Bakan Selçuk: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 38,4’ü kadındır

Güncelleme Tarihi:

Bakan Selçuk: Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 38,4’ü kadındır
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2019 13:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, New York’ta 63. Kadının Statüsü Komisyonuna katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Özellikle kız çocuklarımızın eğitimine çok büyük destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 38,4’ü kadındır" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) katkılarıyla düzenlenen oturumda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 34’e yükseldiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, kadın istihdam oranının da yüzde 29 olduğunu belirtti. Kadın istihdamının her geçen gün arttığına vurgu yapan Bakan Selçuk, “Söz konusu oranları arttırmak amacıyla, kadın istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli tedbirler alıyor, teşvik ve destek programları hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmalar, Ülkemizin üst politika metinlerinde, planlarında ve programlarında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kadın girişimciliğinin önemine değinen Bakan Selçuk, “Güçlü ve müreffeh toplumlar inşa etmek, sosyal adaleti tesis etmek için kadının statüsünü yükseltmek zorunda olduğumuz gerçeğinden hareketle, kadınlarımızın girişimcilik alanı da dahil olmak üzere güçlenmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli hedefidir. İmkanlar dahilinde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir işin yoktur” ifadelerine yer verdi.

“HEDEFİMİZ KIZ ÇOCUKLARIMIZIN OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 100’E YÜKSELTMEK”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sözlerine şöyle devam etti:
“2002 yılında kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 45’ti. Bugün gururla ifade edebiliriz ki bu oran yüzde 83’lere yükseldi. Söz konusu oranı yüzde 100’lere çıkartmak öncelikli hedefimizdir. Yükseköğrenimdeki genç kızlarımızın oranı 2002’de yüzde 13 iken 2017-2018 öğretim yılında bu oran yüzde 46,5’e yükselmiştir. Yüksek lisans yapan genç kızlarımızın oranı yüzde 39,3; doktora yapanların oranı ise yüzde 42,6’dır.”

“KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN YÜZDE 38,4’Ü KADINDIR”

Kadınların yetki ve karar alma mekanizmalarında yer almalarının önemine değinen Bakan Selçuk, “2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 38,4’ü kadındır. Türkiye’de kadınların diğer Avrupa ülkelerine nazaran akademik alanda daha yüksek oranlarda yer aldığını söyleyebiliriz. Üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 50,7’si kadındır. Kadınların profesörler içindeki oranı yüzde 31.4, doçentler içindeki oranı ise yüzde 39,3’tür” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Bakan Selçuk, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Destek Merkezleri (SODAM) Projeleri gibi kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını arttırıcı rol model uygulamalar yürütüldüğünü belirtti.

“KADINLARIMIZA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI GETİRDİK”

Bakan Selçuk, iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak amacıyla kadınlara 16 hafta ücretli doğum iznine ilave olarak, doğumdan sonra birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkânı getirildiğini ifade etti.
Memur ve işçi annelere kısmi süreli çalışma hakkı verildiğini söyleyen Bakan Selçuk şöyle devam etti:

“Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi boyunca gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmasını sağladık. Bir başka düzenleme ile işverenin, kadın çalışanlarının her bir çocuğu için aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sini ödemeyi doğrudan bu hizmetleri sağlayan kreş ve bakımevlerine yapmaları kaydıyla, bu tutarın gelir vergisinden istisnasını sağladık”

BAKMADAN GEÇME!