CHP’den Kıdem Tazminatı Çalıştayı’na ilişkin sonuç bildirgesi

Güncelleme Tarihi:

CHP’den Kıdem Tazminatı Çalıştayı’na ilişkin sonuç bildirgesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2017 11:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pazartesi günü gerçekleştirilen Kıdem Tazminatı Çalıştayı’nda TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ortaklaştığı sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşarak, "Üç konfederasyonu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık" dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’le birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Partisinin Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini açıklayan Ağbaba, "CHP Emek Büroları olarak Pazartesi günü düzenlediğimiz Kıdem Tazminatı Çalıştayına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve konfederasyonlara bağlı 35 sendikanın genel başkanları, toplamda da 60 kurumdan 300 kişi katıldı. Ayrıca işverenler adına TOBB’dan da temsilciler çalıştayda yer aldı" diye konuştu.

"ORTAK BİR METNE İMZA ATILMIŞ OLMASI ÇOK DEĞERLİ"

Haberin Devamı

Üç konfederasyonun da farklı dünya görüşleri olduğunu belirten CHP’li Ağbaba, şunları söyledi: "Kıdem Tazminatının geçmişini ve geleceğini Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve sendikalardan uzmanlar ile tartıştık. Bu anlamda oldukça kapsamlı, başarılı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk. Bu çalıştayın en önemli noktalarından biri üç büyük işçi konfederasyonunu bir araya getirmiş olmasıdır. Üç konfederasyonun da farklı dünya görüşleri var. Ama biz düzenlediğimiz çalıştayda, üç konfederasyonu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık. Bu açıdan işçi hakları konusunda daha güçlü bir ses için ortak duruşun ne kadar önemli olduğu da bir kez daha görülmüş oldu. Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri de üç konfederasyonun üzerinde uzlaştığı bir sonuç bildirgesi çıkarabilmesi oldu. Zor bir araya gelen sendikaların, kıdem tazminatı konusunda ortak bir metne imza atmış olması çok değerli"

"KIDEM TAZMİNATI HAKKI ORTADAN KALDIRILMAK İSTENMEKTEDİR"

Öte yandan CHP Emek Büroları’nın çalıştayla ilgili sonuç bildirgesi de yayımlandı. Bildirgede, kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin bugün ve gelecekte kıdem tazminatından yararlanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Emek Büroları’nın Kıdem Tazminatı Çalıştayı’na ilişkin sonuç bildirgesi şöyle:

Haberin Devamı

"Son dönemde, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili olarak siyasal iktidar tarafından kapalı kapılar ardında sürdürülen, sendikalarla ve kamuoyu ile paylaşılmayan hazırlıklar işçiler açısından kaygı vericidir. Bu ortamda CHP Emek Büroları, inisiyatif alarak, emek örgütlerini bir araya getirmiştir. CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı, bu kaygı verici ortamda, 05 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay ile CHP Emek Büroları, uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden kıdem tazminatı tartışmasında, ÿemek örgütlerini bir araya getirip kıdem tazminatı konusunda ortak bir tartışma zemini yaratmıştır. Akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar ve sendika uzmanlarından oluşan katılımcılar, bu çalıştayda tespit, itiraz ve taleplerini paylaşmışlardır. Kıdem tazminatında işçi haklarını korumayı hedefleyen bir tutum için aşağıdaki hususların savunulmasında ortaklaşmışlardır. Kıdem tazminatı, çalışanların Cumhuriyet döneminde en önemli kazanımlarından biridir. Kıdem tazminatı yıllar içinde işçi lehine gelişen düzenlemelerle çalışma yaşamının gündeminde olmuştur. Son dönemlerde ise kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak ve sınırlanmak istenmektedir.

Haberin Devamı

"FON YGULAMASINA GEÇİLMESİ HALİNDE, KORUYUCU ROL ORTADAN KALKACAK"

Kıdem tazminatı uygulaması ile aslen işçinin korunması hedeflenmiştir. ÿTürk hukuk sistemi içinde düzenlemenin başladığı ilk dönemde, kıdem tazminatı, işçiler açısından maddi bir güvence sağlarken, yıllar içinde işverenin işten çıkarmadaki keyfi uygulamaları karşısında işçiyi koruyan bir düzenleme görevi görmüştür. Unutmamak gerekir ki, kıdem tazminatı bir yük değil, işçilerin kazanılmış hakkıdır. Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulamasına geçilmesi halinde; kıdem tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş güvencesi zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının son ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı miktarı düşecektir. Bundan önceki fon uygulamalarında (tasarruf teşvik fonu, işsizlik sigortası fonu gibi) yaşandığı gibi, bu fonun da amacı dışında kullanılma riski yüksektir. Bu nedenle, düzenlemelerin iş güvencesi, işsizlik sigortası ve kıdem tazminatını güçlendirecek bir biçimde yapılması gerekir. Kıdem tazminatı fonu konusunda taraflar arasında mutabakat yoktur. Mutabakat sağlanamadığı durumda kıdem tazminatı fonu kurulmamalıdır.

Haberin Devamı

"TÜM İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMASI SAĞLANMALI"

Kıdem tazminatı ödemelerinde 30 gün hakkından vazgeçilmemelidir. Öte yandan hak kayıplarını önlemek için kıdem tazminatı her türlü fesihte ve istifada süre aranmadan ödenmelidir. Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda kıdem tazminatı alacağı devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve öncelikle ödenmelidir. Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle, kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır. CHP Emek Büroları olarak, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in kıdem tazminatında işçi haklarını koruma temelinde ortaklaşan tespit, itiraz ve taleplerinin hem hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacağız"

 

BAKMADAN GEÇME!