Ülkemizde pet kültürü hangi noktada

Orta Asya’dan beri Türkler, hayvanlarıyla iç içe yaşayan “vicdan sahibi insanlar” olmuşlardır. Ve hayvanlar, Türklerin destanlarına bile defalarca özne olmak suretiyle konu olmuştur.

Haberin Devamı

Ülkemizde pet kültürü hangi noktada

Göçebe hayattan yerleşik düzene geçiş ve şehirleşme ile hayvan besleme kültürü şekil değiştirmiş, günümüzdeki duruma evrilmiştir. Peki Türkiye’de hayvan besleme kültürü hangi noktaya geldi?
Madde madde bir göz atalım:
- Hayvan hakları, olması gereken refah seviyesine ulaşamamıştır. Yıllarca hukuk nezdinde “mal kapsamında” ele alınan dostlarımız, yeni yasalarla bu kapsamdan çıkmış gibi görünse de cezayı gerektiren durumlarda hâlâ adaletli bir dağılıma sahip değil.
- Sokak hayvanları ve muhtaç hayvanlar için kurulması elzem olan rehabilitasyon merkezleri yetersiz sayıda, birçok konuda donanımsız ve konforsuz.
- Evcil hayvan besleyen ya da edinmeyi düşünen birçok insan bu hayvanların sorumluluğunu alabilecek bilgi ve donanıma sahip değil, bu konuda kanunen herhangi bir sınırlama yok.
- Okullarda çocuklara verilen eğitimde hayvanlara saygı ve sevgi konularını içeren müfredatlar yetersiz ya da yüzeysel.
- Pet Shop’ların birçoğunda yeterli olmayan ya da uygunsuz koşullarda hayvan satışına devam edilmekte.
- Hayvanların suistimal edilmesi denilince sadece fiziksel şiddet algılanmakta uygunsuz koşullarda bakılan düzenli gezdirilmeyen yetersiz ya da çok beslenilen hayvanların da suistimal edilmiş olduğu düşünülmemekte.
- Ebeveynler, çocukları için plansızca hayvan sahiplenebilmekte, bu hayvancıklar hâlâ yaş günü ya da sevgililer günü hediyesi olabilmekte.
- Mahalle komşularınız olan ve çoğunlukla bizden önce o bölgelerin sakini olan sokak hayvanları dışlanmakta ve çoğunlukla hor görülmekte.
- Kedi-köpek beslemek maliye açısında lüks tüketim olarak sınıflandırılmakta.
- Yetersiz de olsa muhtaç durumdaki kedi ve köpekler için kurulmuş rehabilitasyon merkezleri olsa da aynı durumda olan çiftlik hayvanları için merkezler bulunmamakta.
- Hepimizin ortak kullandığı park ve sokaklarda tuvalet ihtiyaçları giderilen köpeklerin dışkıları sorumsuz olan sahipleri tarafından toplanmamakta.
- Kedi ve köpekler toplu taşım araçlarını yasal olarak kullanamamakta aracı olmayan hayvan sahipleri mağdur edilmekte.
- Yasal olmayan yollarla yapılan evcil hayvan satışları yeterli seviyede denetime tabi tutulmamakta ve merdiven altı üretimin önüne geçilememekte.

Ülkemizde pet kültürü hangi noktada

YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI

Tüm bu maddeleri satır satır çoğaltmak mümkün. Ancak bu maddelerin tek tek azalabilmesi ve hayvanların hak ettikleri muamele ile yaşayabilmesi için küçük yaşlarda edinilecek olan bilgi ve eğitimin önemi anlaşılmalı ve hayvanların refahı için yeni yasal düzenlemelerin yapılması ve doğru bir şekilde uygulanmasının önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyorum.

Yazarın Tüm Yazıları