Hayvan hakları

4 Ekim, tüm dünyada ‘Hayvan Hakları Günü’ olarak anılmaktadır. Hayvanların haklarının insanlar tarafından savunulmak durumunda olması her ne kadar ironik bir durum olsa da bu sene de onların refahı için olması gerekenleri şöyle bir gözden geçirelim:

Hayvan hakları

- Her hayvan, doğasına uygun alanlarda yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bu sebeple, doğasından koparılıp sınırlandırılmış alanlarda yaşamaya zorlanan hayvanların biriktirildiği hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.
- İnsan eğlencesine yönelik esaret altında tutularak çeşitli numaralar yapmaya zorlanan yunus ve katil balinaların hapsedildiği su parkları kapatılmalıdır.
- İnsanlık yararına, bahanesine sığınarak birçok acıya ve ölüme mahkum edilen deney hayvanları özgür bırakılmalıdır.
- Küçük yaşlardan itibaren çocuklara okul müfredatlarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında eğitimler planlanmalıdır.
- Sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların refahı için iyileştirilmiş yasalar düzenlenmelidir.
- İnsan tarafından gerçekleştirilen hayvana karşı suistimal ve saldırıların ağır cezai yaptırımları olmalıdır.
- Hayvan hakları ve refahı için çalışmayı amaçlamış olan sivil toplum örgütlerinin erkinliği ve yetkinliği arttırılmalıdır.
- Yardıma muhtaç ve yaşlı hayvanların refahı için bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulmalıdır.
- Avcılığın spor olduğu söylemiyle oluşturulan düzenleme ve organizasyonlar sonlandırılmalıdır.
- İnsanların izlemesi ve keyfi için yapılan hayvan dövüşleri sonlandırılmalıdır.
- Hayvan sahiplenme yetkinlik açısından kontrol edilip ehliyetlendirilmelidir.

Hayvan hakları

X