değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:47

Borsa İstanbul işlenmemiş altın ithalat kota dağılımında değişiklik yaptı.

Haberin Devamı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü, işlenmemiş altın ithalat kota dağılımında değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Bakanlık) Borsamıza gönderilen yazı ile işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi  üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının  artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için aylık toplam kota uygulamasında  piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığa iletilen sorunların azaltılmasını teminen kota dağılımında değişiklik yapılmıştır." denildi.

Üyelerden yeni kota bilgilerini öğrenmek üzere Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü ile iletişime geçilmesi istendi.

Haberin Devamı

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Diğer taraftan aylık toplam ithalat kotasının 500 kilogramlık kısmı; 01.0.2022'den kota uygulamasına başlanan 07.08.2023 tarihine kadar Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ya da Türkiye'de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere "bedelsiz" ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri dışında işlenmemiş altın ithalat işlemi (peşin veya mal mukabili ödeme şekliyle)  gerçekleştirmemiş kıymetli madenler aracı kuruluşları ile Borsa İstanbul  A.Ş.ye üyeliği kota uygulamasına başlandıktan sonra gerçekleşen kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Danıştay 13. Dairesinin, 26.12.2022 tarihli, E: 2019/3051, K:2022/4968 sayılı ve 26.12.2022 tarihli E: 2019/3052,  K:2022/4966 sayılı Kararları kapsamında faaliyet izinleri geri verilen  kıymetli madenler aracı kuruluşları arasında dağıtılmak üzere rezerv olarak ayrılacaktır. Bu kapsamdaki şirketler tarafından Borsaya her ayın ilk 5 iş  günü içerisinde talepleri bildirilecek, Borsa tarafından söz konusu  miktarın talep tarihi esasına göre öncelik verilerek her bir şirkete en  fazla 25 kilogram olacak şekilde dağılım yapılacaktır.  Bu çerçevede  başvurular her ayın ilk 5 iş günü içerisinde 09:00-18:00 saatleri arasında elden Borsa İstanbul Yenibosna Yerleşkesine yapılacak, Borsa tarafından  başvuruların tarih ve saati işlendikten sonra bir nüshası talepte bulunana verilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!