Bakanlık açıkladı: Ermenek'te facia göz göre göre geldi

Bakanlık açıkladı: Ermenekte facia göz göre göre geldi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karaman Ermenek’te 18 işçinin olduğu maden ocağında kaza olmadan önce 19-20 Haziran 2014 tarihinde yapılan son teftişte toplam 8 mevzuata aykırılık tespit edildiğini ve idari para cezası uygulandığını açıklandı. Hazırlanan teftiş raporunda 'Facia geliyor’ uyarısı yapıldı. Ancak ocak kapatılmayınca işçiler yaşamlarını yitirdi.

Haberin Devamı

Maden ocağında ilkyardım odasında uygun talimatların bulunmadığı, kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajının bulunmadığı, bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları yapılmadığı, tahkimat bağlarının fırça, kama ve takoz ile irtibatlandırılması ve çintilerin yan ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunduğu, yan baskılar sonucunda kesitin daraldığı ve düzenli olarak tamir tarama yapılması gereken bölümlerin mevcut olduğu, ocakta acil durum hususunda ve genel meydana gelebilecek acil durumlar hususunda güvenlik tatbikatı yapılmadığı 6 adet bekleme barajında gaz miktarının ölçümü için numune borusu bulunmadığı, çalışanlara verilen çizmeler malzeme düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte olmadığı ve yeraltı ocağında martopikör ile çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sağlık muayeneleri ile ilgili herhangi bir kayıt görülemediği belirtildi.

Bakanlık açıkladı: Ermenekte facia göz göre göre geldi
263 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ KOZLU FACİASININ YIL DÖNÜMÜ


HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’i Karaman Ermenek’teki maden kazasında 18 işçinin ölümü ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine Bakanlık cevap verdi. Levent Tüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle soru önergesinde ; "Has Şekerler maden ocağında üretim koşulları ilkel ve işçiler sendikasızdır. Bakanlığınız neden maden ocaklarının modern teknoloji ile yenilenmesi ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacak uygulamaları hayata geçirmiyor? 18 Maden işçisinin maden ocağında mahsur kalmasında, Has Şekerler Şirketi’nin sahibi Saffet Uyar’ın sorumluluğunun açığa çıkarılması için Bakanlığınızca ne işlem yapılacaktır?" sorularını yöneltmişti.

Haberin Devamı

"13 BİN 908 SAHANIN FAALİYETİ DURDURULDU"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son 5 yılda 30 bin 702 saha denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda 13 bin 908 sahanın faaliyeti durdurulmuştur. Kömür sahalarına son 5 yılda 1346 denetim gerçekleştirilmiş olup 352 sahada projeye aykırı faaliyette bulunmak nedeniyle faaliyetler durdurulmuştur. Yeraltı işletme yöntemiyle çalışan 206 kömür ocağının tamamı anılan Bakanlık tarafından denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda 78 ocağın faaliyeti durdurulmuştur. Bakanlığımızca yer altı kömür madeni işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 2014 Haziran ayından bu güne kadar yapılan teftişler sonucunda 105 işyeri için işin durdurulması kararı alınmıştır.2014 yılında verilen durdurma kararlarının nedenlerine ilişkin çalışma yıl sonunda yapılacaktır."

"ERMENEK’TE 2014 YILINDA 3 İŞYERİ İÇİN DURDURMA KARARI UYGULANDI"

"Karaman Ermenek Bölgesi’nde faal olarak üretim yapmakta olan 9 yer altı kömür ocağı bulunmakla birlikte 2014 yılında 3 işyeri için durdurma kararı uygulanmış olup, bu işyerlerinden, yapılan teftişte tespit edilen ve hayati tehlike içeren mevzuata aykırılıkları gideren 1 işyerinde durdurmanın kaldırılması kararı uygulanmıştır.

