Baklagil üretimi de tüketimi de artırılacak

Güncelleme Tarihi:

Baklagil üretimi de tüketimi de artırılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2020 11:47

Tarım ve Orman Bakanlığı, baklagil üretimine ve tüketime yönelik sorunların tespiti ve çözümü için politika belgesi hazırlandı.

Haberin Devamı

Baklagil üretiminin artırılması için nohut, mercimek ve fasulye havzaları gibi ürün bazında uzmanlaşmış üretim bölgelerinin oluşturulması hedeflenirken, bu ürünlerin sağlık açısından faydaları konusunda tüketici aydınlatılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) Baklagil Sektör Politika Belgesi hazırladı.

Sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin de yer aldığı belgenin, karar vericiler ve ilgili kurumlar için politika önerileri getirmesi amaçlanıyor. AA muhabirinin belgeden derlediği bilgiye göre, baklagil üretimine yönelik ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin azaltılması için düzenleme yapılacak.

Üreticiler, baklagil yetiştirme teknikleri, gübreleme ve ilaçlama konularında bilgilendirilecek. Baklagil hasadına yönelik alet ve ekipman eksikliği bulunuyor, bu alanda makine geliştirilmesi sağlanacak ve küçük üreticiler arasında ortak makine kullanımı kültürü yaygınlaştırılacak.

Haberin Devamı

Baklagil piyasasında dönemsel olarak arz miktarı ve fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Bu piyasanın düzenlenmesi için iç ve dış ticarette üretimi koruyucu tedbirler alınacak. Destekleme alımlarında baklagiller "özel ürün" olarak tanımlanacak.
Kuru tarım alanlarında baklagillerin münavebe (ekim nöbeti) programlarına alınması özendirilecek, bölgeye göre hangi baklagilin tüketimi yaygınsa o türün ürün deseninde yer alması sağlanacak.

ÜRETİM BÖLGELERİ MODELİ UYGULANACAK

Baklagil üretiminin artırılması için nohut, mercimek ve fasulye havzaları gibi ürün bazında uzmanlaşmış üretim bölgeleri modeli oluşturulacak. Havza bazlı destekleme modeli kapsamında belirlenmiş bazı alanların bakliyat üretim koşullarına sahip olmaması nedeniyle, söz konusu ürünün yetiştirilmesine uygun havzalar yeniden belirlenecek. Havza bazlı destekleme modeli gözden geçirilerek, baklagil üretiminde ihtisaslaşmış alanlara öncelik verilecek.

Baklagil üreticilerinin örgütlenmesi sağlanarak, piyasadaki fiyat oluşumunda ve pazarlama ağında üreticinin rolü artırılacak. Satış kooperatiflerinin kurulması, örgütlenme ve üyelik özendirilecek. İhracat pazarlarının kaybedilmemesi için ithalatçı ülkelerin isteklerine uygun kalite ve miktarda baklagil üretilmesi sağlanacak.

Haberin Devamı

Bu kapsamda üretici bilinçlendirilecek, talebe uygun üretim teşvik edilecek ve bu alandaki Ar-Ge hizmetleri artırılacak.
Arz-talep dengesi dikkate alınarak, üretimi ve üretici kararlarını etkileyecek ve bir yıl öncesinden ilan edilebilecek dinamik bir üretim planlaması oluşturulacak. Bu kapsamda tahmini olarak iç ve dış talep düzeyleri, destekleme araçları ve maliyetler açıklanacak.

KAYIPLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Tarla, depo ve lojistik aşamalarında kayıplara karşı tedbirler alınacak. Sözleşmeli üretim modeli kurularak denetim artırılacak. Kayıp düzeyi, yeri ve yoğunluğuna göre önleyici programlar geliştirilecek. Tarla günleri gibi etkinlikler ile eğitim ve yayım faaliyetleriyle geliştirilmiş yeni baklagil çeşitleri üreticiye tanıtılacak.
Baklagil ürünlerinin sağlık açısından faydaları gibi konularda tüketici aydınlatılacak ve böylece bu ürünlerin tüketimi özendirilecek. Bunun için yazılı ve görsel medya tanıtımları ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 

BAKMADAN GEÇME!