Tehlikeli ırklar bilinmezliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Aralık 2021’de ‘Tehlike Arz Eden Hayvanlar’ konulu bir genelge yayınladı.

Haberin Devamı

Genelge ile farklı uygulama ve sorumlulukları gerektiren ‘tehlikeli ırklar’ konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Bu ırkların mensuplarına ya da melezlerine sahip olan ve besleyenlerin kafaları oldukça karışık... Aldığım duyumlar ile gözlemlerime göre, genelgenin uygulayıcıları, otör kabul edilen yetkili mercilerin ve bazı idari personellerinin de uygulamalarda farklı yaklaşımlarda, yorumlarda bulunması bu durumun algılanmasını daha da zorlaştırmaktadır. Genelgenin dikkat çeken bölümlerine göz atmakta fayda var:
“Bu genelge ile söz konusu hayvanların, 7332 sayılı kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacak. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak sahipli American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de söz konusu tarihe kadar veteriner kliniklerinde kısırlaştırılmaları, mikroçip ile işaretlenmeleri, sahiplerince kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu hayvan sahiplerine 28. maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır. Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idarî para cezası verilecektir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idarî para cezası verilecektir. Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.”

Tehlikeli ırklar bilinmezliği

AKILLARDA SORU İŞARETLERİ

Bu genelgenin uygulanması esnasında ve sonrasında oluşabilecek olan problemler ve akıllardaki soru işaretlerini şöyle sıralayabiliriz...
1- Genelge ile tehlikeli ırklar sınıflandırılmasına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin hangi nedene bağlı olarak bu gruba alındığı? Argümanın sadece Pitbull’lara olan benzerlikleri mi olduğu?
2- Genelge ile birlikte korkarak bu ırklara mensup köpekleri sokaklara bırakan sorumsuz hayvan sahiplerine ve sokaklara düşen bu hayvancıklara karşı nasıl bir önlem alınacağı?
3- Son kayıt tarihi olan 14 Mart 2022’den sonra gerekliliklerin yerine getirilmediği ve buna bağlı olarak el konulacak olan köpeklerin barınaklarda nasıl istihdam edileceği, hayat boyu hapsedilmenin hayvan hakları açısından ne kadar adil olduğu?
4- El konulacak olan köpeklerin daha sonraki zaman diliminde sahiplendirilip sahiplendirilemeyeceği belirsizliği.
5- Genelgenin öngördüğü süre içerisinde köpeği ile yurt dışında olup ileriki zaman diliminde ülkeye dönmek isteyenlerin ne ile karşılaşacağı.
6- Kaydettirdiği köpeği ile yurt dışına çıkmak isteyenlerin herhangi bir engele takılma ihtimali olup olmadığı.
7- Halihazırda yavru olup buna bağlı olarak kısırlaştırılamayacağı için kaydedilemeyecek olan köpeklerin akıbeti.
8- İlerleyen dönemlerde yeni genelgelerle alınacak olan kararların başka ırklara sirayet edip etmeyeceği.

Tehlikeli ırklar bilinmezliği

***
Umarım tüm bu kafa karıştıran soru ve problemlerin giderilmesi ile yönetimi konularında daha açıklayıcı, net bilgilendirilmelere ulaşabiliriz.

Yazarın Tüm Yazıları