Haberin Devamı

Bakanlık açıkladı: Ermenekte facia göz göre göre geldi

"TEFTİŞTE TOPLAM 8 MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ"
"Karaman ili Ermenek ilçesinde bulunan Has Şekerler Madencilik Enerji Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Kömür İşletmesi unvanlı işyerinde yapılan en son teftiş 19.06.2014-20.06.2014 tarihleri arasında yapılmış olup, teftişte toplam 8 mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.İdari para cezası uygulanan mevzuata aykırılık tespitleri aşağıdaki gibidir:

18 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ OCAKTAKİ EKSİKLİKLER
"Yeraltı ocağındaki ilkyardım odasında uygun talimatlar bulunmamaktadır. Ocakta zincirleme patlamaları engellemek amacıyla kurulması gereken, yerdeki kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajı (taş tozu veya su kullanılarak oluşturulmuş) bulunmamaktadır. Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları yapılmamaktadır. Ocak genelinde tahkimat bağlarının fırça, kama ve takoz ıie irtibatlandırılması ve çintilerin yan ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunmaktadır. Yan baskılar sonucunda kesitin daraldığı ve düzenli olarak tamir tarama yapılması gereken bölümler mevcuttur. İşyerinde yangın tatbikatı yapılmış olup özellikle yeraltı ocağında yaşanabilecek bir acil durum hususunda ve genel meydana gelebilecek acil durumlar hususunda güvenlik tatbikatı yapılmamıştır. Yeraltı ocağında toplam 6 adet bekleme barajı bulunmaktadır. Bu barajların arkasında kalan galerilerdeki gaz miktarının ölçümü için numune borusu bulunmamaktadır. Çalışanlara verilen çizmeler malzeme düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte değildir.Yeraltı ocağında martopikör ile çalışan çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sağlık muayeneleri ile ilgili herhangi bir kayıt görülememiştir."

Haberin Devamı

Bakanlık açıkladı: Ermenekte facia göz göre göre geldi

"KAZA İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER İNCELEME TEFTİŞİNİN SONUÇLANMASIYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR"

"Etkin denetimi sağlamak, sektörlere ait özel riskleri belirleyerek ülke genelinde öncelikli risklerin yer aldığı daha fazla işyeri ve çalışana ulaşabilmek amacıyla geçmiş yıllara ait istatistiki veriler ulusal politikalar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, çalışma hayatının riskleri ve öncelikleri ile kaynaklar dikkate alınarak yıllık olarak hazırlanan programlı teftişler hazırlanmaktadır. Bakanlığımız, tüm madencilik sektörünü kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği teftiş politikası olarak koruyucu ve önleyici yaklaşımı esas almış ve programlanmış teftişler ile eğitim çalışmalarını bir arada yürüterek ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği bilincini yükseltmeyi benimsemiştir. Özellikle ölümlü iş kazalarının sıklıkla karşılaşıldığı yer altı kömür işyerlerinden, havza halinde üretim yapılan işyerlerinde yılda iki defa olmak üzere, yer üstü ocakları ile yer altı metal ocaklarının teftişleri, yıllık programlı teftişler halinde sürdürülmektedir. Bakanlığımızca yapılan bu teftişler sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25’inci maddesi gereğince, işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, çalışma metot ve şekillerinde, işçilerinin hayatı için tehlikeli olan bir husus tespit edilmesi halinde, tehlike giderilinceye kadar, tehlikenin niteliğine göre, işin bir bölümünün veya tamamen durdurulması istenmektedir. Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Pamuklu köyü Takanderesi mevkii adresinde kurulu bulunan "Has Şekerler Mad. Enerji Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kömür İşletmesi" unvanlı işyerinde 28.10.2014 tarihinde meydana gelen iş kazası sonrasında, iki iş başmüfettişi bahse konu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme teftişi gerçekleştirmek üzere görevlendirilmişlerdir. Kaza ile ilgili tüm bilgiler inceleme teftişinin sonuçlanmasıyla ortaya çıkacaktır."

Haberin Devamı

Bakanlık açıkladı: Ermenekte facia göz göre göre geldiHaberle ilgili daha fazlası: