Zeytinlerimizi kurtarmak için harekete geçiyoruz

Binlerce zeytin ağacımız, 17 Mayıs’da Meclis’e sunulan bir kanun tasarısıyla, kesilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Haberin Devamı

Zeytindostu Derneği’nden kalbimi paramparça eden kapsamlı bir paylaşım geldi. Size olduğu gibi aktarıyorum aşağıda.

Zeytinlerimizin canını kurtarmak için Change.org’da bir kampanya başlatıldı.

https://www.change.org/p/zeytin-a%C4%9Fac%C4%B1ma-dokunma

1 milyon imza toplayacağız ve zeytinlerimizi kurtaracağız.

Bu kampanyayı Dünya alem’e duyurmanıza, imzanıza ve desteğine ihtiyacımız var.

Zeytin hayattır diyoruz değil mi?

Hayatımızı kurtarmak için harekete geçiyoruz...

Hayatımızı kurtarıyoruz!

Şimdi,

Lütfen Zeytindostu Derneği’nden aldığım tüm bilgileri dikkatle okumanızı rica ediyorum.

***

“17 Mayıs'ta, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı rapor sonucu, hükümetin TBMM'ne sunduğu "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" eğer yürürlüğe girerse, binlerce zeytin ağacı kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak!

Haberin Devamı

Ülkemiz 171 milyon zeytin ağacı varlığı ile dünyada 2. sırada yer almakta.

Doğamızın, Anadolumuzun, bu toprakların bize sunduğu en cömert zenginliğimizdir zeytin.

Zeytin kadim kültürlerde ve tüm dinlerde kutsal olarak tanımlanan, bilgeliği, barışı, hayatı, kardeşliği, dostluğu, ölümsüzlüğü, zaferi, bolluk, bereketi, verimliliği temsil eden özel bir ağaçtır.

İnsanlık tarihine tanıklık etmiştir.

Anavatanı şu an ülkemizin de sınırlarında bulunan Mezopotamya’dır.

Zeytin ağacı bulunan yere bolluk, bereket, rahmet, barış, istikrar ve güven taşımıştır. 

Zeytin ağacı, Ege kıyılarını gezerken, yorulup gölgesinde oturan, İlyada ve Odysseia destanlarının derleyicisi Homeros’un kulağına şöyle fısıldamıştır:

“Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım.”

Ülken ne kadar zengin, sen ne kadar gelişmiş olursan ol, eğer doğaya saygı göstermezsen geri dönüşü olmayan zararlara ve çevre felaketlerine yol açarsın.

Türkiye Dünyanın önemli zeytin üreticileri arasındadır.

Ve bu yüzden mesela, Türkiye’nin önemli bir yasası olan 3573 no’lu Zeytincilik Kanunu’nun 9. Maddesinde, dekar başına 10’dan az ve 15’ten fazla ağaç olmayan yerlerdeki deliceleri aşılayarak ıslah edeceklere destek verileceği belirtilmiş.

Haberin Devamı

Anlaması kolay şekliyle yazarsam; geleneksel olarak zeytin bahçelerinin dekar başına 15 ağaçtan fazla ağaç içermeyeceğini ifade etmiştir.

Getirilmek istenen bu torba yasada ise, dekar başına en az 15 ağaç bulunmayan yerler “zeytinlik” olarak kabul edilmeyecek denmektedir.

Arkadaşlar, 1 zeytin 1 zeytindir dememe gerek var mı bilmiyorum!

Olmamalı!

Ayrıca yine aynı 3573 nolu Zeytincilik Kanunu’nun 20. Maddesinde,

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.” denmektedir.

Haberin Devamı

Getirilmek istenen torba yasa ile zeytinliklerin, oluşturulacak kurul kararıyla yatırıma açılabileceği; bu sahaların yatırıma açılması için kurulacak Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü ve Tarım Bakanlığı’nın izninin gerekeceği; kurulda; Çevre, Tarım, Maliye, Orman bakanlıkları temsilcileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları olacağı belirtilmektedir.

Yapılacak imar planlarında zeytinlik alanlarının korunması konusunda Zeytindostu Derneği, 3573 nolu kanunun aynen uygulanması konusunda hassasiyetini sürdürmekte ve dile getirmektedir.

“Zeytin ağacını izinsiz kesenler, ağaç başına 2 bin TL para cezası ödeyecek”.

Eski çağlarda kesimi idamla cezalandırılan kutsal bir ağaçtır zeytin ağacı. Bu yönde bir kanun değişikliği; barışı, hayatı, güzelliği simgeleyen zeytin ağaçlarımızın katledilmesine yol açacak ve çocuklarımıza, gelecek kuşaklara yapılacak en acı zulümlerden biri olacaktır.

Haberin Devamı

“Zeytinlik sahalarda hayvan otlatanlar için 5 bin TL’lik para cezası öngörülürken, mevcut düzenlemedeki 3 aylık hapis cezası kaldırılmıştır.”

Bu düzenleme de 3573 nolu Zeytincilik Kanunu’nun 14. Maddesine aykırıdır. Zira hayvanların zeytin ağaçlarına verdikleri zarar 5 bin TL ödenerek tazmin edilemeyecek kadar büyük olmaktadır.

Doğaya, kendi anavatanı olan bu topraklarda bereketle varolan zeytin ağacına,  saygılı olmadığımız sürece, yapılan yanlışların bedellerini çocuklarımız ve gelecek nesiller doğa felaketleri ile acı bir şekilde ödemek zorunda kalacaklardır.

 

İlk amacı “ülkemiz zeytin ağacı sayısını arttırmak” olan Zeytindostu Derneği olarak tüm üyelerimiz adına bu yasa değişikliğinin karşısında ve başta UZZK olmak üzere her türlü STK ve kurumla işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Haberin Devamı

Üzerimize düşen her türlü görevi almaya hazırız.”

***

Şimdi HEP BİRLİKTE harekete geçiyoruz. İmzamızı vermek için linki tıklıyoruz, ve herkesle paylaşıyoruz.

https://www.change.org/p/zeytin-a%C4%9Fac%C4%B1ma-dokunma

Zeytin ağacıma dokunma...

Yonca

“zeytin”

Yazarın Tüm Yazıları