Bakan Selçuk: 1 milyon 150 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik

Güncelleme Tarihi:

Bakan Selçuk: 1 milyon 150 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2019 14:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hedefimiz 2023'e gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak. 2019 yılının başından bugüne 1 milyon 150 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik” dedi.

Haberin Devamı

Mesleki Yeterlilik Kurumu 14. Olağan Genel Kuruluna katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı konuşmada, “Mesleki Yeterlilik Kurumumuz 13 yıldır mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması konusunda önemli çalışmalar yapmakta. Çalışma hayatının disipline edilmesinde, nitelikli istihdamın artırılmasında da ciddi bir role sahip. MYK Yönetim Kurulu Başkanımıza ve üyelerine, kıymetli delegelere teşekkür etmek istiyorum. İstikrarlı büyümenin, ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücü var. İş ve meslek sahibi vatandaşlarımızın emeği var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi ‘beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüz.’ Bilim ve teknolojide, istihdam ve üretimde gerçekleştirdiğimiz atılımları daha da ileri seviye çıkarabilmek için sürdürmek için insanımıza, insan kaynağımıza yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. İş ve meslek kurslarıyla niteliği artırmak hedefindeyiz” diye konuştu.

İyi bir mesleğin insanın elindeki en değerli hazine olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Her meslekte yetkin hale gelmek için sebat etmek, sabırla ve büyük bir gayretle çalışmak gerekiyor. Biliyoruz ki uluslararası alanda etkin bir konuma sahip olmanın en önemli koşullarından biri güçlü bir ekonomiye sahip olmak. Bunun için de sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne ve eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Eğitim, toplumsal potansiyele biçim ve yön kazandıran en önemli faktör. Ancak eğitimin günümüzde artık okullarla sınırlı kalmadığını, hayat boyu devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün her alanda bilgi toplumuna özgü bir gerçekliği yaşamaktayız. Bilgi edinme ve eğitim sürekli bir ihtiyaç; istihdam hayatı boyunca devam eden bir süreç. Dolayısıyla eğitim çalışmalarını işgücüyle istihdam bağlantısını sağlayacak şekilde fonksiyonel hale getirmek durumundayız. Mesleki eğitim ve istihdam politikaları arasındaki uyumu temin etmek durumundayız. İstatiksel olarak büyük bir emek işgücü potansiyeline sahibiz. Toplam işgücü sayımız 33 milyonu aşmış bulunuyor” ifadelerini kullandı.
2018 yılında özel sektör işe yerleştirme sayısının 2002’ye kıyasla 50 kat arttığının altını çizen Bakan Selçuk, “1 milyon 250 bin kişinin istihdamını sağlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürütülen istihdam seferberliği 2. faz kapsamında istihdamı artırmaya yönelik çabalarımızı kararlıkla sürdürmekteyiz. 81 ilimizde 770 bilgilendirme toplantısı düzenledik. 50 bini aşkın işverenimizle bir araya gelerek teşviklerimizi ve hizmetlerimizi tanıttık. Türkiye genelinde yürütülen toplam 912 organizasyonda 134 bine yaklaşık katılımcıyı ağırladık. Böylece 2019 yılının başından bugüne kadar da 1 milyon 150 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2019 yılı itibarıyla işgücüne katılım oranımız yüzde 54, Türkiye istihdam oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, istihdam oranımızı 2023 yılında yüzde 50’nin üstüne çıkarmak” şeklinde konuştu.

“484 ULUSAL YETERLİLİĞİ YÜRÜRLÜĞE KOYMUŞ DURUMDAYIZ”

Çalışma hayatının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan nitelikli işgücünün küresel düzeyde Türkiye’ye rekabet avantajı kazandıracağını belirten Bakan Selçuk, “Dünyada uygulanan en yaygın yöntemlerden birisi mesleki yeterlilik sistemi. Bu sistemin temelinde mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması yer alıyor. Bu anlamda Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, önemli fonksiyonlar ve görevler icra ediyor. Bugüne kadar tüm paydaşlarımızın da katkılarıyla 833 ulusal meslek standardı, 484 ulusal yeterliliği yürürlüğe koymuş durumdayız. Kurumumuz, akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyor. Mesleki, teknik eğitimin ve belgelendirmenin yeniden yapılandırılması konusunda da önemli bir görevi icra ediyor” dedi.

“HEDEF 1 MİLYON KİŞİYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ KAZANDIRMAK”

İlk defa Mesleki Yeterlilik Kurumu marifetiyle mesleki, teknik eğitimde uluslararası akreditasyonu sağladıklarını belirten Selçuk, “Bugüne kadar 833 meslekte standartları yürürlüğe aldık. Yetkilendirdiğimiz 200’ü aşkın sınav ve belgelendirme kuruluşu ile 81 ilde bugün faaliyetlerini devam ettiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 770 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verdik. Hedefimiz 2023’e gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesini kazandırmak. Ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak. Bizler her zaman önce insan dedik. İnsan odaklı politikalarla hamdolsun büyük reformlar gerçekleştirdik. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptığımız düzenlemeleri de bu reformlarımızın bir parçası olarak hayata geçirdik. Bilhassa insan kaynaklı kazaları azaltmada mesleki bilgi ve becerinin ne kadar önemli olduğu malum. Bu sebeple 2015’te tehlikeli ve çok tehlikeli birçok alanda mesleki yeterlilik belgesini zorunlu hale getirdik” şeklinde konuştu.

