Denetime denetim dönemi

Güncelleme Tarihi:

Denetime denetim dönemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2011 11:27

Devlette “Denetimin Denetimi” dönemi başladı. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 5 yıllık dönemler itibariyle kamudaki bütün iç denetim birimlerini denetleyecek.

Kamu İç Denetçileri Derneğinden (KİDDER) verilen bilgiye göre, son yıllarda kamu yönetiminde yapılan en önemli reformlardan birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamudaki denetimin hem yapısı, hem de metodolojisi kapsamlı bir şekilde değiştirildi.Yeni düzenlemeyle özel sektörde yıllardır uygulanmakta olan iç denetim, kamuda da hayata geçirildi. Devlette “kendi faaliyetlerinin de hesabını veren bir denetim anlayışı” getiren yeni uygulamayla “denetimden de hesap sorulabilecek” olan yeni bir sürece girildi.

Kamu idarelerinde iç denetim kadroları oluşturulurken, halen 210 farklı idaredeki iç denetçi sayısının 800'e yaklaştığı bildirildi. Hemen hemen bütün bakanlıklarda, müsteşarlıklarda ve genel müdürlüklerde iç denetçi istihdamı sağlanırken, daha önce hiç denetçiye sahip olmayan kamu üniversiteleri, il özel idareleri ve belediyeler de kapsama dahil oldu.

HESAP VERME VE RİSK YÖNETİMİ

KİDDER'e göre, iç denetim birimleri, dünyada iyi yönetim ilkeleri olarak kabul edilen, stratejik planlama, saydamlık, hesap verebilirlik, performans programı, risk yönetimi, yönetişim, iç kontrol gibi hususların kamu idarelerinde de hayat bulması için uğraş veriyor.

İç denetimin kamudaki sağladı değişim ve dönüşümle ilgili olarak da şu değerlendirme yapılıyor:

“-Artık kamu idarelerinin bütün birim ve faaliyetleri, iç denetim kapsamında bulunuyor. Oysa daha önceki uygulamada, bakanlıkların merkez teşkilatı denetim dışında bırakılmıştı. Yeni dönemde ise bakanlıkların hem merkez, hem de taşra teşkilatı iç denetime tabi tutulacak.-Önceki uygulamada sadece idarelerin taşra teşkilatı faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu teftişe tabiydi. İç denetim, idarenin faaliyetlerinin tüm yönlerini kavrıyor. Faaliyetlerin hem mevzuata uygunluğu (uygunluk denetimi), hem sistemi (sistem denetimi), hem ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği (performans denetimi), hem de bilgi sistemleri altyapısı (bilgi teknolojileri denetimi) iç denetime konu ediliyor.

-İç denetim, sorunlu alanların düzeltilmesinde, süreç ve sistemlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde idarelere de katkı sağlıyor. Önceki uygulamada, denetim elemanlarının bu tür danışmanlık faaliyetlerinde bulunması doğru karşılanmazdı, bundan özenle kaçınılırdı. Yeni sistem, bu anlayışa da son verdi.
-İç denetim kaynağı, idarenin yüksek riskli alan veya birimlerine yönlendirilerek, denetim kaynağından maksimum fayda elde edilmesini sağlıyor.
-Sistemde kamudaki bütün iç denetçileri koordine eden, etik kuralları ve denetim standartlarını belirleyen merkezi bir otorite durumundaki İç Denetim Koordinasyon Kurulu da, sistemin etkin şekilde işlemine imkan veriyor.

-Artık denetimin de denetimi söz konusu olmaya başladı. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, maksimum 5 yıllık dönemler itibariyle bütün iç denetim birimlerini denetleyecek ve değerlendirecek.-İç denetimdeki başarı, kamu yönetimindeki birçok sorunu çözebilecek, kamuda kaynak kullanımlarında israf ve yolsuzlukları azaltacak, kamu idarelerinde şeffaflığın ve hesap verebilirliği öne çıkaracak ve idarelerin daha iyi ve kaliteli yönetilmelerine katkıda bulunacak.”
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!