Küresel liderler HeForShe hareketinin 5 yılını değerlendirdi

Güncelleme Tarihi:

Küresel liderler HeForShe hareketinin 5 yılını değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2021 11:10

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketinin küresel liderleri arasında yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 27 Mayıs Perşembe günü devlet başkanları, özel sektör temsilcileri ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren HeForShe Zirvesi’nde konuştu.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketinin küresel liderleri arasında yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 27 Mayıs Perşembe günü devlet başkanları, özel sektör temsilcileri ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren HeForShe Zirvesi’ne katıldı.  

Çevrim içi gerçekleşen zirvede, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel ölçekte bir dayanışma hareketi olan HeForShe’nin 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği projeler değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde Nesiller Boyu Eşitlik girişiminin (Generation Equality) bir parçası olarak HeForShe'yi bir sonraki seviyeye taşımak için atılacak adımlar konuşuldu.  

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin kalkınması, insani gelişmenin sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, zirvede yayınlanan video mesajında şunları söyledi: “Geçtiğimiz 5 yıl boyunca HeForShe hareketi, özel sektörü, üniversiteleri ve hükümetleri kayda değer bir başarıyla harekete geçirdi. Ortaya konan çok paydaşlı iş birliği sayesinde küresel ölçekte birçok somut çözümün hayata geçmesi sağlandı. Koç Holding olarak bu süreçteki tecrübelerimiz ışığında, geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyduk. Artık kazanımlarımızı derinleştirmenin vakti geldi. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu Özel Sektör Liderleri arasında yer aldığımız için heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, kadınlar ve kız çocuklarının inovasyon ve teknolojinin geleceğini şekillendirmede eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışacağız.”  

Küresel liderler HeForShe hareketinin 5 yılını değerlendirdi

Koç Holding’in HeForShe hareketi kapsamında hayata geçirdiği projeleri değerlendiren UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise şu açıklamaları yaptı: “UN Women olarak, Koç Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için verdiği emekten ve bu alanda Türkiye’de öncü konumda olmasından mutluluk duyuyoruz. Son beş yılda dünya genelindeki 36 HeForShe Etki Şampiyonu’ndan biri olarak Koç Holding milyonlarca destekçiyi harekete geçirmekte, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iş ortamlarını güçlendirmekte ve Tüpraş’ın desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü - HeForShe iş birliği ile sporun değişimde önemli bir yapıtaşı olduğunu göstermekte somut sonuçlara ulaşmıştır. UN Women olarak eşitliğe giden bu yolun küresel ve çok paydaşlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu ile nasıl güçleneceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Koç Holding bu Eylem Grubu'nun toplumsal cinsiyete dayalı sayısal uçurum ile ilgili harekete geçmek üzere taahhütlerde bulunan, dijital ortamda cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele eden ve teknoloji ve girişimcilik alanında kadın ve kız çocukların temsilini artırmak üzere çalışan liderlerinden oluşan gruptadır.” 

Haberin Devamı

İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu, ”İyi Uygulamalar” arasına seçildi 

Haberin Devamı

Koç Topluluğu’nun reklamlarda ve iletişimde kullanılan dili cinsiyet filtresi kullanarak dönüştürmek üzere bir metodoloji sunan “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu”, HeForShe’nin “İyi Uygulamalar” listesinde yer buldu. Düzenlenen “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri”ne; Koç Topluluğu şirketlerinden 100’ün üzerinde pazarlama ve iletişim uzmanının yanı sıra 30’dan fazla reklam, PR ve sosyal medya ajansı katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim yaklaşımı sunan kılavuzun özel sektör paydaşları arasında yaygınlaştırılması hedefiyle TÜSİAD ile iş birliği yapıldı.  

Bunun yanı sıra Koç Topluluğu, HeForShe hareketi kapsamında geçtiğimiz 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak üzere farklı alanlarda çalışmalar hayata geçirdi. Bu çalışmalardan öne çıkanlar şöyle: 

Haberin Devamı

30 Topluluk şirketi “Kadının Güçlenmesi İlkeleri”ni (WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine kurumsal desteklerini beyan etti.

Koç Topluluğu çalışanları, bayileri ve tedarikçileri de dâhil toplam 100.000 kişi Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışmalarına katıldı. 

Eş zamanlı olarak, tüm Topluluk şirketlerinin insan kaynakları süreçleri gözden geçirildi. Her şirket, Koç Holding tarafından çerçevesi çizilen vizyon doğrultusunda kendi etki alanlarında en büyük farkı yaratabilecekleri kapsamlı projeler hayata geçirdi.

Haberin Devamı

Tüpraş, kadınların ve kız çocuklarının spora katılması, spordaki temsiliyetlerinin artması için 3 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü ile HeForShe’ye destek oluyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!