Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2015 11:34

Resmi gazetede bugün yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri yönetmeliğinde tatilcilerin hayatını etkileyecek bir dizi uygulama içeriyor. Buna göre artık Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunlu olacak. İşte d düzenlemeler...

Haberin Devamı

Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunlu olacak.

İşte Resmi gazetede yer alan o yönetmelik:

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi düzenlenmesi yasal bir zorunluluk olacak. Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatının açıkça broşürde yazılması gerekiyor. Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!