“500 MİLYON LİRA SINAV VE BELGELENDİRME DESTEĞİ VERDİK”

Birçok alanda hükümet olarak taşın altına ellerini koyduklarını dile getiren Bakan Selçuk, “Gerek çalışanlarımıza, gerekse işverenlerimize 500 milyon lira sınav ve belgelendirme desteği verdik. Yeni mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirmeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Hayatımızı şekillendiren bir diğer konu da gelecek çağın öncü teknolojilerini tecrübe etmek ve işgücünü donatabilmek. Tahminlere göre önümüzdeki yıllarda çok çeşitli görevleri üstlenen 47 milyar cihaz internete bağlı hale gelecek. Yapay zekâ, robotlar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler de büyük ilerlemelerin yaşandığı diğer alanlar olacak. İş gücü piyasası küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli bir değişim içinde. Bu süreç aslında iş ve meslekler üzerinde de değişim dönüşümleri beraberinde getiriyor” dedi.

“GELECEK BİLGİ TEMELLİ EKONOMİ ÜZERİNE KURULACAK”

Bazı iş ve mesleklerin teknoloji ve dijitalleşme nedeniyle güncelliğini kaybettiğini, yeni nesil mesleklerin ortaya çıktığını belirten Bakan Selçuk, “Özellikle bilişim ve imalat sanayine bağlı iş ve meslekler, gençler tarafından daha fazla rağbet görüyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sektörel yapıyı ciddi şekilde dönüştüreceğini bekliyoruz. Bu süreçte en gözde mesleklerden biri de kuşkusuz kodlama ve yazılım mühendislikleri olacak. Bugün dünyada 21 milyon profesyonel yazılımcı var. Ülkemizde de yazılımcı sayısı giderek artıyor. Türkiye’de yazılımcı sayısını arttırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizde bu süreci milli teknoloji hamlesi olarak yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Gelecek bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır.’ Bu sürecin önemini her daim vurguluyor, 2023, 2053, 2071 hedef perspektiflerimiz üzerinden ilerliyoruz. Gençlerimizi bu hassasiyet ve kavrayışla geleceğe hazırlamamızın gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YÖNELİK KURS VE PROGRAMLAR

11. Kalkınma Planı ile dijital dönüşüm ve teknolojik gelişme gibi konuların önemine dikkat çeken Selçuk, “Bu sebeple, Bakanlık olarak önümüzdeki dönemin yeni meslekleri için hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Bulut teknoloji uzmanı, bulut bilişim uzmanı, dijital adli tıp uzmanı, yazılım mühendisliği, mobil yazılım geliştirme uzmanlığı gibi yeni mesleklere odaklanıyoruz. Bunların yanında endüstriyel robot programcısı, robotik sistemler uzmanı, robot operatörleri, siber güvenliği de sayabilirim. Çalışmalarımızı savunma sanayi ve sivil havacılık sektörlerine yönelik olarak da meslek standardı ve yeterlilik hazırlamayla ilgili sürdürüyoruz. Sadece Mesleki Yeterlilik Kurumu değil, İŞKUR kanalıyla da geleceğin mesleklerine yönelik kurs ve programlar düzenlemeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

“4 YILDA 39 BİN BİLİŞİM KURSUNA KATILIM OLDU”

Bilişim sektöründe ortaya çıkacak nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesi için özel politika ve uygulamalar geliştirmekte olduklarını belirten Bakan Selçuk, “Son 4 yılda 39 bin kişi bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldı. 33 bin kişiyi ise bu alanda işbaşı eğitim programlarına dahil ettik. Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında yaklaşık 8 bin kişiye eğitim verdik. Bizler burada da insan odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, eğitim-istihdam ilişkisini geliştirmek üzere ilgili kamu kurumlarımızla özel sektörü buluşturmaya devam ediyor. Ürünlerin dolaşımı gibi emeğin de dolaşımı söz konusu. Dünyada gelişmiş sanayi ülkelerinde bu anlamda mesleki yeterlilik kurumlarının öne çıktığını görmekteyiz” dedi.

“AVRUPA İLE YETERLİLİK KONUSUNDA UYUMLU HALE GELDİK”

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ni oluşturarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale gelindiğini aktaran Bakan Selçuk, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak kabul edildi. Böylece ülkemiz Avrupa’da kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan ülkelerden biri haline geldi. Yeri gelmişken mesleki yeterlilik belgesinin Avrupa’da geçerliliği olan tek ulusal sertifikamız olduğunu da belirtmek isterim. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini sağladık” şeklinde konuştu.

BAKMADAN GEÇME!