‘Sınav önceki yıllara göre daha zordu’

Güncelleme Tarihi:

‘Sınav önceki yıllara göre daha zordu’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 16:18

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Üniversite adaylarını ise tercih heyecanı sardı. Seviye Eğitim Kurumları Koordinatörü Ali Murat Karabağ, kurum öğretmenleri ile 2024 YKS’yi değerlendirdi. Sınavın önceki yıllara göre daha zor olduğunu belirten Karabağ, kurum öğretmenlerinin ders bazında değerlendirmelerini ise şöyle paylaştı:

Haberin Devamı

Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde önceki senelere göre daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Ders bazında ise değerlendirmelerimizi şu şekilde yapabiliriz.

‘Sınav önceki yıllara göre daha zordu’

*Türkçe: TYT Türkçe sorularının önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi (sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf) ağırlıklı sorulardan oluştuğu görülmüştür. Üç soru dil bilgisi, ikişer soru da yazım kuralları ve noktalama işaretleri olarak sorulmuştur ki bu durum da önceki yıllardaki soru dağılımıyla benzerlik göstermektedir. Sözcükte anlam ve cümlede anlam soruları genelde kolay düzeyde hazırlanmıştır. Paragraf sorularının bazıları hem paragrafın içeriği hem de çeldiriciler açısından öğrencileri zorlayacak düzeydedir.

Haberin Devamı

*Türk Dili ve Edebiyatı: AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları da önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi, şiir bilgisi, edebi sanatlar, edebi akımlar ve Türk edebiyatının dönemleriyle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Sorular genel olarak kolay olmakla birlikte tamamen bilgiyle çözülebilecek soru şeklinde hazırlanmıştır.

*Tarih: Gerek TYT’de gerek AYT’de sorulan tarih soruları beklendiği gibi müfredata göre hazırlanmış, soru tipi olarak önceki yıllarla benzerlik gösteren, hem bilgiye dayalı hem de yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur.

*Coğrafya: TYT sorularında sürpriz bir durum yok. Temel konuları sorgulayan orta zorlukta sorulardan oluşuyor. AYT sorularında harita kullanımının fazlalığı dikkat çekici. Harita okuryazarlığı becerisi sıklıkla sorgulanmış. Soruların zorluk dereceleri orta düzeyde. Önceki yıllara göre yorum ağırlıklı içeriklerin arttığını söyleyebiliriz.

*Felsefe: Sorular MEB müfredatına uygun olup özellikle TYT kısmı felsefe sorularının öğrencilerin okuduğunu anlamalarına ve yorum yapmalarına yönelik tarzda olduğu görülmüştür. AYT kısmında ise TYT’ye göre daha kolay soruların yer aldığı görülmektedir.

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Gerek TYT’de gerekse AYT’de sorular kolay seviyede ve öğrencilerin yapabileceği düzeydedir. AYT kısmında daha çok bilgiye dayalı sorular yer almaktadır.

Haberin Devamı

*Matematik: Matematik soruları standart hatta sıradan denebilecek sorulardan oluşmuştur. Bilindik soru tipi fazlaca yer almıştır. Klasik soru da geçmiş yıllara göre fazlaca sorulmuştur. Soruları kalite ve yorum olarak değil, çok eski sınavlarda olduğu gibi işlemle zorlamışlar. Geometri soruları yeni nesil ve kaliteli sorulardan oluşmuştur ama onlarda bile eski sorulara benzerlik görülmektedir. Genel olarak ÖSYM kalitesinde bilgiyi yorumlatan ve ölçen soru sayısı çok azdı. Eski soruları çözerken kalitesine bakıp çözerken keyif aldığım bir ton soru olurdu. Bu sınav ezber bilgiyi ölçer gibiydi. Geçmiş yılların sorularına benzer, her kitapta bulunan soru tipi çoktu özetle.

Haberin Devamı

 *Fizik: TYT genel anlamda kazanımlardaki günlük yaşamı ilgilendiren tamamı yoruma dayalı okuduğunu anlama ve günlük yaşam ile ilişkilendirebileceği ve bu bağlamda muhakeme yapacağı sorulardan oluşuyordu. Çok zor değildi, kolay ve orta güçlükte sorulardan oluşmaktaydı genel manada. AYT yine çok zor olmayan, çoğunlukla yorumdan oluşan, MEB kitabında yer alan ve yine günlük hayata ilgili problemleri barındıran sorulardan oluşmaktaydı. Matematiksel anlamda işlemli bir iki soru vardı, diğerleri yoruma dayalıydı.

*Kimya: TYT kimya soruları beklendiği gibi 9 ve 10. bsınıf müfredatına uygun, bilgiyi ölçme amacıyla hazırlanan ve net cevapları olan sorulardan oluşmuştur. AYT kimya soruları ise yine beklendiği gibi 8 soru 11.sınıf, 5 soru 12.sınıf müfredatını içeren sorulardan oluşmuştur. Bu yıl kimya soruları diğer yıllara göre biraz daha zor ve seçici olarak hazırlanmıştır. Özellikle işleme dayalı sorularda işlem yoğunluğu fazladır. Öncüllü sorularda ise cümle ve ifadeler zorlayıcı, çeldiriciler kuvvetlidir.

Haberin Devamı

*Biyoloji: Hem TYT hem AYT için kolay bir sınavdı denebilir. MEB kazanımlarının dışına çıkılmamış her iki sınavda da. MEB kitaplarını temel hatlarıyla bilen bir öğrenci hem TYT’de hem AYT’de tüm soruları çözebilirdi.

BAKMADAN GEÇME!